Rubriky
Události

Psychedelika přeložena do lidské řeči

Kdy: 13.9. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze-Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice

Působení psychedelik na člověka je složité a je snadné se v něm ztratit – pokud se ale dobře vysvětlí, pochopí jej každý. Cílem této přednášky je přiblížit laickému publiku co nejpřístupnější formou farmakologické, neurologické a fenomenologické principy toho, co se děje, když se člověk ‚ztripuje‘. Pokud jste vždycky chtěli pochopit, co to jsou neurotransmitery, mozkové receptory, nebo třeba smrt ega, ale neměli jste čas nebo energii probírat se odbornou literaturou, tahle přednáška je právě pro vás.

Martin Duřt je expert na drogovou problematiku, publicista a umělec. Je jedním ze spolutvůrců Czeched Substance, největší české harm-reduction platformy působící v online prostoru, člen mezinárodního fenomenologického projektu EffectIndex.com, člen České psychedelické společnosti a autor blogu utheraptor.art. Je studentem filozofie na FF UK.

Událost
Vstupenky

Rubriky
Události

Psychedelikatesy: Psychedelický mozek a vědomí očima neurověd

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3, Žižkov

Kdy: 11.10. 2018 18.30 – 21.00

Cena: 155,- Dospělí, 122,- studenti, 99,- členové

Vstupenky

________________________________

Přednáška MUDr. Filipa Tylše, Ph.D. a Mgr. Nikoly Jajcaye, Ph.D. bude úvodem do neurozobrazovacích metod (QEEG, fMRI, MEG, PET) používaných v moderní době k mapování procesů v lidském mozku. Jak vypadá v neurozobrazovacích metodách mozek pod vlivem psychedelických látek? Co z těchto nálezů můžeme dedukovat?

Pojem vědomí má pro odborníky různé interpretace – je produktem mozku nebo je mozek je pouze regulátorem jakéhosi kolektivního vědomí. Jak souvisí psychedelika s nevědomými procesy?

Řeč bude i o entropii mozku. Entropický pohled na teorii vědomí podporují i nedávné neurozobrazovací studie s psilocybinem, které ukazují, že psychedelický stav projevuje známky vysoce entropického stavu a mozek v psychedelickém stavu odhaluje znaky kritického chování. Co si z těchto poznatků můžeme odnést?

Přednáška bude postavena na vědeckých základech, které však oba přednášející podají srozumitelně i pro širokou veřejnost.

MUDr. Filip Tylš, Ph.D. je psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), člen České psychedelické společnosti (CZEPS) a psychoterapeut v soukromé praxi (www.tercenya.cz). Specializuje se na psychedeliky-asistovanou psychoterapii a výzkum psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti). V současnosti je ve výcviku gestalt psychoterapie (5.ročník, IVGT Praha) a kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program”.

Mgr. Nikola Jajcay, Ph.D. je fyzik a datový analytik. Jeho hlavním tématem výzkumu jsou složité systémy, jejich interakce a modelování. V ramci neurověd se věnuje hlavně analýze neurozobrazovacích dat a výpočtové neurovědě. Momentálně, kromě úvazku v NUDZ na oddělení Aplikované neurovědy a zobrazení mozku, pracuje jako data scientist v americkém start-upu a čeká na výsledky Marie-Curie fellowshipu. Je taktéž členem CZEPSu.