World Drug Survey: Psychedelic data

Kdy: 21.5. 2018 20 – 22.00
Kde: Etnosvět, Legerova 40, PRAHA

___________________

English below

Co nám největší světový drogový průzkum může říct o mikrodávkování, nových psychedelických látkách, prvních zkušenostech s LSD a o tom, co z tripu dělá bad trip?

Global Drug Survey (GDS) se zabývá psychedeliky posledních 5 let. Na základě dat od více než půl milionu uživatelů se pokusím shrnout, jak lidé po celém světě užívají různá psychedelika, popíšu, jak se u jednotlivých drog liší vzorce užívání a akutní rizika, a uvedu běžně používané strategie pro snížení těchto rizik. Zaměřím se na jevy, jako je mikrodávkování, nové psychedelické látky a ceremoniální užití psychedelik. Na závěr budu mluvit o zjištěních ze vzorku českých uživatelů, kteří se zúčastnili průzkumu v roce 2018, a o tom, jak po celém světě probíhaly zkušenosti prvouživatelů LSD v roce 2017.

Prof. Adam R. Winstock, MBBS, BSc, MSc, MD, MRCP, MRCPsych, FAChAM

Adam Winstock je psychiatr specializující se na adiktologii. Působí jako čestný profesor v Institutu epidemiologie a zdravotní péče na University College London a má na kontě přes 120 publikací. Je zakladatelem a ředitelem projektu Global Drug Survey, největšího celosvětového průzkumu týkajícího se užívání drog. Navrhl také aplikace Drugs Meter (www.drugsmeter.com) a Drinks Meter (www.drinksmeter.com), které jsou zdarma k dispozici online nebo pro chytré telefony, a je autorem zásad pro bezpečnější užívání konopí, prvních svého druhu (www.saferuselimits.com)

Přednáška bude v AJ.

What the world’s largest drug survey can tell us about microdosing and novel psychedelics to losing your LSD virginity and what makes a trip bad?

GDS has been exploring psychedelics for the last 5 years. Using data from over half a million people I will give a global overview or how different psychedelics are being used across the globe. I will use the data to describe how patterns of use and the risks of acute harms vary across different drugs and will look at commonly adopted harm reduction strategies. I will focus on issues including microdosing, novel psychedelic drugs and the ceremonial use of psychedelics. Finally I will share some findings from the Czech sample from GDS2018 and explore how people lost their LSD virginity in 2017 across the world.

Professor Adam R Winstock MBBS, BSc, MSc, MD, MRCP, MRCPsych, FAChAM

Adam is a Consultant Addiction Psychiatrist and Addiction Medicine specialist based in London. He is Honorary Clinical Professor at the Institute of Epidemiolgy and Health Care, University College London. He has published over 120 papers. He is also founder and director of Global Drug Survey which runs the biggest drug survey in the world. He is also the architect of the free on line and smart phone apps the drugs meter www.drugsmeter.com and drinksmeter

www.drinksmeter.com and the world’s first safer use cannabis guidelines at www.saferuselimits.co

The talk will be held in English.

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

KDY: 22.4. 2018
KDE: ArtBar 2. Pád, BrnoPrednáška predstaví potenciál využitia psychedelických látok v terapii a osobnostnom rozvoji, pričom neopomenie i riziká spojené s nezodpovedným používaním týchto nástrojov. Účastníci sa dozvedia i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a o možnostiach jej následnej integrácie.

Psychedelické látky mali od počiatku ľudstva významné postavenie vo väčšine starobylých kultúr sveta. Po tisíce rokov boli využívané pre spirituálne a liečebné účely v rámci šamanských ceremónií, prechodových rituálov, či starovekých mystérií smrti a znovuzrodenia. Pre modernú západnú vedu a spoločnosť boli tieto mimoriadne látky až do polovice minulého storočia takmer neznáme. Objav psychoaktívnych účinkov LSD Albertom Hofmannom v roku 1943 strhol záujem vedcov po celom svete o výskum tejto skupiny látok vyvolávajúcich mimoriadne stavy vedomia. Masový rozmach ich rekreačného užívania v 60. rokoch a následná Vojna proti drogám prakticky zastavili ich výskum na 40 rokov. V súčasnosti sa ľady konečne prelomili a psychedelický výskum zažíva celosvetovú renesanciu. Psychedelické látky predstavujú pre súčasný výskum vedomia mimoriadny nástroj aký predstavuje napríklad mikroskop pre biológiu, či teleskop pre astronómiu.

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremónii s využitím týchto látok (predovšetkým ayahuascy). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Mgr. JAROSLAV FARKAŠ (*1986)

vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave a v súčasnosti pracuje s klientami v súkromnej praxi na Slovensku. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v Biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie. Je členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS) a spoluzakladal Slovenskú psychedelickú spoločnosť (SAPAS).

Viac o lektorovi na: www.celostnypristup.sk

Microdosing šalvěje věštecké a potenciál terapeutického využití

KDY: 9.5. 2018
KDE: BIO OKO, Praha

Přednáška představí tradiční Mazatécký kontext, srovnání s moderním "psychonautstvím", přehled současných odborných poznatků i řadu osobních zkušeností.

Užívání šalvěje věštecké či salvinorinu A na Západě většinou sestává z kouření potencovaných extraktů listů s několikanásobně zesílenou koncentrací salvinorinu A, naproti tomu tradiční mazatécké ceremoniální užívání se provádělo a provádí s čerstvými listy a formou žvýkání či užívání šťávy.
Kouření extraktů mnohdy vede k nepříjemným a disociativním stavům, které jsou natolik abstraktní a z "jiného světa", že je velmi těžké z nich něco vytěžit do běžného života, Mazatékové takové užití ani nedoporučují a jedná se o podobnou analogii, jako listy koky vs. kokain a crack. Mgr. Martin Malec: "Několik let jsem experimentoval s velmi nízkými dávkami (cca 0,1 g) této látky podávanými sice ve formě kouření, ale neupravených listů. Kombinoval jsem to s praxí hatha jógy, meditací, a zejména technikami čchi-kungu a tchaj-ťi čchüan. Šalvěj mi umožnila prohloubit praxi a naučit se věci, které bych bez ní asi nezvládl. Domnívám se, že v takových kontextech může být šalvěj unikátním lékem s velkým potenciálem pomáhat, a některé současné vědecké studie se zdá, že to začínají potvrzovat."

Mgr. Martin Malec
Vystudoval jsem magisterskou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2013. Několik let jsem praktikoval čchi-kung a tchaj-ťi čchüan, asi 10 let následuji spirituální cestu atijány-dzogčhenu, jsem linuxák, od roku 2013 se zajímám o kryptoměny, dále jsem vášnivý zahrádkář, spoluzakladatel České psychedelické společnosti a moje první psychedelická zkušenost vůbec byla v roce 2007 s šalvějí věšteckou, která mě fascinovala a od té doby se o ni zajímám po všech stránkách.

75. narozeniny LSD

Píše se datum 19. dubna 1943 Albert Hofmann si v laboratoři Sandozu aplikuje roztok diethylamidu kyseliny lysergové, notoricky známý jako LSD, které sám syntetizoval z námelových alkaloidů. Do hodiny po požití se dostavily vize, touha se smát a mírná paralýza. Nebyl schopný odcestovat sám domů, a tak požádal laboratorního technika o doprovod. Tento „trip“ absolvovali na kole. Hofmann vypověděl, že se vše zdálo pokroucené, a měl pocit, jakoby se nemohl pohnout z místa, i když jel opravdu rychle. Ale nejen to, dr. Hofmann uvádí i prožitek rozpadu ega a pocit vlastní smrti. Tento den se do dějin později zapíše jako Bicycle day – den objevení mimořádných schopností látky LSD-25. Letos tomu bude 75 let.

Jak se později ukáže, LSD nejenže umožňuje  „vidět svět jinak“, ale skýtá i obrovský terapeutický potenciál. V rozsáhlých výzkumech se podávalo pacientům s hlubokým traumatem, závislostmi, umírajícím pacientům či k navození tzv. „modelové psychózy“. LSD bylo ve své  době zkoumáno i na odbornících na duševní zdraví, studentech, vojácích či umělcích. Tisíce lidí si prošlo touto zkušeností za účelem léčby, poznání či osobního růstu.

Beyond Psychedelics ve spolupráci s Českou psychedelickou společností a Magazínem Legalizace letos organizuje akci ku příležitosti oslavy tohoto objevu. I my bychom chtěli oslavit den, kdy si účinky LSD poprvé mohl prožít člověk.  A proto Vás zveme dne 19. dubna na symbolickou cyklojízdu a následně do Továrny, kde navážeme odpoledním sympoziem o psychedelicích, diskuzí s aktivními účastníky psychedelického výzkumu v 60. letech, sdílením vlastních zážitků na LSD a afterparty. Více informací se dozvíte na facebookové akci 75. narozeniny LSD.

Prohlašujeme, že cílem není nikoho nabádat ke konzumaci jakýchkoliv psychoaktivních látek. Informace sdělené na této akci mají pouze informativní charakter.

Darren Springer: Houby, mýty, Velikonoce a podsvětí // BRNO, PRAHA

Enteogeny, mýty, Velikonoce a podsvětí

Začátkem dubna nás do České republiky přijede navštívit expert na „magické houbičky“, student Killindiho Iyiho (který nás navštívil před dvěma lety na Beyond Psychedelics 2016) – Darren Springer s přednáškou na téma Entheogenic Myths, Easter and the Underworld (Entheogenní mýty, Velikonoce a podsvětí). Vystoupí 5. 4. v ArtBar Druhý Pád v Brně od 18:00 a 6. 4. v prostorech FF UK v Praze od 18:30. Přednášky budou v angličtině.

Vstupenky: Brno, Praha

Entheogeny jsou psychoaktivní přírodní látky používané při náboženských nebo rituálních obřadech, o kterých se obecně říká, že mohou zprostředkovat setkání s Bohem.

V současné době se o entheogenech (psilocybin, ayahuasca, 5-MeO-DMT získané z žáby Bufo alvarius, aj.) začíná mluvit čím dál více, zejména v souvislosti s jejich terapeutickým potenciálem. Málokdo ale ví, že v naší kultuře měly zastoupení od nepaměti a že některé látky byly užívány při rituálech.

Ve své přednášce Darren nakousne tématiku mytologie houbiček, podsvětí, historie velikonoční ceremonie a rituálu a spojení jejich oslav se změněnými stavy vědomí. Vydáme se s ním na historickou výpravu za původem praktik užívání psychedelik a dozvíme se, jak je naši předci využívali například při přechodových rituálech.

Darren se mimo jiné zabývá kultivací jedlých hub a přednášel ve Velké Británii, Africe, Evropě a USA o rozsáhlém výzkumu afrických entheogenních rostlin a jejich různých využitích.

Psychedelika a svoboda biohackingu

V rámci komplexního přístupu k tématice jsme přijali pozvání do diskuze na téma „Psychedelika a svoboda biohackingu“, která se uskuteční v Paralelní Polis 13.března od 20:00 – 23:00.

Panelová diskuse na téma psychedelik a svobody člověka nakládat s vlastním tělem. Kdo má právo určovat, jaké látky si za jakým účelem vpravíme do těla? Dávají regulace smysl v době neregulovatelných darkmarketů a anonymních kryptoměn? Jaká je společenská nebezpečnost látek, které jsou často neprávem zařazené mezi návykové látky? Jsou vůbec použitelné pro rekreační účely? Jaký je jejich potenciál pro biohacking v kontextu evoluce lidského vědomí? Jaké jsou společenské dopady současného trendu mikrodávkování psychedelik pro zvyšování pracovního výkonu? Na tyto, ale i další otázky se pokusí odpovědět a v diskusi konfrontovat své názory zástupci České psychedelické společnosti a Paralelní Polis.

Vstupné na přednášku je bitcoinově – dobrovolné, ale kapacita sálu je omezená. V sále Institute of Cryptoanarchy je 80 míst, je tedy možné, že se na všechny nedostane. Pokud máte vážný zájem přijít nebo chcete projekt Paralelní Polis podpořit, doporučujeme vám zakoupit si rezervaci místa. Jak na to?
► online zde – btc / ltc /
► chápeme, že ne každý, kdo se o přednášku zajímá, má možnost platit kryptoměnami online. Registraci tak můžete zakoupit i osobně v Bitcoin Coffee.

Fantastika: psychedelika a výtvarné umění

V rámci festivalu Žižkovská noc proběhne přednáška naší členky Laury Delgado na téma Fantastika: psychedelika a vývarné umění.
Kdy: 24.3. 18:00 – 19:00
Kde: Pracovna, Vlkova 36, Žižkov
FB
Vstupné dobrovolné.Jedním z alternativních názvů, kterými jsme během let opředli psychedelika – látky známé pro změněné stavy vědomí (typické pseudohalucinace), které způsobují, je fantastika. V historii byly tyto změněné stavy vědomí v rozdílných kulturách různě vážené; u některých kultur patřily tyto zážitky mezi nejpodstatnější součást některých období a života dané společnosti. Existuje i teorie o získání schopnosti vyobrazování právě díky těmto stavům. Během této přednášky se podíváme na některé spojitosti mezi změněnými stavy vědomí, artistickým vyjádřením a vytvořením uměleckého díla.

Laura Victoria Delgado od roku 2006 žije a pracuje v Praze. Vystudovala zde filmovou animaci (MgA.) na FAMU, bakalářský titul získala v roce 2004 v oboru umění na Kolumbijské národní univerzitě v Bogotě. Současně je na doktorském studium v přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity, na katedře filosofie a dějiny přírodních věd a je aktivní členkou České psychedelické společnosti.

Microdosing psychedelik: Cesta k rozvoji kognice?

Kdy: 16.2. 2018 18:00- 20:30 (POZOR změna termínu a místa, původně NoD od 19h)

Kde: Roxy, Praha

Jakub Bumba (VŠCHT, CZEPS) a Jan Tichý (FF UK, CZEPS) ve své přednášce představí, co jsou nootropika – chytré drogy. Zejména v poslední době se šíří fenomén tzv. mikrodávkování (microdosign) psychedelik – pravidelného užívání velmi malých dávek látek jako LSD či psilocybin. Tyto dávky jsou dostatečně nízké na to, aby se nedostavil halucinogenní účinek, přesto ale účinné natolik, aby zlepšily soustředění, dodaly energii, podpořily kreativitu, zlepšily pracovní výkon či navodily lepší náladu. Mikrodávkování si tak našlo své příznivce mezi pracovníky v kreativních povoláních nebo u expertů ze Silicon Valley.

Hlavním tématem prezentace budou tedy nootropika – látky, které zlepšují schopnosti lidského myšlení – a fenomén tzv. microdosingu psychedelik, kterému jsou nootropické účinky rovněž připisovány. Budou popsány oblasti využití, příklady konkrétních látek, chemická struktura a mechanismy účinku. Řeč bude i o souvisejících rizicích a nežádoucích účincích, zejména v souvislosti s nevhodným dávkováním a neuváženými kombinacemi. Zmíněny budou i případy nadužívání nových, doposud netestovaných látek z této kategorie. Rezervace a předprodej vstupenek na GoOut, Událost na Facebooku

Martin Malec: Microdosing šalvěje věštecké a potenciál terapeutického využití

Kdy: 1.2. 2017 od 18:30 - 20:30
Kde: Buranteátr v Brně

Užívání šalvěje věštecké či salvinorinu A na Západě většinou sestává z kouření potencovaných extraktů listů s několikanásobně zesílenou koncentrací salvinorinu A, naproti tomu tradiční mazatécké ceremoniální užívání se provádělo a provádí s čerstvými listy a formou žvýkání či užívání šťávy.
Kouření extraktů mnohdy vede k nepříjemným a disociativním stavům, které jsou natolik abstraktní a z "jiného světa", že je velmi těžké z nich něco vytěžit do běžného života, Mazatékové takové užití ani nedoporučují a jedná se o podobnou analogii, jako listy koky vs. kokain a crack.
Několik let jsem experimentoval s velmi nízkými dávkami (cca 0,1 g) této látky podávanými sice ve formě kouření, ale neupravených listů. Kombinoval jsem to s praxí hatha jógy, meditací, a zejména technikami čchi-kungu a tchaj-ťi čchüan. Šalvěj mi umožnila prohloubit praxi a naučit se věci, které bych bez ní asi nezvládl. Domnívám se, že v takových kontextech může být šalvěj unikátním lékem s velkým potenciálem pomáhat, a některé současné vědecké studie se zdá, že to začínají potvrzovat. Přednáška představí tradiční Mazatécký kontext, srovnání s moderním "psychonautstvím", přehled současných odborných poznatků i řadu osobních zkušeností.

Bio
Martin Malec magisterskou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2013. Několik let praktikoval čchi-kung a tchaj-ťi čchüan, asi 10 let následuje spirituální cestu atijány-dzogčhenu, je linuxák, od roku 2013 se zajímá o kryptoměny, dále je vášnivý zahrádkář, spoluzakladatel České psychedelické společnosti. Vůbec první psychedelickou zkušenost prožil v roce 2007 právě se šalvějí věšteckou, která ho fascinovala a od té doby se o ni zajímá po všech stránkách.

členové CZEPS: 70,-
studenti: 99,-
dospělí: 130,-

Vstupenky k zakoupení ZDE.
Facebook akce.

Svatava Bardynová: Psychedelika – přísliby a rizika // 10.11. 2017, Ostrava

Psychedelická tématika nyní i v Ostravě. Psycholožka a terapeutka Mgr. Svatava Bardynová, koordinátorka PsyCare projektu, bude přednášet v ostravském klubu Hlubina.

Kdy: 10. listopad v 18:00–20:00
Kde: Klub Hlubina, Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava

V bezpečném, strukturovaném setingu mohou mít psychedelika terapeutický, heurestický i spirituální potenciál a můžeme je využít k seberozvoji. V současné době se ale psychedelika užívají rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich rizik a bohužel také často bez zajištění vhodného setingu.
V přednášce a následné diskuzi se dozvíte, jak psychedelika využít k prospěchu nás samých, jak zajistit vhodný setting i jak dané zkušenosti integrovat. Na příkladu kazuistik z projektu Psycare - psychedelické první pomoci na festivalech uvidíte, jakých chyb se lidé dopouštějí při nezodpovědném přístupu k těmto látkám, jaká jsou jejich rizika pro psychiku a jak se jich vyvarovat.

Mgr. Svatava Bardynová je psycholožka, psychoterapeutka pracující v adiktologických službách s klienty se závislostí a v soukromé psychoterapeutické praxi.
Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v modalitě Gestalt a frekventantkou výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. Spolupracuje s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos, kde se pracuje technikou holotropního dýchání. Je členka České psychedelické společnosti, kde koordinuje projekt Psycare, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties."

Upozorňujeme, že počet míst je omezen a proto je nutné provést rezervaci vašeho místa!
Rezervace je možno provést na mailu: Jakub@klubhlubina.cz.
Vstupné: 120 Kč.

Událost na fb ZDE