Publikace

Balíková, M., Hložek, T., Páleníček, T., Tylš, F., Viktorinová, M., Melicher, T., Androvičová, R., Tomíček, P., Roman, M., Horáček, J. Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel. Soudní lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854.

Fujáková, M., Páleníček, T., Brunovský, M., Gorman, I., Tylš, F., Kubešová, A., Řípová, D., Krajča, V., Horáček, J. The effect of ((−)-2-oxa-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY379268), an mGlu2/3 receptor agonist, on EEG power spectra and coherence in ketamine model of psychosis. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2014, roč. 122, č. July, s. 212-221.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., PÁLENÍČEK, T., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., ŠPANIEL, F., KOPŘIVOVÁ, J., MOHR, P., BALÍKOVÁ, M., HÖSCHL, C. Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine. 2010, 40(9), 1443-1451.

HORÁČEK, J., TEJKALOVÁ, H., NOVÁK, T., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., PÁLENÍČEK, T., RAMBOUSEK, L., RŮŽIČKOVÁ, Š., VACULÍN, Š., HÖSCHL, C. The influence of a subanaesthetic dose of ketamine on circulating pro-inflammatory cytokines and serotonin in brain. Psychological Medicine. 2011, 41(8), 1787-1789.

KAVENSKÁ, V., SIMONOVÁ, H. Zkušenost s halucinogenní rostlinou ayahuasca v kontextu šamanského rituálu. Anthropologia Integra. 2014, 5(1), 51-63.

KAVENSKÁ, V., SIMONOVÁ, H. Ayahuasca Tourism: Participants in Shamanic Rituals and their Personality Styles, Motivation, Benefits and Risks. Journal of Psychoactive Drugs. 2015, 47(5), 351-359.

Kočárová R, Tylš F, Psychedelická zkušenost a její využití v psychiatrii. Kniha NUDZ – bude publikována 2016?

Nováková P., Tylš F., Kubešová A., Kadeřábek L., Fujáková M., Páleníček T. Role kanabinoidního systému v indukci, neurobiologii a terapii psychotických onemocnění. Psychiatrie, 2014; 18 (4): 186-192.

Palenicek T, Fujakova M, Brunovsky M, Horacek J, Gorman I, Balikova M, Rambousek L, Syslova K, Kacer P, Zach P, Bubenikova-Valesova V, Tyls F, Kubesova A, Puskarcikova J, Hoschl C (2012) Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharmacology (Berl)

Páleníček T, Fujáková M, Brunovský M, Balíková M, Horáček J, Gorman I, Tylš F, Tišlerová B, Šoš P, Bubeníková-Valešová V, Höschl C, Krajča V. EEG spectral and coherence analysis of ketamine in rats – correlation with behavioral effects and pharmacokinetics. Neuropsychobiology 2011;63(4):202-218.

Páleníček T., Fujáková M., Tylš, F., Kubešová A., Brunovský M., Horáček J. Srovnání vlivu halucinogenů psilocinu a mezkalinu na kvantitativní EEG a senzorimotorické zpracování informací – animální model psychózy. Psychiatrie, 2011; 15(Suppl. 2): 44-48.

PÁLENÍČEK, T., HLIŇÁK, Z., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HORÁČEK, J. An analysis of spontaneous behavior following acute MDMA treatment in male and female rats. Neuroendocrinology Letters. 2007, 28(6), 781-788.

PÁLENÍČEK, T., BALÍKOVÁ, M., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HORÁČEK, J. Mescaline effects on rat behavior and its time profile in serum and brain tissue after a single subcutaneous dose. Psychopharmacology. 2008, 196(1), 51-62.

PÁLENÍČEK, T., HLIŇÁK, Z., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., NOVÁK, T., HORÁČEK, J. Sex differences in the effects of N,N-diethyllysergamide (LSD) on behavioural activity and prepulse inhibition. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2010, 34(4), 588-596.

PÁLENÍČEK, T., FUJÁKOVÁ, M., BRUNOVSKÝ, M., BALÍKOVÁ, M., HORÁČEK, J., GORMAN, I., TYLŠ, F., TIŠLEROVÁ, B., ŠÓŠ, P., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HÖSCHL, C., KRAJČA, V. Electroencephalographic spectral and coherence analysis of ketamine in rats: correlation with behavioral effects and pharmacokinetics. Neuropsychobiology. 2011, 63(4), 202-218.

PÁLENÍČEK, T., FUJÁKOVÁ, M., BRUNOVSKÝ, M., HORÁČEK, J., GORMAN, I., BALÍKOVÁ, M., RAMBOUSEK, L., SYSLOVÁ, K., KAČER, P., ZACH, P., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., TYLŠ, F., KUBEŠOVÁ, A., PUSKARČÍKOVÁ, J., HÖSCHL, C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats.Psychopharmacology. 2013, 225(1), 75-93.

ŠÓŠ, P., KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., HORÁČEK, J., PÁLENÍČEK, T. Relationship of ketamine’s antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2013, 55(1-2), 57-63.

ŠÓŠ, P. Ketamin v léčbě depresivní poruchy. Psychiatrie. 2014, 18(4), 193-205.

ŠÓŠ, P., KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., HORÁČEK, J., PÁLENÍČEK, T. Relationship of ketamine’s antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Neuroendocrinology Letters. 2013, 34(4), 287-293.

Tylš F, Palenicek T, Kaderabek L, Fujakova M, Kubesova A, Horacek J:Sex differences and serotonergic mechanisms in the behavioural effects of psilocin, Behavoral Pharmacology 2015, in press.

Tylš, F., Páleníček, T., Horáček, J. Psilocybin – summary of knowledge and new perspectives. European Neuropsychopharmacology, 2014, roč. 24, č. 3, s. 342-356.

Tylš F, Páleníček T, Horacek J: Neurobiology of psilocybin effects in relation to its potential therapeutic targets, in Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, edited by V.R. Preedy (Kings College London) (in press).

TYLŠ, F. Neurobiologie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití. Psychiatrie. 2015, 19(2), 104-112. I