Univerzitní kurz: Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie

Od podzimního semestru 2022 běží již pátý běh kurzu Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie! (SIS: CVOL0179, CCOCA0108).
Kurz je mezioborový, bez prerekvizit a pro všechny studenty UK včetně postgraduálních. Kurz je garantován členem CZEPS a neurovědcem MUDr. Filipem Tylšem, PhD. a přednáší v něm dalších 20 vyučujících z řad CZEPS.

KURZ PROBÍHÁ OD PS2022 OPĚT PREZENČNÍ FORMOU. Učit se bude ve Velké posluchárně na Národním ústavu duševního zdraví (Topolová 748, Klecany) vybrané středy od 26.10.2022 od 16:30 do 19 h. ZMĚNA 10.10.2022: Obsah bloků C a D byl prohozen kvůli omezením některých přednášejících.

Tabulka s termíny, přednášejícími a názvy přednášek v podzimním semestru je níže. Na přednáškách se bude evidovat prezence.

Termíny a názvy přednášek

Termíny a názvy přednášek univerzitního kurzu PS2022 a JS2023. PDF verze ke stažení.
Importovat kalendář (ICS) s bloky podzimního semestru 2022

Předmět se zabývá neurobiologií účinku psychofarmak, animálními a humánními modely psychóz, významem změněných stavů vědomí, historií a současnými trendy psychedelického výzkumu, popisuje nová klinická hodnocení experimentálních léčiv, toxikologii, nedávné nálezy ze zobrazovacích metod mozku, využití serotonergních psychedelik, ketaminu a MDMA v léčbě deprese, PTSD, závislostí, OCD (metodou psychedeliky asistované psychoterapie), rizika a nežádoucí účinky, diferenciální diagnostiku pre-psychotických stavů a psychotických onemocnění, preventivní programy v užívání drog na festivalech, význam původních rituálů pro současnou medicínu a společnost.

Předmět je zaměřením mezioborový a je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku a zejména pak těm, kteří se chtějí tématu věnovat formou závěrečné práce nebo studentské vědecké aktivity. Konkrétně je určen zejména pro studenty magisterských programů všeobecné lékařství, psychologie, psychoterapie, adiktologie, dále pak filosofie, sociologie, chemie, biologie, biochemie, toxikologie a pro studenty postgraduálních programů lékařská psychologie a neurovědy. Předmět je vyučován formou 5-ti 3 hodinových bloků za semestr, 21 vyučujících pokrývá různé obory a přednáší téma, na které se v dané oblasti specializuje.

Kontakt na garanta kurzu: MUDr. Filip Tylš, Ph.D. – filip.tyls zavináč nudz.cz