Microdosing psychedelik: Cesta k rozvoji kognice?

Kdy: 16.2. 2018 19:00- 21:30 

Kde: NoD, Praha

Jakub Bumba (VŠCHT, CZEPS) a Jan Tichý (FF UK, CZEPS) ve své přednášce představí, co jsou nootropika – chytré drogy. Zejména v poslední době se šíří fenomén tzv. mikrodávkování (microdosign) psychedelik – pravidelného užívání velmi malých dávek látek jako LSD či psilocybin. Tyto dávky jsou dostatečně nízké na to, aby se nedostavil halucinogenní účinek, přesto ale účinné natolik, aby zlepšily soustředění, dodaly energii, podpořily kreativitu, zlepšily pracovní výkon či navodily lepší náladu. Mikrodávkování si tak našlo své příznivce mezi pracovníky v kreativních povoláních nebo u expertů ze Silicon Valley.

Hlavním tématem prezentace budou tedy nootropika – látky, které zlepšují schopnosti lidského myšlení – a fenomén tzv. microdosingu psychedelik, kterému jsou nootropické účinky rovněž připisovány. Budou popsány oblasti využití, příklady konkrétních látek, chemická struktura a mechanismy účinku. Řeč bude i o souvisejících rizicích a nežádoucích účincích, zejména v souvislosti s nevhodným dávkováním a neuváženými kombinacemi. Zmíněny budou i případy nadužívání nových, doposud netestovaných látek z této kategorie.

Martin Malec: Microdosing šalvěje věštecké a potenciál terapeutického využití

Kdy: 1.2. 2017 od 18:30 - 20:30
Kde: Buranteátr v Brně

Užívání šalvěje věštecké či salvinorinu A na Západě většinou sestává z kouření potencovaných extraktů listů s několikanásobně zesílenou koncentrací salvinorinu A, naproti tomu tradiční mazatécké ceremoniální užívání se provádělo a provádí s čerstvými listy a formou žvýkání či užívání šťávy.
Kouření extraktů mnohdy vede k nepříjemným a disociativním stavům, které jsou natolik abstraktní a z "jiného světa", že je velmi těžké z nich něco vytěžit do běžného života, Mazatékové takové užití ani nedoporučují a jedná se o podobnou analogii, jako listy koky vs. kokain a crack.
Několik let jsem experimentoval s velmi nízkými dávkami (cca 0,1 g) této látky podávanými sice ve formě kouření, ale neupravených listů. Kombinoval jsem to s praxí hatha jógy, meditací, a zejména technikami čchi-kungu a tchaj-ťi čchüan. Šalvěj mi umožnila prohloubit praxi a naučit se věci, které bych bez ní asi nezvládl. Domnívám se, že v takových kontextech může být šalvěj unikátním lékem s velkým potenciálem pomáhat, a některé současné vědecké studie se zdá, že to začínají potvrzovat. Přednáška představí tradiční Mazatécký kontext, srovnání s moderním "psychonautstvím", přehled současných odborných poznatků i řadu osobních zkušeností.

Bio
Martin Malec magisterskou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2013. Několik let praktikoval čchi-kung a tchaj-ťi čchüan, asi 10 let následuje spirituální cestu atijány-dzogčhenu, je linuxák, od roku 2013 se zajímá o kryptoměny, dále je vášnivý zahrádkář, spoluzakladatel České psychedelické společnosti. Vůbec první psychedelickou zkušenost prožil v roce 2007 právě se šalvějí věšteckou, která ho fascinovala a od té doby se o ni zajímá po všech stránkách.

členové CZEPS: 70,-
studenti: 99,-
dospělí: 130,-

Vstupenky k zakoupení ZDE.
Facebook akce.

Svatava Bardynová: Psychedelika – přísliby a rizika // 10.11. 2017, Ostrava

Psychedelická tématika nyní i v Ostravě. Psycholožka a terapeutka Mgr. Svatava Bardynová, koordinátorka PsyCare projektu, bude přednášet v ostravském klubu Hlubina.

Kdy: 10. listopad v 18:00–20:00
Kde: Klub Hlubina, Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava

V bezpečném, strukturovaném setingu mohou mít psychedelika terapeutický, heurestický i spirituální potenciál a můžeme je využít k seberozvoji. V současné době se ale psychedelika užívají rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich rizik a bohužel také často bez zajištění vhodného setingu.
V přednášce a následné diskuzi se dozvíte, jak psychedelika využít k prospěchu nás samých, jak zajistit vhodný setting i jak dané zkušenosti integrovat. Na příkladu kazuistik z projektu Psycare - psychedelické první pomoci na festivalech uvidíte, jakých chyb se lidé dopouštějí při nezodpovědném přístupu k těmto látkám, jaká jsou jejich rizika pro psychiku a jak se jich vyvarovat.

Mgr. Svatava Bardynová je psycholožka, psychoterapeutka pracující v adiktologických službách s klienty se závislostí a v soukromé psychoterapeutické praxi.
Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v modalitě Gestalt a frekventantkou výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. Spolupracuje s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos, kde se pracuje technikou holotropního dýchání. Je členka České psychedelické společnosti, kde koordinuje projekt Psycare, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties."

Upozorňujeme, že počet míst je omezen a proto je nutné provést rezervaci vašeho místa!
Rezervace je možno provést na mailu: Jakub@klubhlubina.cz.
Vstupné: 120 Kč.

Událost na fb ZDE

Miroslav Horák: Takiwasi: Dům, kde se zpívá // 21.11. 2017, Brno

Přijměte pozvání na další akci konající se v Brně, opět v prostorech Buranteátru, kde 21. listopadu od 17:30–20:30
bude přednášet Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, PhD na téma jihoamerického nápoje ayahuasca a jeho terapeutickému využití. Terapeutický potenciál ayahuascy je v současné době celosvětově diskutovaným tématem. Centrum Takiwasi, kde se ayahuasca používá spolu s dalšími prostředky tradiční amazonské medicíny při léčbě drogové závislosti. Film Takiwasi: The House of Healing (info níže) bude doplněn o přednášku Mgr. et Mgr. Miroslava Horáka, PhD. a diskuzi.

Centrum Takiwasi, které dokument zachycuje, bylo založeno v roce 1992 v Tarapotu (San Martín, Peru). Práce v centru je zaměřena na dlouhodobé a udržitelné výsledky u pacientů. Terapeutický tým Takiwasi tvoři odborníci různých specializací: lékaři, psychologové, molekulární biologové, etnobotanici, včetně místních léčitelů. Jedním z členů terapeutického týmu je např. PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D., která vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Antropolog Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na užívání tradiční amazonské medicíny v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž v kontextu s tématem stojí za zmínku knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“ a „Etnobotánica y fitorerapia en América“.

Film bude promítán v originálním znění s českými titulky.
Trailer: https://vimeo.com/149336882
Vstupné: 88/111/144,- Kč
Koupit vstupenky

Filip Tylš: Psychedelika v terapii a seberozvoji // 22.11. 2017, Praha

Garant odborné sekce naší společnosti, MUDr. Filip Tylš PhD., vystoupí 22. listopadu od 19:00–22:00 v besedě Studio 27.

Velká část společnosti má psychedelika v jednom pytli s ostatními drogami a spojuje si je s mnoha negativními charakteristikami. Dnešní experimentální psychiatři přitom v psychedelických látkách opět spatřují prostředek, jak pomoci duševně nemocným, a to zejména těm, kterým konvenční léčba pomoci nedokáže.

"Psychedelika mohou být pro psychiatrii tím, čím je mikroskop pro biologii či dalekohled pro astronomii."
(prof. Stanislav Grof v roce 1975)

Více než 40 let po výroku prof. Grofa nové výzkumy naznačují, že látky, které byly po celou tu dobu zakazovány a tabuizovány, by mohly mít vliv na neuroplastické pochody v lidském mozku.

Jedním z těch, kteří za psychedelika "kopou", je psychiatr a neurovědec Filip Tylš.

V besedě, kterou bude moderovat a natáčet Studio 27 "zaostřeno na duši", bude řeč o tom, jak mohou psychedelika pomoct v léčbě duševních onemocnění, ale i v běžném životě.
Filip Tylš nám prozradí nejčerstvější informace z výzkumu, svěří se, co experimentování s psilocybinem a ayahuaskou dalo jemu samotnému a jak vypadá "první psychedelická pomoc", kterou spolu s kolegy poskytuje na hudebních festivalech.

Zajímavý článek z Týdeník Respekt: https://www.respekt.cz/tydenik/2015/42/drogy-ktere-leci

Filip Tylš o sobě:
Pracuji jako psychiatr a neurovědec v Národní Ústav Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Od roku 2014 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (4. ročník). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou.
Absolvoval jsem 1. LF UK a navázal doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učím studenty. V NÚDZ jsem součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 jsme spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložili Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

Beseda je součástí projektu OKO - mobilní komunitní centrum. Hlavním organizátorem projektu je organizace Art Movement z.s., která se dlouhodobě věnuje destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Odborným garantem je Fokus Praha. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

PSYCHEDELIKATESY// Milan Scheidegger: Transformational Psychotherapy

31. května se v pražském prostoru DUP39 uskuteční jedinečná přednáška předního odborníka na využití psychedelik v psychoterapii, doktora Milana Scheideggera.

Doktor Milan Scheidegger je známý česko-švýcarský lékař, který se věnuje neurobiologii a farmakologii změnených stavů vědomí. Je členem výzkumného institutu Heffter Research Center (HRC) a působí také na oddělení psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky v Univerzitní psychiatrické nemocnici v Curychu (University Hospital of Psychiatry, Zurich).

Ve své práci se doktor Scheidegger soustředí zejména na otázku, jakým způsobem mohou látky jako ketamin, psilocybin, ayahuasca či DMT, pomáhat v psychoterapii. Jeho zkušenosti se neomezují pouze na prostředí laboratoře, ale na výzkumných cestách do Mexika, Kolumbie a Brazílie získal cenné informace o využití psychoaktivních rostlin také v tradičním kontextu amazonské medicíny. Přednáška se bude věnovat účinku psychedelik z pohledu současné neurovědy a potenciálu těchto látek posunout se z paradigmatu substitučního využití v psychoterapii, do role transformativní.

Ucelené informace o přednášce, naleznete níže v anglickém jazyce, ve kterém bude probíhat i samotná přednáška. 

Soutěž o vstupenky.

Kdy: 31. 5. 2017
Kde: DUP39, Praha
Vstupenky: dospělí – 144 Kč, studenti, ZTP – 111 Kč, členové CZEPS 90 Kč. Koupit zde.
Přednáška proběhne v angličtině.
Sledujte aktuality a události na Facebooku.

_____________________________________________________

English version

Transformational Psychotherapy:
Converging roles of mindfulness and psychedelics for mental health care

In the context of the renaissance of psychedelic research we are currently facing a paradigm shift in the understanding of consciousness and psychotherapeutic transformation. As Freuds dream theory deepened the psychoanalytic understanding of the unconscious, psychedelics could nowadays serve as the via regia for the scientific exploration of the human mind. In particular, advanced neuroimaging technologies provide exciting novel insights into the brain dynamics underlying pharmacologically induced altered states of consciousness. Beyond that, psychedelics also raise profound philosophical and existential questions about the nature of subjective experience and the creation of meaning in the universe.

In my talk, I will give an overview about how the subjective and clinical effects of psychedelics such as ketamine, psilocybin and ayahuasca can be explained from the perspective of contemporary neuroscience. Next, I will discuss the potential of psychedelics to shift the paradigm from substitution to transformation-based psychotherapy. As both rapid-acting and sustainable catalysts, psychedelics offer new avenues for therapeutic transformation by targeting various levels of disconnection in modern societies and restoring the sense of connectedness to ourselves and our environment.

Finally, under supportive conditions, psychedelics can induce personally meaningful and profound mystical-type experiences that share a striking resemblance to states reached in very deep meditation. Indeed, our recent studies show that psilocybin has the potential to facilitate mindfulness in experienced meditators in a meditation retreat setting. This underscores the converging roles of psychedelics and mindfulness for integrative transformational healthcare.
_______________________________________________________________
Biography

Milan Scheidegger has a dual Swiss-Czech citizenship and holds an M.D. degree from the University of Zurich. He completed his Ph.D. in functional and molecular neuroimaging at the Institute for Biomedical Engineering (University and ETH Zurich). As an affiliated member of the Heffter Research Center (HRC) and resident physician at the Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Psychosomatics (University Hospital of Psychiatry Zurich) he is currently researching the neurobiology and pharmacology of altered states of consciousness. He is member of the Swiss Society for Psycholytic Therapy (SAEPT) and investigates the potential of psychedelics such as ketamine, psilocybin, ayahuasca and DMT to facilitate therapeutic transformation. On his ethnobotanical expeditions to Mexico, Colombia and Brazil he explored the traditional use of psychoactive plants in shamanic rituals. In addition to empirical research, he earned an M.A. degree in History and Philosophy of Knowledge (ETH Zurich). His main interests include biosemiotics, epistemology and phenomenology of consciousness, mindfulness and deep ecology.

The talk will be held in English.

Filip Tylš: Expedice za hranice vědomí // 23.5. 2017

Kdy: 23.5. 2017
Kde: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha

Výzkum vlivu psychedelických látek na lidské vědomí je významným směrem současné české neurovědy a psychiatrie. Mezi vědce, kteří těmito unikátními experimenty žijí, patří i Filip Tylš. Společně s ním se vydáme na cestu za hranice běžného vědomí a seznámíme se s popisy zážitků prvních psychonautů, kteří prošli experimentální intoxikací. Vydáme se ale také prozkoumat vliv rituálního kontextu v léčebném účinku psychedelik do pralesů peruánské Amazonie, kde budou již brzy oba neurovědci zkoumat vliv psychedelického nápoje ayahuascy na náladu a osobnostní rozvoj pomocí přenosného elektroencefalografu.

Filip Tylš je psychiatr a neurovědec působící v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde se věnuje výzkumu účinků psychedelických látek. Absolvoval 1. Lékařskou fakultu UK a získal specializaci v elektroenefalografii. Od roku 2014 se účastní výcviku v Gestalt psychoterapii (terapie zaměřená na přítomný okamžik) a příležitostně učí na 3. LF UK. Je zakládajícím členem České psychedelické společnosti. Jeho hlavní vědecký zájem je studium neurobiologie změněných stavu vědomí vyvolaných psychedeliky a jejich terapeutického i seberozvojového využití. V rámci doktorandského studia na 3. LF UK v oboru neurovědy se věnoval translačním farmakologicky indukovaným modelům akutní psychózy a neurobiologii změněného stavu vědomí. Studuje fenomenologické koreláty intoxikace a také vliv psychedelických látek na EEG aktivitu mozku. Je součástí týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidem (psychedelický sitter). Je autorem několika tuzemských a zahraničních publikací (např. přehledová práce Psilocybin – Summary of Knowledge) a populárně-vědeckých textů.

Takiwasi: House of Healing, OLOMOUC

Kdy: 20. duben v 18:30–21:30
Kde: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Náměstí Republiky č. 5, 771 73 Olomouc

Vůbec první akce pořádaná v Olomouci naší organizací se bude věnovat tématice jihoamerického nápoje ayahuasca a jeho terapeutickému využití. Terapeutický potenciál ayahuascy je v současné době celosvětově diskutovaným tématem. Centrum Takiwasi, kde se ayahuasca používá spolu s dalšími prostředky tradiční amazonské medicíny při léčbě drogové závislosti. Film Takiwasi: The House of Healing (info níže) bude doplněn o přednášku Mgr. et Mgr. Miroslava Horáka, PhD. a diskuzi.

Centrum Takiwasi, které dokument zachycuje, bylo založeno v roce 1992 v Tarapotu (San Martín, Peru). Práce v centru je zaměřena na dlouhodobé a udržitelné výsledky u pacientů. Terapeutický tým Takiwasi tvoři odborníci různých specializací: lékaři, psychologové, molekulární biologové, etnobotanici, včetně místních léčitelů. Jedním z členů terapeutického týmu je např. PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D., která vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

HorákAntropolog Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na užívání tradiční amazonské medicíny v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž v kontextu s tématem stojí za zmínku knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“ a „Etnobotánica y fitorerapia en América“.

Film bude promítán v originálním znění s českými titulky.
Trailer: https://vimeo.com/149336882
Vstupné: 88,- Kč

GoOut

Jste srdečně zváni!

Tomáš Páleníček: Psilocybin – Ďábel a nebo mocný pomocník? PRAHA

Serotoninu podobný psilocybin je hlavní účinnou látkou obsaženou v halucinogenních houbách známých jako lysohlávky. Jeho užití vyvolává řadu dramatických změn vnímání a prožívání reality, včetně vizuálních halucinací. Díky svým účinkům „obnažujícím duši“ patří mezi širokou skupinu látek nazývaných psychedelika. Přesto že je psilocybin na seznamu kontrolovaných návykových látek, jinými slovy se řadí mezi ty „nejnebezpečnější drogy“ - látky bez lékařského využití, současné vědecké poznatky svědčí o naprostém opaku. Nejen že na psilocybinu nevzniká závislost, ale dnes již můžeme konstatovat, že pokud je tato substance podána v bezpečných kontrolovaných podmínkách, může mít řadu pozitivních účinků na duševní zdraví lidí. Za zmínku stojí i  léčebný potenciál u některých neuropsychiatrických poruch, včetně závislostí, deprese a některých typů úzkostných poruch. Vzhledem k tomu, že se jedná o substanci kontrolovanou drogovou legislativou, je velmi málo zemí, kde je možné s ní legálně pracovat v humánním výzkumu.  Česká Republika tak v současnosti patří mezi jednu z mála zemí na světě, kde aktuálně probíhá klinický výzkum psilocybinu u zdravých dobrovolníků. V Národním ústavu duševního zdraví, kde tyto výzkumy probíhají, již dvacet dobrovolníků absolvovalo výzkumná sezení s tuto látkou. Jedním z hlavních cílů je porozumět mechanismům, kterými psychedelika ovlivňují naše vnímání a myšlení a jakými mechanismy vedou k následným dlouhodobým změnám našeho myšlení a prožívání. Ve svém příspěvku se pokusím prezentovat výsledky našeho výzkumu v kontextu nálezů zjištěných v jiných laboratořích.

Cena: 144,- // Studenti, důchodci: 111,- // Členové CZEPS: 99,-

Vstupenky k dispozici: https://goout.net/cs/listky/tomas-palenicek-psilocybin-dabel-a-nebo-mocny-pomocnik/omcb/

Stinné stránky psychedelik, BRNO

V bezpečném, strukturovaném settingu mohou mít psychedelika terapeutický, heuristický i spirituální potenciál, stejně tak jako technika holotropního dýchání, se kterou se účinek některých psychedelik může srovnávat. V současné době jsou psychedelika užívána rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich potenciálu a bohužel také často bez zajištění vhodného settingu.
Po dvou kratších přednáškách s tématikou rizik užívání psychedelických látek a psychedelické harm reduction bude následovat diskuze, doplněná dalšími kazuistikami příběhů lidí, kterým psychedelika zrovna neprospěla, včetně návštěvníků Psychedelic Harm Reduction stanu, s kterými jsme pracovali na festivalech.

MUDr. Milan Hrabánek: Psychospirituální krize a další rizika psychedelik
Milan je psychiatr a transpersonální psychoterapeut, certifikovaný facilitátor holotropního dýchání, který se ve své péči rovněž věnuje klientům, jejichž psychika je poznamenána zneužíváním psychedelických látek a lidem prožívajícím psychospirituální krizi.

Mgr. Svatava Bardynová: Harm reduction nočního života
Svatave je členkou České psychedelické společnosti, kde koordinuje projekt Psychedelic Harm Reduction, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties.

Cena: 133,-

Vstupenky jsou k zakoupení zde: http://www.buranteatr.cz/vstupenky/612

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/188172451683020/?fref=ts