Rubriky
Události

Psychedelické sitterování a harm-reduction – Mgr. Daniela Koubková

Kdy: 29. 11. 2023, 18:30–21:00

Kde: Divadlo Kolowrat, Ovocný trh 579/6, Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Užívání psychedelik a jiných psychotropních látek tu bylo, je a bude. V posledních letech začíná být možné podstoupit psychedelickou zkušenost v klinickém a terapeutickém kontextu, ale tento způsob není přístupný všem a mnozí lidé vyhledávají jiné kontexty užití. Nemusíme se bát o těchto látkách a jejich užívání mluvit a ve smyslu přístupu harm reduction hledat bezpečnější způsoby jejich užití, ke kterým můžeme využít poznatky z terapeutického využití. V přednášce se dozvíte, jak tu být pro sebe i pro druhé ve změněných stavech vědomí, jak se připravit, přichystat sobě a druhým bezpečný prostor, být jim oporou při náročných stavech, jakým způsobem komunikovat, ubezpečit, uzemnit atd.

Mgr. Daniela Koubková

Psycholožka, terapeutka, koordinátorka a školitelka dobrovolníků harm-reduction služby PsyCare. Pracuje na Psychedelické klinice Psyon, kde provází klienty zkušeností s ketaminem a také s lidmi se zkušeností s duševní poruchou v Centru duševního zdraví ve Strakonicích. Aktivně působí v České psychedelické společnosti a jejím harm-reduction projektu PsyCare, který se zaměřuje na pomoc uživatelům psychedelických látek v rekreačním kontextu. V PsyCare působí od roku 2017, po několik let koordinuje dobrovolníky a učí je i veřejnost základy psychedelické harm-reduction a sitterování. Zajímá se o výzkum terapeutického potenciálu psychedelických látek, změněných stavů vědomí a teorie vývoje vědomí, o kterých napsala svoji diplomovou práci. Podílela se na vzniku Metodiky pro práci s uživateli psychedelik v rámci projektu Národního ústavu duševního zdraví.

Rubriky
Události

Psychedelika: Revoluční terapie demence a dalších neurodegenerativních onemocnění?

Kdy: 22. 11. 2023, 18:30–21:00

Kde: Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Dvojpřednáška Martina Brunovského a Jáchyma Fibíra s diskuzí otevře zcela unikátní téma potenciálu psychedelik pro léčbu neurodegenerativních onemocnění (zejména různé typy demence např. s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou apod.).

Nejprve Dr. Brunovský účastníky seznámí se vznikem a projevy těchto onemocnění a také s tím, jak k nim přistupuje moderní medicína. Dále se účastníci dozvědí, proč se vědci domnívají, že právě psychedelika by mohla vést k dlouhodobě pozitivním účinkům u lidí, u kterých se choroba již projevila, zda mohou nést i jistý preventivní potenciál a s jakými riziky se užití psychedelik u pacientů s neurodegenerativní diagnózou pojí. Nebude chybět ani vysvětlení neuroplasticity, neurogeneze a synaptogeneze, což jsou nedávno prokázané účinky psychedelik, které podporují teze jejich potenciálu pro léčbu onemocnění mozku.

Po Dr. Brunovském bude následovat přednáška Ing. Jáchyma Fibíra, Msc., spoluzakladatele firmy April19 Discovery zaměřené na vznik nových psychoatkivních substancí takzvaně „na míru“. Jáchym účastníky seznámí jak s vizí budoucí, tak se současným projekty, jež se primárně soustředí na návrh a optimalizaci látek pro dlouhodobé zlepšování kognitivních schopností, zejména u starých lidí a pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Pro maximální efektivitu při hledání látek s ideálními vlastnostmi April19 využívá modelů generativní a prediktivní umělé inteligence a dalších inovativních výpočetních metod.

Rubriky
Události

Snižování rizik u ceremonií s ayahuascou

Kdy: 15. 11. 2023, 18:30–21:00

Kde: Co.Labs, Kounicova 686/22, Brno-střed

FB Událost
Vstupenky

Přednáška se zaměřuje na snižování rizik spojených s konzumací ayahuascy. Stručně budou popsány rostliny používané pro přípravu ayahuascy, postup přípravy a složení. Bude následovat kulturní exkurz do užívání v rámci tradičních komunit, rekreačních a seberozvojových sezení mimo oblast původního výskytu i výzkumných studií. Hlavní část přednášky bude o specificích integrace ayahuascových ceremonií. Budou zmíněna rizika především plynoucí z nedostatečné integrace jako například psycho-spirituální bypass, inflace ega apod. Cílem přednášky je podat informace, které by snížily rizika spojená s fenoménem ayahuascy, pomohly k větším benefitům z ceremonií a integrace psychederlické zkušenosti obecně.


MUDr. Vojtěch Cink
je psychiatr, který se zabývá psychedeliky a ayahuascou již patnáct let. Během té doby uskutečnil několik expedic do Amazonie, konkrétně do Peru a Ekvádoru. Kromě klasické práce na psychiatrii se vzdělává v psychoterapii – výcvik PCA, zabývá se výzkumem psychedelik, experimentální psychofarmakologií (klinické studie) a vzdělává se i v oblasti psychedeliky asistované terapie, včetně výcviku pro použití ayahuascy v západním terapeutickém a výzkumném kontextu. O své práci přednáší, píše odborné i popularizační články a je redaktorem a jedním z autorů dvojice knih Psychedelika a psychonautika.

Rubriky
Události

Psychedelic Cinema #2: Bufo Alvarius – The Underground Secret + EN discussion

When: 14. 11. 2023, 18:00–20:00

Where: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Event
Tickets

Czech Psychedelic Society has launched its new project Psychedelic Cinema, under which will regularly once per month organize screenings of psychedelic movies accompanied by afterparty with music and exhibition. We are continuing our journey on 7. 11. from 18:00 in Kino Pilotů with Czech film Bufo Alvarius – The Underground Secret with panel discussion in Czech with Czech shaman Ondřej Bahník and then a week after on 14. 11. from 18:00 will another projection take place with discussion in English with the movie director Filip Záruba.

After the second screening on 14.11. will follow up afterpartyin the place Beats From Basement, which is located right around the corner in Krymská 2. There will take place a psychedelic art projection of Filip Záruba , a concert of sound magician Stanislava Abrahám and DJ set of Milan Spiller.

Bufo Alvarius – The Underground Secret

A radical testimony of the strongest known natural psychedelic, tryptamine 5-MeO-DMT produced by Bufo Alvarius, a toad of the Sonoran desert. The breathtaking audio-visual adventure is enhanced by immersive animations inspired by the psychoactive effects of this extraordinary substance. Fascinating stories of a group of Czech psychonauts are combined with personal insights of Stanislav Grof, a judicious nestor of transpersonal psychology, and Octavio Rettig, a controversial neoshaman who has facilitated ceremonial contact with Bufo Alvarius for thousands of volunteers from around the world. For many, the experience has been life-changing. Originally intended to simply document these experiences, the film evolved into an intense meditation on the nature of consciousness and being.

Filip Záruba – Film Director

Holotropic states and art have been intertwined in my life as a common thread. I felt the need to share my psychedelic experiences with people, provide education, destigmatize psychedelics, and advocate for their decriminalization So, together with friends, we founded the Asaya association, which mission is to promote transpersonal psychology, shamanism, mysticism, psychedelic research, and new paradigms in science. We organize lectures, conferences, publish books, and produce films. In 2016, I had a profound encounter with the psychedelic 5-MeO-DMT. Imagine spending your whole life searching, meditating, believing… Then you take a few milligrams of this substance from a pipe, and within fifteen minutes, you experience something that makes you truly understand. To ensure that as many people as possible learn about this unique phenomenon, I decided to use my experience in creating 3D animations to produce the documentary „Bufo Alvarius – The Underground Secret.“

The film is designed as an audio-visual adventure, enhanced by original experiential animations inspired by this extraordinary substance. Fascinating testimonies from a group of psychonauts complement the personal stories of S. Grof and the controversial neo-shaman O. Rettig. The film has received numerous awards at film festivals in Los Angeles, New York, Chicago, Venice, Barcelona, and Ostrava. I created 20 minutes of visionary 3D animations for the film. Because of the film, I co-founded the production company Asaya Productions with L. Kraina, where I work as a director, producer, screenwriter, editor, cameraman, and music composer.

AFTERPARTY 14.11. 20:30 ~ Beats From Basement

Stanislav Abrahám – sound artist, musician, educator

His performances are a combination of electronic ambient soundscapes and field recordings, enriched with the playing of stones, the fujara, gongs, or sundrums. As a sound designer, he has collaborated with various artists in different audiovisual projects such as dance theater, film, live cinema, installations, radio programs, and mapping. As an educator, he has led numerous workshops on recording for various artistic institutions. Currently, he works as a sound designer at Czech Radio and in his free time, he is involved in music therapy practice.

http://www.stanislavabraham.cz/

DJ Em Spiller

An indefatigable promoter of alternative, electronic, and dance music, a producer, and a DJ performing since 1999, he is the founder of the Music Sound Generation label. After an extended stay abroad, he began collaborating with the producer Roman Rai on the Echoes from Dust project (under the Moving Pictures label). He is involved in curating and producing the one-artist festival – Cool v plotě in the South Bohemian town of Písek. He is a co-founder and the main curator of the open-air ARTORZO festival at the ruins of Krakovec Castle. He collaborates with projects like OMNION, TRANS ORGANIC, Develooper, DRONEscape, and the NTS trio. In 2021, he composed the title music for the short film „Life is Bullshit“ (Život není snadný) directed by Will Zavadil, in which he also played the lead role.

Filip Záruba – projection of psychedelic art

Currently, the main theme of his work is visionary art, sometimes featuring photorealistic creations with messages related to ecology or current events. His most significant source of creative inspiration is ayahuasca. Sometimes, he receives complete artworks through inner visions, and there is no need to add or subtract anything. The work is already finished, and he just has to recreate it. He has synesthesia since childhood. This is very inspiring for him even without any psychedelics. Just by listening to good music, he see colorful abstract patterns in his mind. Then he use these patterns in his visual art, or conversely, when he creates music, it is greatly influenced by how he perceives it with my inner sight.

www.filipzaruba.com

Entrance to afterparty will be on spot 150 CZK, by showing the ticket to one of the projection only 50 CZK.

Rubriky
Události

Psychedelické kino #2: Bufo Alvarius – The Underground Secret + CZ diskuze

Kdy: 7. 11. 2023, 18:00–20:00

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

Česká psychedelická společnost odstartovala nový projekt Psychedelické kino, kdy bude pravidelně jednou za měsíc pořádat promítání psychedelických filmů doprovozených afterparty s hudbou a výstavou.

Pokračujeme již 7. 11. od 18:00 v Kině Pilotů s českým dokumentem Bufo Alvarius – The Underground Secret s diskuzí v češtině s českým šamanem Ondřejem Bahníkem a pak o týden později 14. 11. od 18:00 proběhne druhá projekce s diskuzí v angličtině s režisérem filmu Filipem Zárubou.

Po druhé projekci 14. 11. bude navazovat afterparty v prostoru Beats From Basement, který se nachází za rohem v Krymské 2. Součástí bude psychedelická umělecká projekce Filipa Záruby , koncert zvukového čaroděje Stanislava Abraháma a DJ set od Milana Spillera.

Bufo Alvarius – The Underground Secret

Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-DMT, produkovaným žábou Bufo Alvarius, žijící v Sonorské poušti. Ohromující audiovizuálný zážitek je umocněn poutavými animacemi inspirovanými psychoaktivními účinky této mimořádné látky. Fascinující příběhy skupiny českých psychonautů jsou doplněny o osobní poznatky Stanislava Grofa, zakladatele transpersonální psychologie, a Octavia Rettiga, kontroverzního neošamana, který vedl ceremonie s Bufo Alvarius pro tisíce dobrovolníků z celého světa. Pro mnohé byl tento zážitek života měnící. Původně zamýšlený jako pouhá dokumentace těchto zkušeností, film se vyvinul v intenzivní meditaci nad podstatou vědomí a bytí.

Ondřej Bahník

Se věnuje bylinářství, léčitelství a osobnímu rozvoji již více než 16 let. Absolvoval Grof Transpersonal Training a svých zkušeností využívá při individuální i skupinové práci s lidmi. Hlavní zaměření jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi. Je průvodce v Amazonii a Andách, kde dlouhodobě navštěvuje původní obyvatele, především kmeny Inga a Kamëntsá.

Spoluzakládal spolek Asaya a podílel se na mnoha projektech a konferencích. Spolupracuje na projektu sdílení znalostí tradičních průvodců a léčitelů z Amazonie a Mezoameriky pod hlavičkou Venezuelské asociace Spojených Národů (ANUV).

AFTERPARTY 14.11. 20:30 ~ Beats From Basement

Stanislav Abrahám – zvukový umělec, hudebník, pedagog

Jeho vystoupení bývají kombinací elektronických ambientních zvukových ploch a terénních nahrávek, doplněných o hru na kameny, fujaru, gong nebo sundrum. Jako zvukový designér spolupracoval s řadou umělců v různých audiovizuálních projektech v podobě tanečního divadla, filmu, live cinema, instalací, rozhlasových pořadů či mappingu. Jako pedagog vedl řadu workshopů o nahrávání pro různé umělecké instituce. V současnosti působí jako zvukový designér v Českém Rozhlase a ve volném čase se věnuje muzikoterapeutické praxi.

http://www.stanislavabraham.cz/

DJ Em Spiller

Neúnavný propagátor alternativní, elektronické a taneční hudby, producent, DJ vystupující od roku 1999, zakladatel labelu Music Sound Generation. Po dlouhodobém pobytu v zahraničí začal tvořit s producentem Romanem Raiem v projektu Echoes from Dust (label Moving Pictures). Spolupodílí se na dramaturgii a produkci festivalu jednoho umělce – Cool v plotě v jihočeském Písku. Je spoluzakladatelem a hlavním dramaturgem open air festivalu ARTORZO na zřícenině hradu Krakovec. Spolupracuje s projekty OMNION, TRANS ORGANIC, Develooper, DRONEscape a NTS trio. V roce 2021 složil titulní hudbu ke krátkometrážnímu filmu Life is Bulshit (Život není snadný (režie – Will Zavadil), kde byl také obsazen do hlavní role.

Filip Záruba – projekce psychedelického umění

V současné době je hlavním tématem jeho tvorby vizionářské umění, někdy fotorealistické výtvory s poselstvím týkajícím se ekologie nebo aktuálních událostí. Nejlepším zdrojem jeho tvůrčí inspirace je ayahuasca. Někdy prostřednictvím vnitřní vize dostane tak kompletní hotové umělecké dílo. Není třeba nic přidávat ani ubírat. Dílo je již hotové a on ho jen musí znovu vytvořit. Od dětství má také synestezii. To je pro něj velmi inspirativní i bez jakýchkoli psychedelik. Stačí, aby si poslechl dobrou hudbu, a v hlavě vidí barevné abstraktní obrazce. Ty pak používá ve své výtvarné tvorbě anebo naopak, když tvoří hudbu, je velmi ovlivněna tím, jak ji vidí svým vnitřním zrakem.

www.filipzaruba.com

Vstup na afterparty bude na místě za 150 CZK, při ukázaní vstupenky na jednu z projekcí pouze za 50 CZK.

Rubriky
Události

BRNO: Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 22.9. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Co.Labs, Kounicova 686/22, Brno

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

Život až do konce: paliativní péče a psychedelika

Kdy: 27.4. 2023, 18:30 -21:00
Kde: Ze Mě, Na Louži 7, Praha Vršovice

Vstupenky
Událost

Psychedeliky asistovaná psychoterapie představuje pro paliativní péči velkou naději. Zároveň přináší mnoho otázek a nemalé nároky. Cílem paliativní péče je zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Psychedelická zkušenost spolu s psychoterapií může pomoci kvalitu života výrazně pozitivně ovlivnit zmírněním deprese a úzkosti.

V přednášce budou představeny výsledky zahraničních klinických studií. Jan Soukup přiblíží, jak zkušenost psychedeliky asistované psychoterapie vnímali účastníci studií – lidé, jejichž život ohrožuje vážná nemoc. A pokusí se odpovědět na některé z důležitých otázek: Co vlastně zmírňuje psychosociální utrpení spojené s umíráním a smrtí? Pro koho jsou psychedelika vhodná? Co brání jejich využití u hospicových pacientů? Jak dobře školit terapeuty? Pomůže ketamin? Jsou potřeba větší ambice nebo spíš respekt a pokora?

Po úvodní přednášce bude následovat panelová diskuse s hosty. Naše pozvání přijali RNDr. Nikola Leca, Ph.D., koordinátorka výzkumné studie PSIKET002 z Národního ústavu duševního zdraví a MUDr. Jan Kořenek, lékař z domácího hospice Cesta domů.

Mgr. Jan Soukup je psycholog a psychoterapeut. Pracoval v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích a v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Během uplynulých šesti let mluvil s více než šesti sty lidmi na konci života a se čtyřmi stovkami jejich rodinných příslušníků. Nyní má soukromou praxi. Je také členem týmu terapeutů výzkumné studie PSIKET002 Národního ústavu duševního zdraví zaměřené na psychedeliky asistovanou psychoterapii pro lidi s onkologickým onemocněním. Studoval psychologii na FF MU a psychoterapii v Institutu pro Gestalt terapii a v Gestalt plus. V České psychedelické společnosti se věnuje hlavně paliativní péči a legislativě.

Rubriky
Události

Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 14.4. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha 4

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

Premiéra filmu Fantastická terapie + beseda

Kdy: 15.3. 2023, 20:30 

Kde: BIO OKO, Praha

Vstupenky

FB Událost 

Pražská premiéra dokumentárního filmu představí velmi slibný způsob léčby některých duševních onemocnění, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky, přesněji řečeno jde o psychedeliky asistovanou psychoterapii. Za pár let bude tato forma terapie nejspíš pevně zakotvena mezi zavedenými léčebnými postupy a už nyní ji hradí některé zdravotní pojišťovny.

Dokument byl natočen ve spolupráci s Psyonem, jedinou klinikou v České republice, ve které je v rámci psychedeliky asistované psychoterapie legálně využívána látka ketamin.

Vystupující psychoterapeuti, psychologové a lékaři zmiňují i ostatní psychedelické látky, které se v Česku oficiálně využívají zatím jen v experimentálních studiích. U rezistentní deprese, kde veškerá běžná léčba selhává, se tato forma terapie ukazuje jako naprosto průlomová.

Ve snímku zaznívají také výpovědi klientů, kteří ketaminem asistovanou psychoterapií prošli. Mluví o svých zážitcích při psychedelickém sezení i o tom, co jim léčba přinesla.

Po filmu bude následovat beseda s režisérkou a aktéry z filmu (a psychedelické kliniky). Moderuje Petr Bouška (Balanc podcast na Radiu Wave).

Trailer: https://youtu.be/tVmWwHpbT7g

FB stránka filmu:https://www.facebook.com/Fantastickaterapie

Dokument vznikl jako absolventský film oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě.

Rubriky
Události

Terapeutický potenciál amazonské diety

Kdy: 20.10. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze-Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice

Událost fb: https://fb.me/e/1Y2Ha8uB1
Vstupenky: https://bit.ly/3xVqedI

Léčebný potenciál rostlinných diet znali v Amazonii již od nepaměti. Je možné využít proces diety i v současné době? Dieta je považována za jednu z nejdůležitějších metod v tradiční amazonské medicíně. Jsou při ní využívány rostliny učitelky, jedinec pobývá v osamocení a dodržuje mnohé restrikce. V přednášce vás seznámím s tímto konceptem a to především s procesem diety v peruánském centru Takiwasi. Dozvíte se, jaké jsou prožitky jedinců po absolvování diety a zda jsou s odstupem času od procesu vnímány změny v rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu.

Mgr. Tereza Rumlerová, Ph.D. se výzkumně věnuje tradiční amazonské medicíně. Absolvovala výzkumné stáže v centru Takiwasi, na základě kterých vznikla její disertační práce zabývající se dietou jednou z metod tradiční amazonské medicíny. Je frekventantkou analytického výcviku. Pracuje, jako psycholog v ambulanci klinické psychologie. Dále se věnuje psychologickému poradenství pro ženy v nouzi.