Rubriky
Události

Psychedelic Cinema // SANDOZ: Zlaté časy LSD

Kdy: 18. 6. 2024, 18:00–20:15

Kde: Kino Art, Cihlářská 19, Brno

FB Událost
Vstupenky

Slyšeli jste už někdy o filmových aktivitách firmy Sandoz, v jejíž laboratořích pracoval Albert Hofmann, a kde také syntetizoval první LSD?
Pokud ano, pak víte, jak nečekaně experimentální kreativitu firma projevila, pokud ne, pak se máte na co těšit.

Po filmech bude následovat diskuze s Leou Petříkovou a Evou Césarovou.

Images du monde visionnaire (rež. Éric Duvivier, 1963, Francie, 34 min)
Images du monde visionnaire je zásadním dílem filmové tvorby Sandoz v několika směrech – je to film zajímavý svou experimentální formou, unikátní je však především jeho progresivní téma. Film je totiž pokusem o zachycení změněného stavu vědomí výtvarného umělce a literáta Henri Michauxe po požití meskalinu a hašiše. Michaux na filmu také aktivně spolupracoval. Za pozornost stojí i výtvarné zpracování snímku, které pracuje s Michauxovými vlastními kresbami, ale také se surrealistickými scénami evokujícími mimořádné stavy vědomí a psychedelický zážitek.

Perception and Imaginative Experience (rež. Éric Duvivier, 1965, Francie, 27 min)
Psychedelický Sandoz v pravém slova smyslu. Dokumentární snímek Perception and Imaginative Experience rozebírá komplexní téma vnímání z hlediska neurofyzilogie a
psychologie. Film zachycuje sérii percepčních experimentů za různých podmínek – např. senzorickou deprivaci, vystavení flicker efektu, a také intoxikaci psychedeliky. Stavy, jež
testované subjekty zažívají, jsou ve filmu vizualizovány v psychedelických vizuálních sekvencích.

Acid (rež. Art Ciocco, 1971, USA, 25 min)
Dokumentární film Acid tematizuje přímo fenomén LSD, shrnuje dosavadní situaci a poukazuje na stále relevantní otázky, týkající se léčebného potenciálu psychdelik. Film také vystihuje zásadní proměnu společenského postoje k psychedelickému tématu, který v důsledku kontroverzí a negativní kampaně nastal na konci 60. a na počátku 70. let, hlavně co se týče přístupu mocenských struktur, včetně samotné společnosti Sandoz, která se od výroby LSD v druhé půlce 60. let distancovala. I když tak Acid působí do velké míry ideologicky, přináší dnes raritní výpovědí výzkumníků (mezi nimi např. Stanislav Grof) a dynamické záběry vystihující dobové vnímání psychedelické kultury.