PSYCHEDELIKATESY// Milan Scheidegger: Transformational Psychotherapy

31. května se v pražském prostoru DUP39 uskuteční jedinečná přednáška předního odborníka na využití psychedelik v psychoterapii, doktora Milana Scheideggera.

Doktor Milan Scheidegger je známý česko-švýcarský lékař, který se věnuje neurobiologii a farmakologii změnených stavů vědomí. Je členem výzkumného institutu Heffter Research Center (HRC) a působí také na oddělení psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky v Univerzitní psychiatrické nemocnici v Curychu (University Hospital of Psychiatry, Zurich).

Ve své práci se doktor Scheidegger soustředí zejména na otázku, jakým způsobem mohou látky jako ketamin, psilocybin, ayahuasca či DMT, pomáhat v psychoterapii. Jeho zkušenosti se neomezují pouze na prostředí laboratoře, ale na výzkumných cestách do Mexika, Kolumbie a Brazílie získal cenné informace o využití psychoaktivních rostlin také v tradičním kontextu amazonské medicíny. Přednáška se bude věnovat účinku psychedelik z pohledu současné neurovědy a potenciálu těchto látek posunout se z paradigmatu substitučního využití v psychoterapii, do role transformativní.

Ucelené informace o přednášce, naleznete níže v anglickém jazyce, ve kterém bude probíhat i samotná přednáška. 

Soutěž o vstupenky.

Kdy: 31. 5. 2017
Kde: DUP39, Praha
Vstupenky: dospělí – 144 Kč, studenti, ZTP – 111 Kč, členové CZEPS 90 Kč. Koupit zde.
Přednáška proběhne v angličtině.
Sledujte aktuality a události na Facebooku.

_____________________________________________________

English version

Transformational Psychotherapy:
Converging roles of mindfulness and psychedelics for mental health care

In the context of the renaissance of psychedelic research we are currently facing a paradigm shift in the understanding of consciousness and psychotherapeutic transformation. As Freuds dream theory deepened the psychoanalytic understanding of the unconscious, psychedelics could nowadays serve as the via regia for the scientific exploration of the human mind. In particular, advanced neuroimaging technologies provide exciting novel insights into the brain dynamics underlying pharmacologically induced altered states of consciousness. Beyond that, psychedelics also raise profound philosophical and existential questions about the nature of subjective experience and the creation of meaning in the universe.

In my talk, I will give an overview about how the subjective and clinical effects of psychedelics such as ketamine, psilocybin and ayahuasca can be explained from the perspective of contemporary neuroscience. Next, I will discuss the potential of psychedelics to shift the paradigm from substitution to transformation-based psychotherapy. As both rapid-acting and sustainable catalysts, psychedelics offer new avenues for therapeutic transformation by targeting various levels of disconnection in modern societies and restoring the sense of connectedness to ourselves and our environment.

Finally, under supportive conditions, psychedelics can induce personally meaningful and profound mystical-type experiences that share a striking resemblance to states reached in very deep meditation. Indeed, our recent studies show that psilocybin has the potential to facilitate mindfulness in experienced meditators in a meditation retreat setting. This underscores the converging roles of psychedelics and mindfulness for integrative transformational healthcare.
_______________________________________________________________
Biography

Milan Scheidegger has a dual Swiss-Czech citizenship and holds an M.D. degree from the University of Zurich. He completed his Ph.D. in functional and molecular neuroimaging at the Institute for Biomedical Engineering (University and ETH Zurich). As an affiliated member of the Heffter Research Center (HRC) and resident physician at the Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Psychosomatics (University Hospital of Psychiatry Zurich) he is currently researching the neurobiology and pharmacology of altered states of consciousness. He is member of the Swiss Society for Psycholytic Therapy (SAEPT) and investigates the potential of psychedelics such as ketamine, psilocybin, ayahuasca and DMT to facilitate therapeutic transformation. On his ethnobotanical expeditions to Mexico, Colombia and Brazil he explored the traditional use of psychoactive plants in shamanic rituals. In addition to empirical research, he earned an M.A. degree in History and Philosophy of Knowledge (ETH Zurich). His main interests include biosemiotics, epistemology and phenomenology of consciousness, mindfulness and deep ecology.

The talk will be held in English.

Filip Tylš: Expedice za hranice vědomí // 23.5. 2017

Kdy: 23.5. 2017
Kde: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha

Výzkum vlivu psychedelických látek na lidské vědomí je významným směrem současné české neurovědy a psychiatrie. Mezi vědce, kteří těmito unikátními experimenty žijí, patří i Filip Tylš. Společně s ním se vydáme na cestu za hranice běžného vědomí a seznámíme se s popisy zážitků prvních psychonautů, kteří prošli experimentální intoxikací. Vydáme se ale také prozkoumat vliv rituálního kontextu v léčebném účinku psychedelik do pralesů peruánské Amazonie, kde budou již brzy oba neurovědci zkoumat vliv psychedelického nápoje ayahuascy na náladu a osobnostní rozvoj pomocí přenosného elektroencefalografu.

Filip Tylš je psychiatr a neurovědec působící v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde se věnuje výzkumu účinků psychedelických látek. Absolvoval 1. Lékařskou fakultu UK a získal specializaci v elektroenefalografii. Od roku 2014 se účastní výcviku v Gestalt psychoterapii (terapie zaměřená na přítomný okamžik) a příležitostně učí na 3. LF UK. Je zakládajícím členem České psychedelické společnosti. Jeho hlavní vědecký zájem je studium neurobiologie změněných stavu vědomí vyvolaných psychedeliky a jejich terapeutického i seberozvojového využití. V rámci doktorandského studia na 3. LF UK v oboru neurovědy se věnoval translačním farmakologicky indukovaným modelům akutní psychózy a neurobiologii změněného stavu vědomí. Studuje fenomenologické koreláty intoxikace a také vliv psychedelických látek na EEG aktivitu mozku. Je součástí týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidem (psychedelický sitter). Je autorem několika tuzemských a zahraničních publikací (např. přehledová práce Psilocybin – Summary of Knowledge) a populárně-vědeckých textů.

Takiwasi: House of Healing, OLOMOUC

Kdy: 20. duben v 18:30–21:30
Kde: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Náměstí Republiky č. 5, 771 73 Olomouc

Vůbec první akce pořádaná v Olomouci naší organizací se bude věnovat tématice jihoamerického nápoje ayahuasca a jeho terapeutickému využití. Terapeutický potenciál ayahuascy je v současné době celosvětově diskutovaným tématem. Centrum Takiwasi, kde se ayahuasca používá spolu s dalšími prostředky tradiční amazonské medicíny při léčbě drogové závislosti. Film Takiwasi: The House of Healing (info níže) bude doplněn o přednášku Mgr. et Mgr. Miroslava Horáka, PhD. a diskuzi.

Centrum Takiwasi, které dokument zachycuje, bylo založeno v roce 1992 v Tarapotu (San Martín, Peru). Práce v centru je zaměřena na dlouhodobé a udržitelné výsledky u pacientů. Terapeutický tým Takiwasi tvoři odborníci různých specializací: lékaři, psychologové, molekulární biologové, etnobotanici, včetně místních léčitelů. Jedním z členů terapeutického týmu je např. PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D., která vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

HorákAntropolog Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na užívání tradiční amazonské medicíny v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž v kontextu s tématem stojí za zmínku knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“ a „Etnobotánica y fitorerapia en América“.

Film bude promítán v originálním znění s českými titulky.
Trailer: https://vimeo.com/149336882
Vstupné: 88,- Kč

https://goout.net/cs/listky/takiwasi-house-of-healing/krcb/

Jste srdečně zváni!

Tomáš Páleníček: Psilocybin – Ďábel a nebo mocný pomocník? PRAHA

Serotoninu podobný psilocybin je hlavní účinnou látkou obsaženou v halucinogenních houbách známých jako lysohlávky. Jeho užití vyvolává řadu dramatických změn vnímání a prožívání reality, včetně vizuálních halucinací. Díky svým účinkům „obnažujícím duši“ patří mezi širokou skupinu látek nazývaných psychedelika. Přesto že je psilocybin na seznamu kontrolovaných návykových látek, jinými slovy se řadí mezi ty „nejnebezpečnější drogy“ - látky bez lékařského využití, současné vědecké poznatky svědčí o naprostém opaku. Nejen že na psilocybinu nevzniká závislost, ale dnes již můžeme konstatovat, že pokud je tato substance podána v bezpečných kontrolovaných podmínkách, může mít řadu pozitivních účinků na duševní zdraví lidí. Za zmínku stojí i  léčebný potenciál u některých neuropsychiatrických poruch, včetně závislostí, deprese a některých typů úzkostných poruch. Vzhledem k tomu, že se jedná o substanci kontrolovanou drogovou legislativou, je velmi málo zemí, kde je možné s ní legálně pracovat v humánním výzkumu.  Česká Republika tak v současnosti patří mezi jednu z mála zemí na světě, kde aktuálně probíhá klinický výzkum psilocybinu u zdravých dobrovolníků. V Národním ústavu duševního zdraví, kde tyto výzkumy probíhají, již dvacet dobrovolníků absolvovalo výzkumná sezení s tuto látkou. Jedním z hlavních cílů je porozumět mechanismům, kterými psychedelika ovlivňují naše vnímání a myšlení a jakými mechanismy vedou k následným dlouhodobým změnám našeho myšlení a prožívání. Ve svém příspěvku se pokusím prezentovat výsledky našeho výzkumu v kontextu nálezů zjištěných v jiných laboratořích.

Cena: 144,- // Studenti, důchodci: 111,- // Členové CZEPS: 99,-

Vstupenky k dispozici: https://goout.net/cs/listky/tomas-palenicek-psilocybin-dabel-a-nebo-mocny-pomocnik/omcb/

Stinné stránky psychedelik, BRNO

V bezpečném, strukturovaném settingu mohou mít psychedelika terapeutický, heuristický i spirituální potenciál, stejně tak jako technika holotropního dýchání, se kterou se účinek některých psychedelik může srovnávat. V současné době jsou psychedelika užívána rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich potenciálu a bohužel také často bez zajištění vhodného settingu.
Po dvou kratších přednáškách s tématikou rizik užívání psychedelických látek a psychedelické harm reduction bude následovat diskuze, doplněná dalšími kazuistikami příběhů lidí, kterým psychedelika zrovna neprospěla, včetně návštěvníků Psychedelic Harm Reduction stanu, s kterými jsme pracovali na festivalech.

MUDr. Milan Hrabánek: Psychospirituální krize a další rizika psychedelik
Milan je psychiatr a transpersonální psychoterapeut, certifikovaný facilitátor holotropního dýchání, který se ve své péči rovněž věnuje klientům, jejichž psychika je poznamenána zneužíváním psychedelických látek a lidem prožívajícím psychospirituální krizi.

Mgr. Svatava Bardynová: Harm reduction nočního života
Svatave je členkou České psychedelické společnosti, kde koordinuje projekt Psychedelic Harm Reduction, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties.

Cena: 133,-

Vstupenky jsou k zakoupení zde: http://www.buranteatr.cz/vstupenky/612

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/188172451683020/?fref=ts 

Rita Kočárová: Psychedelika v Čechách

cssrV rámci multižánrového festivalu Žižkovská noc 2017 proběhne i přednáška Mgr. Rity Kočárové, vyzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví a spoluzakladatelky České psychedelické společnosti, ktera také stála v čele mezinárodní konference Beyond Psychedelics 2016. Ve sve práci se zabývá výzkumy psychedelik v bývalém Československu, psychickými změnami vyvolanými užitím psilocybinu a využitím psychedelik v léčbě závislostí v tradičním i moderním kontextu.

Psychedelika jsou látky užívané od nepaměti, ač v současnosti obklopené výraznou kontroverzí. O tom, že Česká země má v této skupině látek oblibu, svědčí i bohatá historie výzkumů z dob, kdy ČSSR byla jedním ze světových center tohoto výzkumu, a na tuto dobu se navazuje dodnes. Kromě výzkumných aktivit se s tématem psychedelik setkáváme i v řadě jiných, více či méně formálních, kontextů. Během přednášky se podíváme na historii i současnost jejich užívání na našem území, na výzkumy a jejich postavení ve společnosti, které je nejvýrazněji manifestováno na legislativní rovině.

Jakou u nás mají psychedeliak historii? Jak to vypadá dnes? A jakou mají budoucnost? Vydejte se s námi na cestu, kterou psychedelika kráčí v České zemi.

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/417475951937987/?fref=ts

https://www.facebook.com/zizkovskanoc/
https://www.facebook.com/events/1854260851517863/
https://www.facebook.com/events/1722025528115681/
https://www.facebook.com/czeps.org

Filip Tylš: Druhy změněných stavů vědomí a psychedelický výzkum

Ve středu 4.1. 2017 od 16:30 bude Filip Tylš přednášet v Národním ústavu duševního zdraví na téma Druhy změněných stavů vědomí a psychedelický výzkum. Přednáška je volně dostupná, a tak pokud máte čas, zajeďte si do Klecan.

Prezentace přehledně představí různé druhy změněných stavů vědomí (Aletered States of Consciousness, ASCs), vývoj vědeckých paradigmat, současný pohled na jejich neurobiologický podklad. Druhá část bude spíše zaměřena na stavy vyvolané působením psychedelických látek (halucinogenů) a bude představen i český pilotní experiment s administrací psilocybinu lidským subjektům.

Jiří Horáček: Dekonstrukce vědomí, aneb cesta tam a zase zpátky

Ve čtvrtek 9.2. 2017 se v Hvězdárně a planetáriu Brno uskuteční přednáška profesora Jiřího Horáčka, psychiatra, který se mj. zabývá i psychedelikama. 

Psychedelika (halucinogeny) představují skupinu psychotropních látek, které navozují charakteristické kognitivní, percepční a emoční příznaky. Mezi halucinogeny zařazujeme jednoduché halucinogenně působící indolaminy (např. psilocybin a DMT), ergolinové deriváty s indolovým jádrem (LSD) a některé substituované fenylethylaminy (meskalin). Výsledkem působení psychedelik jsou kvantitativní a/nebo kvalitativní změny funkce talamu a porucha reprezentace reality na úrovni neokortexu. Studium mechanismu působení halucinogenů poskytuje nástroj výzkumu neurobiologie fyziologických mechanismů zpracování informací nervovým systémem a kvalitativní složky vědomí. Současně přispívá k porozumění patofyziologie duševních poruch, včetně nových možností léčby.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Jiří Horáček absolvoval v roce 1991 Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, hodnost Ph.D. obdržel v r. 2002, docentem psychiatrie od r. 2004 a profesorem psychiatrie byl jmenován v roce 2009.
Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie (PET). Dále se zabývá neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.
Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS). Autor nebo spoluautor několika monografií a více nežli 200 článků v odborných periodicích.
Nejvýznamnější publikace profesora Horáčka byly věnovány neurobiologii léčby sluchových halucinací, neurobiologií schizofrenie, mechanismu účinku psychedelik a souvislostí mezi náladou, aktivitou serotoninu v mozku a citlivostí k inzulínu.

Filip Tylš: Expedice za hranice vědomí

Garant odborné sekce a neurovědec Národního ústavu duševního zdraví Filip Tylš přijal pozvání do cyklu přednášek probíhajících v pražském kině BIO OKO pod názvem Diáky. Filipova přednáška proběhne 31.1. od 20:30. 

Neurovědci Filip Tylš a Tomáš Páleníček žijí výzkumem vlivu psychedelických látek na lidské vědomí. Společně se vydáme na cestu za hranice běžného vědomí a seznámíme se s popisy zážitků prvních psychonautů, kteří prošli experimentální intoxikací. Vydáme se ale také prozkoumat vliv rituálního kontextu v  léčebném účinku psychedelik do pralesů peruánské Amazonie, kde budou již brzy oba neurovědci zkoumat vliv psychedelického nápoje ayahuascy na náladu a osobnostní rozvoj pomocí přenosného elektroencefalografu.

 

Filip Tylš (1985, Praha) je psychiatr a neurovědec působící v Národním Ústavu Duševního Zdraví (Klecany), kde se věnuje výzkumu účinků psychedelických látek. Absolvoval 1.LF UK (2012, MUDr.) a získal specializaci v elektroenefalografii (EEG, 2013), od roku 2014 je frekventantem výcviku v Gestalt psychoterapii (terapie zaměřená na přítomný okamžik) a příležitostně učí na 3.LF UK. Je zakládajícím členem České Psychedelické společnosti (CZEPS, 2015). Jeho hlavní vědecký zájem je studium neurobiologie změněných stavu vědomí vyvolaných psychedeliky, jejich terapeutického i seberozvojového využití. V rámci doktorandského studia na 3. LF UK v oboru Neurovědy se věnoval translačním farmakologicky indukovaným modelům akutní psychozy a neurobiologii změněného stavu vědomí, I/2017 obhajuje titul PhD. Studuje fenomenologické koreláty intoxikace a také vliv psychedelických látek na EEG aktivitu mozku. Je součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (psychedelický sitter). Je autorem několika tuzemských a zahraničních publikací (např. přehledová práce Psilocybin – summary of knowledge) a populárně-vědeckých textů.

Cena: 150,-

Vstupenky je možné zakoupit zde.

 

Michael Vančura: Psychedelika s nohama na zemi

Ve středu 23.11. 2016 se v experimentálním prostoru NoD bude konat přendáška klinického psychologa a psychoterapeuta Michaela Vančury, který bude přednášet o náročné psychedelické zkušenosti, její integraci a rizicích pojících se s užitím psychedelik, včetně psychospirituální krize.

Není pochyb o tom, že psychedelika jsou jedním z nejmocnějších nástrojů otevírajících místa v našem vědomí, kam bychom se bez nich obtížně dostali. Jaké jsou ale způsoby jejich respektujícího použití, které vede k integraci zkušenosti a použití výsledků ke kultivaci našeho každodenního vědomí?
Zkušenosti s klienty organizace Diabasis ukazují na jedno z častých zastoupení užití psychedelik ve výčtu spouštěčů tzv. psychospirituální krize. Flashbacky jsou častým příznakem tzv. obtížné psychedelické zkušenosti.
V rámci přednášky bude prezentována zkušenost s terapií a některá teoretická východiska práce; několik příběhů pomůže ilustrovat téma.

Mgr. Michael Vančura vystudoval FFUK, obor klinická psychologie. Následně pracoval v psychiatrické léčebně Dobřany a Horní Beřkovice, v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči. Od roku 1983 v Denním socioterapeutickém sanatoriu pro lidi s psychotickým onemocněním (DSS) při Pražské psychiatrické klinice. Změna fokusu na prevenci psychiatrické hospitalizace vedla v roce 1991 k založení krizového centra RIAPS, kde byl první čtyři roky po jeho založení ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPSU bylo rozpoznání efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí. Po odchodu z RIAPSu v r. 1998 je psychoterapeutem v soukromé praxi. Nabízí zejména PBSP terapii/Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/ a holotropní dýchání.
Zájem o rozšířené stavy vědomí a o cesty, které k těmto stavům vedou, hypnózu, holotropní dýchání atd., jej nasměroval k tématu psychospirituální krize a k založení organizace DIABASIS. V této organizaci od roku 2003 zastává funkci předsedy a současně zde pracuje jako psychoterapeut.
V rámci Diabasis je odpovědný za projekt pro studenty FFUK, kterým organizace poskytuje po 4 roky výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení. Dále spolupracuje s psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospiritální krize. Předává informace o psychospirituální krizi na pracovištích, kde je o téma zájem.

Cena: 90,-
Odkaz na předprodej: http://ticket.czeps.org/home/19-michael-vancura-psychedelika-s-nohama-na-zemi-.html

Událost na fb: https://www.facebook.com/events/1760269970902235/permalink/1761040134158552/