Rubriky
Články Události

Univerzitní kurz: Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie

Od podzimního semestru 2023 běží již šestž běh kurzu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie! (SIS: CVOL0179, CCOCA0108).
Kurz je mezioborový, bez prerekvizit a pro všechny studenty UK včetně postgraduálních. Kurz je garantován členem CZEPS a neurovědcem MUDr. Filipem Tylšem, PhD. a přednáší v něm dalších 20 vyučujících z řad CZEPS.

KURZ PROBÍHÁ OD PS2022 OPĚT PREZENČNÍ FORMOU.

Učit se bude ve Velké posluchárně na Národním ústavu duševního zdraví (Topolová 748, Klecany) vybrané středy od 1.11.2023 16:30 do 19 h.

Poslední aktualizace: 19.9.2023

Na přednáškách se bude evidovat prezence.

BLOKDATUM A ČASNÁZEVPŘEDNÁŠEJÍCÍ
A1.11.2023 16:30-19hZměněné stavy vědomí v psychiatrii, psychedelické látky. + Nevědomé procesyMUDr. Filip Tylš, PhD
A1.11.2023 16:30-19hLegislativní konsekvence zákazu psychedelik – veřejné zdraví a výzkum.Mgr. Tereza Dleštíková, PhD.
B8.11.2023 16:30-19hRizika a nežádoucí účinky psychedelických látek, jejich prevence a klinické postupy. – + fenomén NSDMUDr. Veronika Andrashko
B8.11.2023 16:30-19hFarmakologický animální model psychózy, – molekulární mechanismy účinku psychedelikMgr. Čestmír Vejmola
B8.11.2023 16:30-19hPsychedelika a náboženstvíMgr. Jan Kozák, PhD
C15.11.2023 16:30-19hAktivita mozku ve změněném stavu vědomí, – psychedelické látky optikou zobrazovacích metodMgr. Nikola Jajcay + MUDr. Filip Tylš, PhD
C15.11.2023 16:30-19hPsyCare služba na festivalechMgr. Daniela Koubková
D6.12.2022 16:30-19hHistorie výzkumu psychedelických látek v ČR – a celosvětově.Mgr. Martin Malec + MUDr. Filip Tylš, PhD
D6.12.2022 16:30-19hFarmakologie, etnobotanika a psychedelikMUDr. Vojtěch Cink
E13.12.2022 16:30-19hPsychedelika v klinických hodnoceních – od experimentu k léčebnému použití.MUDr. Tomáš Páleníček, PhD
E13.12.2022 16:30-19hVýznam psychedlik pro adiktologii a využití psychedlik v léčbě závislostíMgr. Zuzana Postránecká
F21.2.2024 16:30-19hFenomenologie intoxikace psilocybinem, antidepresivní působení serotonergních psychedelikMUDr. Filip Tylš, PhD
F21.2.2024 16:30-19hVyužití psychedelických látek v paliativní péčiMgr. Jan Soukup
G21.2.2024 16:30-19hFenomenologie intoxikace ketaminem, využití antidepresivního účinku ketaminu v experimentu a klinické praxiMUDr. Veronika Andrashko
G6.3.2024 16:30-19hNefarmakologické aspekty účinku psychedelik: Vnitřní léčiva inteligenceMgr. Leoš Ševčík
G6.3.2024 16:30-19hFenomenologie intoxikace ayahuaskou v naturalistickém settinguMUDr. Filip Tylš, PhD
H20.3.2024 16:30-19hFenomenologie intoxikace MDMA a jeho využití v léčběMUDr. Vít Knop
H20.3.2024 16:30-19hPsychedelická zkušenost v kontextu analytické psychologieMgr. Vojtěch Viktorin
I3.4.2024 16:30-19hPsychedeliky-asistovaná psychoterapie (PAP)Mgr. Jaroslav Farkaš
I3.4.2024 16:30-19hHranice psychopatologie: neobvyklé prožitky, psychospirtuální krize a schizofrenieMgr. Aneta Dorazilová, PhD
I3.4.2024 16:30-19hHranice psychopatologie: mystická zkušenost a toxická psychóza + ZÁPOČETMUDr. Filip Tylš, PhD
J24.4.2024 16:30-19hPsyon a KAP + case reportsMUDr. Filip Tylš, PhD
J24.4.2024 16:30-19hDekonstrukce vědomí jako podklad psychedelické zkušenosti: cesta tam a zase zpátkyprof. MUDr. Jiří Horáček, PhD
Tabulka s tématy a časy přednášek univerzitního kurzu PS2023-JS2024
Celý syllabus podzimního i jarního semestru

Předmět se zabývá neurobiologií účinku psychofarmak, animálními a humánními modely psychóz, významem změněných stavů vědomí, historií a současnými trendy psychedelického výzkumu, popisuje nová klinická hodnocení experimentálních léčiv, toxikologii, nedávné nálezy ze zobrazovacích metod mozku, využití serotonergních psychedelik, ketaminu a MDMA v léčbě deprese, PTSD, závislostí, OCD (metodou psychedeliky asistované psychoterapie), rizika a nežádoucí účinky, diferenciální diagnostiku pre-psychotických stavů a psychotických onemocnění, preventivní programy v užívání drog na festivalech, význam původních rituálů pro současnou medicínu a společnost.

Předmět je zaměřením mezioborový a je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku a zejména pak těm, kteří se chtějí tématu věnovat formou závěrečné práce nebo studentské vědecké aktivity. Konkrétně je určen zejména pro studenty magisterských programů všeobecné lékařství, psychologie, psychoterapie, adiktologie, dále pak filosofie, sociologie, chemie, biologie, biochemie, toxikologie a pro studenty postgraduálních programů lékařská psychologie a neurovědy. Předmět je vyučován formou 5-ti 3 hodinových bloků za semestr, 21 vyučujících pokrývá různé obory a přednáší téma, na které se v dané oblasti specializuje.

Kontakt na garanta kurzu: MUDr. Filip Tylš, Ph.D. – filip.tyls zavináč nudz.cz