Cíle CZEPS

Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Chceme zprostředkovávat přístup k novým poznatkům a podporovat výzkum v této oblasti. Naší aktivitou bychom rádi navázali na odkaz ČR jako jednoho z center psychedelického výzkumu z 60. let minulého století.

Naše cíle

 • Destigmatizace psychedelik
  • poskytování informací o psychedelických látkách
  • vytvoření prostoru pro diskuzi podporovatelů, ale i odpůrců těchto látek
 • Sdružení odborníků zabývajících se psychedeliky
  • mezioborová odborná diskuze o psychedelických látkách (ve výzkumu i terapii)
  • podpora psychedelického výzkumu
 • Redukce rizik a negativních důsledků pojících se se zneužíváním psychedelických látek a současnou represivní drogovou politikou
 • Příprava podkladů pro změnu legislativy ohledně kontrolovaného výzkumného a terapeutického využití psychedelik v ČR

Související