Rubriky
Události

LSD B-Day

Kdy: 20. 4. 2024, 16:00–7:00

Kde: Cross Club, Plynární 23, Praha

FB Událost
Vstupenky

V pražském Crossu proběhne 20. dubna LSD B-Day.

20. dubna tomu bude 81 let a jeden den od chvíle, kdy švýcarský chemik Albert Hofmann požil LSD, což byla první zaznamenaná zkušenost s touto psychedelickou látkou v dějinách lidstva. A protože LSD sehrálo významnou roli v historii českého psychedelického výzkumu a také v životě nejednoho českého „psychonauta“, proběhnou oslavy s komunitou, která za poslední roky okolo psychedelik v Česku vzniká. Pořadatelé akce vnímají Českou psychedelickou společnost jako platformu, která kromě šíření informací, aktivit vedoucích ke snižování rizik, také sdružuje komunitu.

Akce je rozdělená na gathering (cyklojízda, přednášky, psychedelické kino, koncerty živé hudby) a oslavu (koncerty živé hudby, techno, psytrance).

Před cyklojízdou můžete nechat prohlédnout své kolo v Bike Kitchen na Štvanici, případně využít jejich propriety pro dofouknutí, seřízení aka DIY.

Program:

14:00 – 15:00 Bike Kitchen Prague na Štvanici – kontrola / DIY seřízení kol
15:00 – Sraz ve Fuchsu a cyklojízda směr Cross Club
16:00 – Cross Club gathering
16:30 – Eva Césarová & Marek Nikolič: Z deníku českých psychonautů
17:00 – Daniela Koubková: Náročné časy českých psychonautů (zkušenosti s Psycare)
17:30 – Martin Duřt: Dal jsem si LSD a teď už chápu celý svět
18:00 – Archivní filmy přímo ze Švýcarska od firmy Sandoz

Hudba:

Čeká nás mimo jiné unikátní vystoupení Terezie Kovalové se známou pražskou djkou IM Cyber, multiinstrumentalista Omnion, rapový koncert, psytrance stage s hostem z Polska, techno stage, kde usylšíte djky Dash a Nika77 i tekno na závěr, celá řada skvělých djs i venkovní ambient. Chybět nebude fireshow ani speciání fraktálová projekce.

Venkovní stage:

19:00 – 21.00 Terezie Kovalová & IM Cyber

Hlavní stage: (koncerty)

19:30 – Tříoký Hermés
21:00 – Omnion

Hlavní psytrance stage: (djs)

22.30 – 0.00 Kashmir (Fénix Festival)
0.00 – 2.00 Psychosomasis (PL) (Brahmasutra Records)
2.00 – 3.30 True Detective (Centrála)
3.30 – 5.00 Heehy (Naraka Festival)
5.00 – 7.00 Kryzka Nadzemsky (Mietaa Rec)

VJ: gurroa.fractals

Dolní techno stage:

22.00 – 23.30 Nocturnal Thing
23.30 – 1.30 Dash (Bike Jesus)
1.30 – 3.30 Nika77 & Confusius
3.30 – 4.00 True Detective (Centrála)
4.00 – 4.30 True Detective b2b TOD /tekno/
4.30 – 6 TOD (Fénix Festival) /tekno/

Garden ambieent stage:

16.00 – 19.00 DJne KaYak

Rubriky
Události

Psychedelic Cinema: Maestra Ayahuasca + following discussion (EN)

Kdy: 10. 4. 2024, 18:00–20:30

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

>> EN below <<

Pro velký zájem jsme přidali projekci Maestra Ayahuasca s navazující diskuzí tentokrát v angličtině!

Psychedelické kino je nový koncept České psychedelické společnosti, kdy se návštěvníci mohou těšit na pravidelné promítání filmů s psychedelickou tématikou a na navazující diskuzi s odborníky z nejrůznějších kruhů. Po projekci „Maestra Ayahuasca“ bude navazovat diskuze s průvodcem Amazonií a znalcem jihoamerických kultur Ondřejem Bahníkem a psycholožkou Mgr. Danielou Koubkovou (PsyCare, PSYON). Film je v českém znění s anglickými titulkami, diskuze bude v angličtině.

Maestra Ayahuasca

Veliká Amazonie skrývá mnohá tajemství. A amazonští šamani nás překvapují svými schopnostmi a svým poznáním. Dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, protože přímo komunikují s rostlinami, které jim samy říkají, jak léčebně působí. Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru, můžou si stáhnout jakoukoli informaci a poznat cokoliv, co je zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná liána, jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale i dává poznání čehokoliv v tomto světě i ve světech dosud nepoznaných a otevírá dveře do jiných dimenzí… S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce, ale i díky různým odborníkům a lidem, pro které znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost. Film zároveň poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejích obyvatel.

Hosté diskuze:

Ondřej Bahník

Se věnuje bylinářství, léčitelství a osobnímu rozvoji již více než 16 let. Absolvoval Grof Transpersonal Training a svých zkušeností využívá při individuální i skupinové práci s lidmi. Hlavní zaměření jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi. Je průvodce v Amazonii a Andách, kde dlouhodobě navštěvuje původní obyvatele, především kmeny Inga a Kamëntsá. Spoluzakládal spolek Asaya a podílel se na mnoha projektech a konferencích. Spolupracuje na projektu sdílení znalostí tradičních průvodců a léčitelů z Amazonie a Mezoameriky pod hlavičkou Venezuelské asociace Spojených Národů (ANUV).

Mgr. Daniela Koubková

Psycholožka, terapeutka, koordinátorka a školitelka dobrovolníků harm-reduction služby PsyCare. Pracuje na Psychedelické klinice Psyon, kde provází klienty zkušeností s ketaminem a také s lidmi se zkušeností s duševní poruchou v Centru duševního zdraví ve Strakonicích. Aktivně působí v České psychedelické společnosti a jejím harm-reduction projektu PsyCare, který se zaměřuje na pomoc uživatelům psychedelických látek v rekreačním kontextu.

>> EN <<

Due to high interest, we have added a screening of ‚Maestra Ayahuasca‘ with a follow-up discussion, this time in English!

Psychedelic Cinema is a new concept of the Czech Psychedelic Society, where visitors can look forward to regular screenings of films with psychedelic themes and subsequent discussions with experts from various circles. After the screening of „Maestra Ayahuasca,“ there will be a discussion with Ondřej Bahník, an Amazon guide and expert on South American cultures, and psychologist Mgr. Daniela Koubková (PsyCare, PSYON). The film is in Czech with English subtitles, and the discussion will be in English.

Maestra Ayahuasca

The great Amazon hides many secrets. And Amazonian shamans surprise us with their abilities and knowledge. They can heal even so-called incurable diseases because they communicate directly with the plants, which themselves tell them how they act medicinally. Local shamans can leave their bodies, travel across the Earth and the universe, they can access any information and learn anything that interests them. The key to this is ayahuasca, a mysterious vine whose brew not only heals and purifies a person on all levels but also provides knowledge of anything in this world and in previously unknown worlds, opening doors to other dimensions… In the film, we encounter ayahuasca not only through shamans and their work but also through various experts and people for whom it represents an incomparable experience. The film also highlights the serious threat to the Amazon and its inhabitants.

Discussion guests:

Ondřej Bahník

Ondřej Bahník is dedicated to herbalism, healing, and personal development for more than 16 years. He graduated from the Grof Transpersonal Training and utilizes his experience in individual and group work with people. His main focus is on integrating expanded states of consciousness and providing assistance in psychospiritual crises and serves as a guide in the Amazon and Andes, where he regularly visits indigenous peoples, primarily the Inga and Kamëntsá tribes. He co-founded the Asaya association and collaborates on a project to share knowledge of traditional guides and healers from the Amazon and Mesoamerica under the auspices of the Venezuelan United Nations Association (ANUV).

Mgr. Daniela Koubková

Mgr. Daniela Koubková is a psychologist, therapist, coordinator, and trainer of volunteers for the harm-reduction service PsyCare. She works at the Psychedelic Clinic Psyon, where she guides clients through experiences with ketamine and also with people with experience of mental disorders at the Mental Health Center in Strakonice. She is actively involved in the Czech Psychedelic Society and its harm-reduction project PsyCare, which focuses on assisting users of psychedelic substances in recreational contexts.

Rubriky
Události

Psychedelic Cinema: Maestra Ayahuasca + navazující diskuze (CZ)

Kdy: 4. 4. 2024, 18:00–21:00

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

Psychedelické kino je nový koncept České psychedelické společnosti, kdy se návštěvníci mohou těšit na pravidelné promítání filmů s psychedelickou tématikou a na navazující diskuzi s odborníky z nejrůznějších kruhů. V březnu promítáme film „Maestra Ayahuasca“, na který bude navazovat diskuze s režisérem Viliamem Poltikovičem a Lucií Havlín Morais . Film je v českém znění s anglickými titulkami, diskuze bude tentokát pouze v češtině.

Maestra Ayahuasca

Veliká Amazonie skrývá mnohá tajemství. A amazonští šamani nás překvapují svými schopnostmi a svým poznáním. Dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, protože přímo komunikují s rostlinami, které jim samy říkají, jak léčebně působí. Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru, můžou si stáhnout jakoukoli informaci a poznat cokoliv, co je zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná liána, jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale i dává poznání čehokoliv v tomto světě i ve světech dosud nepoznaných a otevírá dveře do jiných dimenzí… S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce, ale i díky různým odborníkům a lidem, pro které znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost. Film zároveň poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejích obyvatel.

Hosté diskuze:

Viliam Poltikovič

je režisérem filmu Maestra Ayahuasca, kameraman, fotograf, spisovatel a nadšený cestovatel. Od dětství ho provází zájem o transcendenci a zkušenosti s ní. Hlavním podnětem pro jeho filmy jsou prastaré otázky: proč tu jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme? Dosud natočil přes 170 filmů a řada z nich byla oceněna na festivalech u nás i v zahraničí.

Lucie Havlín Morais

se více jak 18 let věnuje spiritualitě, šamanství a vhledům za horizont našeho běžného poznání. Studium filozofie a teologie na Karlově univerzitě přerušily její časté cesty do Amazonie, kde opakovaně procházela učením tamnějších domorodých kmenů a šamanů. V Brazílii je součástí různých šamanských synkretických církví a je také činnou v linii Umbanda. Její hlavní činnost spočívá především v doprovázení jednotlivců či skupin v rámci přechodových rituálů a integraci změněných stavů vědomí. Před několika lety spoluzaložila projekt SARAVÁ a Saravá foundation nadační fond, které slouží k podpoře indiánů a udržitelnosti jejich způsobu života. Podílí se na mnoha globálních projektech, které vedou ke kultivaci a šíření moudrosti domorodých kmenů, propojení člověka s přírodou a především duchovní stránkou bytí.

>> EN <<

Psychedelic Cinema is a new concept of the Czech Psychedelic Society, where visitors can look forward to regular screenings of films with psychedelic themes and subsequent discussions with experts from various circles. In March, we are screening the film ‚Maestra Ayahuasca‘ followed by a discussion with director Viliam Poltikovič and Lucie Havlín Morais. The film is in Czech with English subtitles, and the discussion this time will be conducted only in Czech.

Maestra Ayahuasca

The great Amazon hides many secrets. And Amazonian shamans surprise us with their abilities and knowledge. They can heal even so-called incurable diseases because they communicate directly with the plants, which themselves tell them how they act medicinally. Local shamans can leave their bodies, travel across the Earth and the universe, they can access any information and learn anything that interests them. The key to this is ayahuasca, a mysterious vine whose brew not only heals and purifies a person on all levels but also provides knowledge of anything in this world and in previously unknown worlds, opening doors to other dimensions… In the film, we encounter ayahuasca not only through shamans and their work but also through various experts and people for whom it represents an incomparable experience. The film also highlights the serious threat to the Amazon and its inhabitants.

Discussion guests:

Viliam Poltikovič

is the director of the film Maestra Ayahuasca, a cameraman, photographer, writer, and avid traveler. Since childhood, he has been interested in transcendence and the experiences that accompany it. The main inspiration for his films are ancient questions: why are we here, where did we come from, and where are we going? He has so far directed over 170 films, many of which have been awarded at festivals both domestically and abroad.

Lucie Havlín Morais

has been dedicated to spirituality, shamanism, and insights beyond the horizon of our ordinary understanding for more than 18 years. Her studies in philosophy and theology at Charles University were interrupted by frequent trips to the Amazon, where she repeatedly underwent teachings from local indigenous tribes and shamans. In Brazil, she is involved in various syncretic shamanic churches and is also active in the Umbanda line. Her main activity lies in accompanying individuals or groups through transitional rituals and integrating altered states of consciousness. Several years ago, she co-founded the SARAVÁ project and the Saravá foundation charitable fund, which serve to support indigenous peoples and the sustainability of their way of life. She participates in many global projects aimed at cultivating and spreading the wisdom of indigenous tribes, connecting humans with nature, and primarily the spiritual aspect of existence.

Rubriky
Události

Jak fungují psychedelika?

Kdy: 27. 3. 2024, 18:30–21:00

Kde: Café Práh, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno

FB Událost
Vstupenky

Proč psychedelika vyvolávají spirituální prožitky? Jak působí na lidský mozek a čím se liší od jiných psychotropních látek? Právě těmto a mnoha dalším otázkám se budeme věnovat. Povíme si, co se v člověku během působení psychedelik děje, od úrovně jednotlivých mozkových receptorů až po konečné změny v jeho vědomí. Přednáška je určena jak pro úplné laiky, tak pro pokročilejší publikum.

Martin Duřt

Martin je výzkumník farmakofenomenologie psychedelik, garant informační sekce harm reduction platformy Czeched Substance a dobrovolník projektu PsyCare, starající se o lidi pod vlivem psychedelik a jiných látek na festivalech. V rámci CZEPSu se zaměřuje na prevenci a osvětu.

Rubriky
Události

Legislativní dobrodružství psychedelické renesance

Kdy: 25. 3. 2023, 18:30–21:00

Kde: KKAFE, Střelecký ostrov 336, 110 00 Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Proč jsou psychedelika řazena mezi vysoce nebezpečné návykové látky bez možnosti medicínského využití, i když se jedná o látky s vysokým terapeutickým potenciálem? Co je to šíření toxikomanie? Proč v případě manželů Kordysových padly nepřiměřeně vysoké tresty odnětí svobody za pořádání ceremonií s Ayahuascou? Jak je možné, že česká policie na svých sociálních sítích proklamuje, že člověk, u něhož byla nalezena zavařovačka s lysohlávkami tzv. „trestu neujde“, zatímco v Oregonu je již možné podstoupit psilocybinem asistovanou terapii? Pražská psychedelická klinika Psyon nabízí možnost ketaminem asistované terapie, avšak s klasickými psychedeliky to legálně možné není. Jakto? Víte, že psychedeliky asistovaná terapie není jediný model regulace psychedelických látek? Víte, že již na podzim tohoto roku budete moct podepsat petici Evropské občanské iniciativy PsychedeliCare? A k čemu to vlastně bude?

Odpovědi nejen na tyto otázky se můžete dozvědět na přednášce Terezy Dleštíkové z České psychedelické společnosti o psychedelickém právu, které je dobrodružstvím plným paradoxů a frustrace, ale i naděje.

JUDr. Tereza Dleštíková, PhD.

Tereza je právnička, která se zabývá problematikou psychedelik a návykových látek, ale i vězeňstvím či konceptem restorativní justice. Dále se věnuje právu původních obyvatel Latinské Ameriky. Část života strávila ve Španělsku a zemích Jižní Ameriky, kam se ráda vrací. Působila v advokacii, justici i akademickém prostředí. V současnosti se realizuje především v neziskovém sektoru – působí v Asociaci organizací v oblasti vězeňství, Rubikon centru či v iniciativě Snížit kultuře práh. Jako členka České psychedelické společnosti koordinuje pracovní skupinu pro legislativu a veřejnou politiku a podporuje snahy o racionální drogovou politiku a legislativu vycházející z vědeckého poznání, s vidinou nejen legálně dostupné psychedeliky asistované terapie. Je také dobrovolnicí v Psycare.

Rubriky
Události

Mystici na tripu: Dějiny psychedelické spirituality – Mgr. Jan Blahůšek v Brně

Kdy: 7. 2. 2024, 18:30–21:00

Kde: Café Práh, Plotní 32/2a, Brno

FB Událost
Vstupenky

Psychedelická spiritualita je prastarým a celosvětovým jevem. Budeme sledovat její mlhavé počátky od starověkých mystérií v řecké Eleuzíně, rituálů spojených s božstvem Sóma ve védské Indii, bizarních hypotéz o halucinogenním původu křesťanství až po domněnky o užívání psychoaktivních hub starými Kelty, Slovany a Germány nebo spekulace o psychedelické amritě v tantrickém buddhismu. Představíme si současné hlavní živé podoby psychedelického šamanismu v Africe, Jižní, Střední a Severní Americe, jejich historii a mýtické příběhy.

Ukážeme si, jak na tyto dávné tradice navázaly různé směry moderní synkretické a západní psychedelické religiozity a představíme si mystické myšlenky průkopníků, jako byl Albert Hofmann, Aldous Huxley a další. Seznámíme se se současným psychedelickým křesťanstvím a buddhismem, jejich hlavními představiteli, experimentátory i kritiky. A v závěru otevřeme prostor pro dotazy a diskusi.

Mgr. Jan Blahůšek studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; zabývá se psychedelickou spiritualitou a psychedelickým buddhismem. Je členem České psychedelické společnosti, spoluautorem knihy V. Cink a kol., Psychedelika a psychonautika a v současnosti také spolupracuje se 3. lékařskou fakultou UK na projektu destigmatizace psychedelik podpořeným fondy EU (sociální inovace). V minulosti také pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti řízení dotačních programů Evropské unie.

Rubriky
Události

Psychedelic Cinema #3: Fantastic Therapy + EN discussion

When: 12. 12. 2023, 18:00–20:00

Where: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Event
Tickets

Czech Psychedelic Society has launched its new project Psychedelic Cinema, under which will regularly once per month organize screenings of psychedelic movies accompanied by interesting discussion with professionals in the field. We are continuing our journey on 5. 12. from 18:00 in Kino Pilotů with Czech film Fantastic Therapy with panel discussion in Czech with a psychologist Mgr. Klára Dudková, MSc. and then the following week on 12. 12. in English with Mgr. Daniela Koubková.

Fantastic Therapy

Psychedelic-assisted psychotherapy is a very promising way of treating certain mental illnesses that is based on psychotherapy and the use of psychedelically active substances. In a few years, this form of therapy is likely to be firmly established among established treatment methods, and some health insurance companies already cover it. The documentary was made in collaboration with the only clinic here, „Psyon – Psychedelic Clinic.“ They legally use the substance ketamine for psychedelic-assisted psychotherapy. The participating psychotherapists, psychologists, and doctors also mention other psychedelic substances, which are currently only used in experimental studies in our country. The film also features testimonials from clients who have undergone ketamine-assisted psychotherapy, where they discuss their experiences during psychedelic sessions and what the treatment has brought to them.

Rubriky
Události

Psychedelické kino #3: Fantastická terapie + CZ diskuze

Kdy: 5. 12. 2023, 18:00–20:00

Kde: Kino Pilotů, Donská 168/19, Praha 10

FB Událost
Vstupenky

Česká psychedelická společnost odstartovala nový projekt Psychedelické kino, kdy bude pravidelně jednou za měsíc pořádat promítání psychedelických filmů s následnou diskuzí se zajímavými hosty, odborníky na dané téma.

Pokračujeme již 5. 12. od 18:00 v Kině Pilotů s českým dokumentem Fantastická terapie s diskuzí v češtině s psycholožkou Mgr. Klárou Dudkovou, MSc. a pak o týden později 12. 12. v angličtině s Mgr. Danielou Koubkovou.

Fantastická terapie

Psychedeliky asistovaná psychoterapie je velmi slibným způsobem léčby některých duševních nemocí, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky. Za pár let bude tato forma terapie nejspíš pevně zakotvena mezi zavedenými léčebnými postupy a už nyní ji hradí některé zdravotní pojišťovny. Dokument byl natočen ve spolupráci s jedinou klinikou u nás „Psyon – Psychedelická klinika“. K psychedeliky asistované psychoterapii zde legálně používají látku ketamin. Vystupující psychoterapeuti, psychologové a lékař zmiňují i ostatní psychedelické látky, které se u nás oficiálně využívají zatím jen v experimentálních studiích. Ve snímku zaznívají také výpovědi klientů, kteří ketaminem asistovanou psychoterapií prošli. Mluví o svých zážitcích při psychedelickém sezení i o tom, co jim léčba přinesla.

Rubriky
Události

Psychedelické sitterování a harm-reduction – Mgr. Daniela Koubková

Kdy: 29. 11. 2023, 18:30–21:00

Kde: Divadlo Kolowrat, Ovocný trh 579/6, Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Užívání psychedelik a jiných psychotropních látek tu bylo, je a bude. V posledních letech začíná být možné podstoupit psychedelickou zkušenost v klinickém a terapeutickém kontextu, ale tento způsob není přístupný všem a mnozí lidé vyhledávají jiné kontexty užití. Nemusíme se bát o těchto látkách a jejich užívání mluvit a ve smyslu přístupu harm reduction hledat bezpečnější způsoby jejich užití, ke kterým můžeme využít poznatky z terapeutického využití. V přednášce se dozvíte, jak tu být pro sebe i pro druhé ve změněných stavech vědomí, jak se připravit, přichystat sobě a druhým bezpečný prostor, být jim oporou při náročných stavech, jakým způsobem komunikovat, ubezpečit, uzemnit atd.

Mgr. Daniela Koubková

Psycholožka, terapeutka, koordinátorka a školitelka dobrovolníků harm-reduction služby PsyCare. Pracuje na Psychedelické klinice Psyon, kde provází klienty zkušeností s ketaminem a také s lidmi se zkušeností s duševní poruchou v Centru duševního zdraví ve Strakonicích. Aktivně působí v České psychedelické společnosti a jejím harm-reduction projektu PsyCare, který se zaměřuje na pomoc uživatelům psychedelických látek v rekreačním kontextu. V PsyCare působí od roku 2017, po několik let koordinuje dobrovolníky a učí je i veřejnost základy psychedelické harm-reduction a sitterování. Zajímá se o výzkum terapeutického potenciálu psychedelických látek, změněných stavů vědomí a teorie vývoje vědomí, o kterých napsala svoji diplomovou práci. Podílela se na vzniku Metodiky pro práci s uživateli psychedelik v rámci projektu Národního ústavu duševního zdraví.

Rubriky
Události

Psychedelika: Revoluční terapie demence a dalších neurodegenerativních onemocnění?

Kdy: 13. 3. 2024, 18:30–21:00

Kde: Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Dvojpřednáška Martina Brunovského a Jáchyma Fibíra s diskuzí otevře zcela unikátní téma potenciálu psychedelik pro léčbu neurodegenerativních onemocnění (zejména různé typy demence např. s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou apod.).

Nejprve Dr. Brunovský účastníky seznámí se vznikem a projevy těchto onemocnění a také s tím, jak k nim přistupuje moderní medicína. Dále se účastníci dozvědí, proč se vědci domnívají, že právě psychedelika by mohla vést k dlouhodobě pozitivním účinkům u lidí, u kterých se choroba již projevila, zda mohou nést i jistý preventivní potenciál a s jakými riziky se užití psychedelik u pacientů s neurodegenerativní diagnózou pojí. Nebude chybět ani vysvětlení neuroplasticity, neurogeneze a synaptogeneze, což jsou nedávno prokázané účinky psychedelik, které podporují teze jejich potenciálu pro léčbu onemocnění mozku.

Po Dr. Brunovském bude následovat přednáška Ing. Jáchyma Fibíra, Msc., spoluzakladatele firmy April19 Discovery zaměřené na vznik nových psychoatkivních substancí takzvaně „na míru“. Jáchym účastníky seznámí jak s vizí budoucí, tak se současným projekty, jež se primárně soustředí na návrh a optimalizaci látek pro dlouhodobé zlepšování kognitivních schopností, zejména u starých lidí a pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Pro maximální efektivitu při hledání látek s ideálními vlastnostmi April19 využívá modelů generativní a prediktivní umělé inteligence a dalších inovativních výpočetních metod.