Rubriky
Články Události

Univerzitní kurz: Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie

Od podzimního semestru 2022 běží již pátý běh kurzu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie! (SIS: CVOL0179, CCOCA0108).
Kurz je mezioborový, bez prerekvizit a pro všechny studenty UK včetně postgraduálních. Kurz je garantován členem CZEPS a neurovědcem MUDr. Filipem Tylšem, PhD. a přednáší v něm dalších 20 vyučujících z řad CZEPS.

KURZ PROBÍHÁ OD PS2022 OPĚT PREZENČNÍ FORMOU. Mimořádně blok 5.4.2023 „I“ ale z důvodu absence některých přednášejících bude online, viz odkaz na GMeet níže.

Učit se bude ve Velké posluchárně na Národním ústavu duševního zdraví (Topolová 748, Klecany) vybrané středy od 22.2.2023 16:30 do 19 h. Výjimkou je blok I 5.4.2023, který bude online vč. online evidované prezence na platformě Google Meet: https://meet.google.com/gom-dygv-ywv nebo po telefonu +420 234 610 192 PIN: 625 353 565#
Další čísla: https://tel.meet/gom-dygv-ywv?pin=4449679703344 Příp. technické problémy tohoto online bloku pište/volejte: martin.malec zavináč czeps.org, +420 737740166.

Poslední aktualizace: 29.3.2023. (Blok I online).

Na přednáškách se bude evidovat prezence.

BlokOblastDatumNázev Přednášející
Fpsilocybin22.02.2023 16:30-19hFenomenologie intoxikace psilocybinem, antidepresivní působení serotonergních psychedelikMUDr. Filip Tylš, PhD
Fpaliativa22.02.2023 16:30-19hVyužití psychedelických látek v paliativní péčiMgr. Jan Soukup
Fayahuaska22.02.2023 16:30-19hFenomenologie intoxikace ayahuaskou v naturalistickém settinguMUDr. Filip Tylš, PhD
Gketamin08.03.2023 16:30-19hFenomenologie intoxikace ketaminem, využití antidepresivního účinku ketaminu v experimentu a klinické praxiMUDr. Veronika Andrashko
Gnefarmakolog08.03.2023 16:30-19hNefarmakologické aspekty účinku psychedelik: Vnitřní léčiva inteligenceMgr. Leoš Ševčík
Gmicrodosing08.03.2023 16:30-19hFenomén microdosingu psychedelik a jeho role v současné společnosti.Bc. Jan Tichý
HMDMA22.03.2023 16:30-19hFenomenologie intoxikace MDMAMUDr. Vít Knop
HMAP u PTSD22.03.2023 16:30-19hVyužití MDMA v léčbě PTSDMUDr. Vít Knop
Hjungianska psychologie22.03.2023 16:30-19hPsychedelická zkušenost v kontextu analytické psychologieMgr. Vojtěch Viktorin
IPAP05.04.2023 16:30-19hPsychedeliky-asistovaná psychoterapie (PAP)Mgr. Jaroslav Farkaš
ONLINE
https://meet.google.com/gom-dygv-ywv
Ihranice patologie
05.04.2023 16:30-19hHranice psychopatologie: neobvyklé prožitky, psychospirtuální krize a schizofrenieMgr. Aneta Dorazilová, PhD
ONLINE
https://meet.google.com/gom-dygv-ywv
I 05.04.2023 16:30-19hHranice psychopatologie: mystická zkušenost a toxická psychózaMUDr. Filip Tylš, PhD
ONLINE (ze záznamu z 2022)
https://meet.google.com/gom-dygv-ywv
JKAP19.04.2023 16:30-19hPsyon a KAP + case reportsMUDr. Filip Tylš, PhD + Mgr. Jana Adámková
Jneurobiologie / filosofie19.04.2023 16:30-19hDekonstrukce vědomí jako podklad psychedelické zkušenosti: cesta tam a zase zpátky zkrátitprof. MUDr. Jiří Horáček, PhD
Program jarního semestru 2023

Termíny a názvy přednášek
Celý syllabus podzimního i jarního semestru

Předmět se zabývá neurobiologií účinku psychofarmak, animálními a humánními modely psychóz, významem změněných stavů vědomí, historií a současnými trendy psychedelického výzkumu, popisuje nová klinická hodnocení experimentálních léčiv, toxikologii, nedávné nálezy ze zobrazovacích metod mozku, využití serotonergních psychedelik, ketaminu a MDMA v léčbě deprese, PTSD, závislostí, OCD (metodou psychedeliky asistované psychoterapie), rizika a nežádoucí účinky, diferenciální diagnostiku pre-psychotických stavů a psychotických onemocnění, preventivní programy v užívání drog na festivalech, význam původních rituálů pro současnou medicínu a společnost.

Předmět je zaměřením mezioborový a je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku a zejména pak těm, kteří se chtějí tématu věnovat formou závěrečné práce nebo studentské vědecké aktivity. Konkrétně je určen zejména pro studenty magisterských programů všeobecné lékařství, psychologie, psychoterapie, adiktologie, dále pak filosofie, sociologie, chemie, biologie, biochemie, toxikologie a pro studenty postgraduálních programů lékařská psychologie a neurovědy. Předmět je vyučován formou 5-ti 3 hodinových bloků za semestr, 21 vyučujících pokrývá různé obory a přednáší téma, na které se v dané oblasti specializuje.

Kontakt na garanta kurzu: MUDr. Filip Tylš, Ph.D. – filip.tyls zavináč nudz.cz