Rubriky
Události

BRNO: Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 22.9. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Co.Labs, Kounicova 686/22, Brno

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

Kdy: 27.6. 2019 18.30 – 21.00
Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3
Seminář je vhodný jako úvod do problematiky psychedelických látek.

Psychedelické látky měly od počátku lidstva významné postavení ve většině starobylých kultur světa. Po tisíce let byla využívána pro spirituální a léčebné účely v rámci šamanských ceremonií, přechodových rituálů, starověkých mystérií smrti a znovuzrození.

Pro moderní západní vědu a společnost byly tyto mimořádné látky až do poloviny minulého století téměř neznámé. Objev psychoaktivních účinků LSD Albertem Hofmannem v roce 1943 strhl zájem vědců po celém světě o výzkum této skupiny látek vyvolávajících mimořádné stavy vědomí. Masový rozmach jejich rekreačního užívání v 60. letech a následná “Válka proti drogám”prakticky zastavili jejich výzkum na 40 let. V současnosti se ledy konečně prolomily a psychedelický výzkum zažívá celosvětovou renesanci. Psychedelické látky představují pro současný výzkum vědomí mimořádný nástroj, jaký představuje například mikroskop pro biologii, či teleskop pro astronomii.

V rámci přednášky se seznámíme s neurobiologickými a psychologickými mechanismy účinku psychedelik, s výsledky historických i současných výzkumů a podíváme se i na terapeutický a osobnostně transformační potenciál mimořádných stavů vědomí vyvolaných těmito látkami. Poukážeme také na možná rizika nezodpovědného užívání psychedelik, či současného rozrůstajícího se fenomému víkendových šamanských ceremonií s využitím těchto látek (např. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Představíme si i praktické principy první pomoci při zvládání náročné psychedelické zkušenosti a možnosti její následné integrace.
____________________________
Mgr. Jaroslav Farkaš
vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave a v súčasnosti pracuje s klientami v súkromnej praxi. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie.
Od akademického roku 2018/2019 pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu „Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie“ na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je autorom kapitoly o práci s telom počas psychedelickej skúsenosti v knižnej publikácii Fenomén psychedelie a členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS).
Viac o lektorovi na: www.celostnypristup.sk

Cena:
dospělí 202,- Kč
studenti / důchodci 166,- Kč
členové CZEPS a klubu Legalizace 122,- Kč

Rubriky
Události

Benefiční vánoční sešlost CZEPS

 

Blíží se Vánoce a s nimi i oslava konce roku 2018. Byl to vskutku významný rok nejen pro psychedelický výzkum, ale i pro každého jednoho z nás. Chtěli bychom všem poděkovat za přízeň a ještě jednou se v tomto roce společně potkat, tentokrát i tak trochu jinak. Přijměte pozvání na náš vánoční večírek, kterému bude předcházet přednáška doktora Vojtěcha Cinka na téma Psychedelické rostliny Jižní Ameriky - bez přednášky by to nešlo. Ale tentokrát bychom s Vámi rádi pobyli v prostoru Prostoru 39, dali si společný čaj a punč, a trochu se navzájem, naposledy v tomto roce, obohatili. Kdo máte, doneste si vlastní hudební nástroje - bubínky, didgeridoo, cokoliv.
K příležitosti Vánoc jsme také připravili potenciální dary pro Vaše blízké, skrz které můžete naši organizaci drobným příspěvkem podpořit.

A bude i tombola.

Hudba:
Stanislav Abrahám
Daniel Beneš
Petr Vašák
Mike H.

Wayusa
Káva Arhuacos

Umění od Johany Vlčkové, Filipa Aury Mensla a Terezy Tartusy
...a spoustu dalšího!

Dobroty vítány:)

Facebook události

Rubriky
Události

Psychedelikatesy: Psychedelický mozek a vědomí očima neurověd

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3, Žižkov

Kdy: 11.10. 2018 18.30 – 21.00

Cena: 155,- Dospělí, 122,- studenti, 99,- členové

Vstupenky

________________________________

Přednáška MUDr. Filipa Tylše, Ph.D. a Mgr. Nikoly Jajcaye, Ph.D. bude úvodem do neurozobrazovacích metod (QEEG, fMRI, MEG, PET) používaných v moderní době k mapování procesů v lidském mozku. Jak vypadá v neurozobrazovacích metodách mozek pod vlivem psychedelických látek? Co z těchto nálezů můžeme dedukovat?

Pojem vědomí má pro odborníky různé interpretace – je produktem mozku nebo je mozek je pouze regulátorem jakéhosi kolektivního vědomí. Jak souvisí psychedelika s nevědomými procesy?

Řeč bude i o entropii mozku. Entropický pohled na teorii vědomí podporují i nedávné neurozobrazovací studie s psilocybinem, které ukazují, že psychedelický stav projevuje známky vysoce entropického stavu a mozek v psychedelickém stavu odhaluje znaky kritického chování. Co si z těchto poznatků můžeme odnést?

Přednáška bude postavena na vědeckých základech, které však oba přednášející podají srozumitelně i pro širokou veřejnost.

MUDr. Filip Tylš, Ph.D. je psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), člen České psychedelické společnosti (CZEPS) a psychoterapeut v soukromé praxi (www.tercenya.cz). Specializuje se na psychedeliky-asistovanou psychoterapii a výzkum psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti). V současnosti je ve výcviku gestalt psychoterapie (5.ročník, IVGT Praha) a kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program”.

Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D. je fyzik a datový analytik. Jeho hlavním tématem výzkumu jsou složité systémy, jejich interakce a modelování. V ramci neurověd se věnuje hlavně analýze neurozobrazovacích dat a výpočtové neurovědě. Momentálně, kromě úvazku v NUDZ na oddělení Aplikované neurovědy a zobrazení mozku, pracuje jako data scientist v americkém start-upu a čeká na výsledky Marie-Curie fellowshipu. Je taktéž členem CZEPSu.

Rubriky
Události

Psychedelikatesy: Ze slunce do stínu – o rizicích psychedelik

*Beseda o rizicích a stinných stránkách psychedelik v klinice a terénu* 

Kdy: 20.9. 2018, 18.30 - 21.00

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3 - Žižkov

FB událost

Prodej vstupenek

Povědomí o psychedelických látkách a jejich rizicích je mnohdy opředeno mnoha mýty a falešnými domněnkami. Současné poznání mechanismu účinků těchto látek se stále prohlubuje a stejně tak jako jsou zřejmé faktory pozitivně ovlivňující zkušenost, tak i ty zvyšující riziko negativních prožitků máme zmapovány a snažíme se je předávat široké veřejnosti.

MUDr. Veronika Andrashko je lékařka, která se podílí na výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a působí jako sitter v současně probíhající vědecké studii s psilocybinem. Ve své přednášce se pokusí nastínit nebezpečí psychedelických zážitku v klinickém a rekreačním prostředí, a také vyvrátit některé zastaralé mýty s užíváním psychedelik spojené.

Jakub Guman poskytne informace o organizaci služby psychedelické první pomoci - PsyCare, kterou naše společnost v létě poskytovala na některých hudebních festivalech, a jejímž účelem je minimalizace rizik spojených s užíváním psychotropních látek.

 

 

Rubriky
Aktuality Články

Konference Beyond Psychedelics 2016

Konference Beyond Psychedelics 2016 je za dveřmi a je tak nejvyšší čas o ní povědět něco více. Půjde o největší odbornou akci v české historii zabývající se psychedeliky a to s účastí lidí z celého světa. Událost je pořádána pod odbornou záštitou Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ).

Rubriky
Aktuality

Výjezdní zpráva z Interdisciplinární konference psychedelického výzkumu (ICPR), 3. – 5. 6. 2016, Amsterdam

Před týdnem, o víkendu ve dnech 3. – 5. 6., se 8 členů České Psychedelické Společnosti (CZEPS) zúčastnilo mezioborové, mezinárodní konference psychedelického výzkumu (ICPR – Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research) Číst více…

Rubriky
Aktuality

Friederike Meckel Fischer přijela přednášet o praktické psychedelické terapii

Doktorka a terapeutka Friederike Meckel Fischer v nás vzbudila hodně obdivu a respektu. Její návštěva byla svým způsobem turné z Bratislavy přes Brno až do Prahy. Jako Česká psychedelická společnost jsme organizovali přednášky na českém území a spolupořádali slovenskou část. Číst více…

Rubriky
Aktuality

Expedice Neuron 2016: projekt neurovědce Tomáše Páleníčka získal „divokou kartu“

V soutěži Expedice Neuron 2016 vyhlášené Nadačním fondem Neuron obdržel tým Tomáše Páleníčka obdobnou výši ocenění jako ostatní, a to díky „divoké kartě“, kterou projektu udělil mecenáš fondu, který Expedice Neuron finančně podporuje – Václav Dejčmar. Číst více…

Rubriky
Aktuality

Profesor Stanislav Grof se stal čestným členem České psychedelické společnosti

Při jeho poslední návštěvě České republiky na přelomu dubna a května bylo nabídnuto čestné členství v České psychedelické společnosti profesoru Stanislavu Grofovi, jedné z nejvýznamnějších postav psychedelického výzkumu v historii české země. Nabídku přijal. Číst více…