Univerzitní kurz: Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie

Od podzimního semestru 2021 běží již čtvrtý běh kurzu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie! (SIS: CVOL0179, CCOCA0108).
Kurz je mezioborový, bez prerekvizit a pro všechny studenty UK včetně postgraduálních. Kurz je garantován členem CZEPS a neurovědcem MUDr. Filipem Tylšem, PhD. a přednáší v něm dalších 20 vyučujících z řad CZEPS.

KURZ BUDE PROBÍHAT HYBRIDNÍ FORMOU. EDIT: Kvůli epidemiologické situaci bude i poslední blok podzimního semestru „E“ ONLINE. PRVNÍ 4 BLOKY PŘEDNÁŠEK KAŽDÉHO SEMESTRU BUDOU ONLINE NA ODKAZECH NÍŽE. POSLEDNÍ BLOK (J) BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ FORMOU V HOSCHLOVĚ POSLUCHÁRNĚ NÁRODNÍHO ÚSTAVU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (Topolová 748, Klecany). Odkazy na stream viz níže.

Tabulka níže zatím NENÍ aktualizovaná a nesprávně uvádí prezenčně blok E – reálně bude též online, aktualizaci tabulky připravujeme!

Termíny a názvy přednášek

Termíny a názvy přednášek

Předmět se zabývá neurobiologií účinku psychofarmak, animálními a humánními modely psychóz, významem změněných stavů vědomí, historií a současnými trendy psychedelického výzkumu, popisuje nová klinická hodnocení experimentálních léčiv, toxikologii, nedávné nálezy ze zobrazovacích metod mozku, využití serotonergních psychedelik, ketaminu a MDMA v léčbě deprese, PTSD, závislostí, OCD (metodou psychedeliky asistované psychoterapie), rizika a nežádoucí účinky, diferenciální diagnostiku pre-psychotických stavů a psychotických onemocnění, preventivní programy v užívání drog na festivalech, význam původních rituálů pro současnou medicínu a společnost.

Předmět je zaměřením mezioborový a je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku a zejména pak těm, kteří se chtějí tématu věnovat formou závěrečné práce nebo studentské vědecké aktivity. Konkrétně je určen zejména pro studenty magisterských programů všeobecné lékařství, psychologie, psychoterapie, adiktologie, dále pak filosofie, sociologie, chemie, biologie, biochemie, toxikologie a pro studenty postgraduálních programů lékařská psychologie a neurovědy. Předmět je vyučován formou 5-ti 3 hodinových bloků za semestr, 21 vyučujících pokrývá různé obory a přednáší téma, na které se v dané oblasti specializuje.

Online přenos přednášek tohoto kurzu

Přednášky se budou streamovat online. Používáme Google Hangouts Meet, na počítači plnou funkcionalitu nabízí prohlížeč Chrome, Brave či nový Microsoft Edge (Firefox není bohužel tak spolehlivý), na mobilech je třeba mobilní aplikace Hangouts Meet (Android, iOS (iPhone)) nebo Gmail.

13.10.2021 16:30-19:00 a poté každých 14 dní (13.10., 27.10., 10.11., 24.11., prezenčně:  8.12.2021 – stream poslední hodiny negarantován):

Připojte se přes Hangouts Meet: https://meet.google.com/zkq-bxcu-ubu

Připojení přes běžný telefonní hovor: (‪CZ‬) ‪+420 234 610 338‬ PIN: ‪561 450 112‬#

Telefonní čísla při volání z jiných zemí než ČR zde

Nastavení mikrofonu

Pokud nemáte po připojení ztlumený mikrofon, ztlumte si jej (mute). Pozor, Google Meet umožňuje nepříjemnou věc, že kdokoli může komukoli ztlumit mikrofon (i přednášejícímu, který si toho nemusí všimnout, pokud má před sebou jen slajdy), ale znovu zapnout si už mikrofon může jen každý sám. Neztlumte omylem mikrofon někomu jinému nebo všem ostatním!

V průběhu či ke konci jednotlivých přednášek bude do chatu poslán odkaz na vyplnění formulářů pro potvrzení prezence. Výjimkou v jarním semestru je poslední blokJ 20.4.2022., kde je pro prezenci nutná osobní účast (omezení dané 3.LF UK a hybridní formou výuky). Poslední blok podzimního semestru co měl být prezenčně bude kvůli epidemiologické situaci nakonec online stejně jako zbytek podzimního semestru.