Výkonný orgán

Jednotlivé členy Jádra (výkonného orgánu) můžete oslovit emailem ve tvaru [jmeno].[prijmeni]@czeps.org.

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

MUDr. Filip Tylš, Ph.D (garant odborné sekce)

V současnosti pracuje jako neurovědec a psychiatr v Národním Ústavu Duševního Zdraví, absolvuje terapeutický výcvik v modalitě gestalt (IVGT) a je postgraduálním studentem oboru Neurovědy (3. LF UK). Profesně se zabývá se neurobiologií účinku halucinogenních látek v translačním modelu (potkan – člověk), především změnami v elektroencefalografickém signálu mozku (kvantitativní EEG). V rámci pilotního podávání psilocybinu lidským subjektům působí jako psychedelický sitter.

Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský (garant harm reduction sekce)

Je absolventem jednooborové bakalářské a následně magisterské psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity. Tamtéž vystudoval i magisterský program Psychoterapeutická studia. Je frekventantem akreditovaného čtyřletého psychoterapeutického výcviku Person-Centered Approach v Brně. Při tvorbě své diplomové práce týkající se pilotního projektu podávání psilocybinu aktivně spolupracoval s Národním ústavem duševního zdraví, kde také působil jako psychedelický sitter. Jeho hlavním cílem je rozšíření péče pro osoby, které prožívají či v minulosti zažily náročnou zkušenost facilitovanou užitím psychedelik. V současnosti pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze.

Bc. Eva Césarová (garantka sekce externích vztahů)

V současné době dokončuje magisterský program oboru Filmové produkce, poté, co získala titul bakaláře z marketingu. Od prosince roku 2015 spolupracuje s mezinárodní organizací Youth Rise, která usiluje o změnu současné drogové politiky a posílení harm reduction služeb ve spolupráci s mladými uživateli drog.

Ostatní členové Jádra:

Ing. Jakub Bumba

Absolvent bakalářského studia oboru syntéza a výroba léčiv v rámci kterého spolupracoval s laboratoří medicinální diagnostiky na metodách pro monitorování amfetaminu a metamfetaminu v různých částech organismu. Poté úspěšně dokončil magisterské studium v oboru  technologie organických látek a chemické speciality. V současnosti je PhD student a výzkumný pracovník působící na AV ČR. Zajímá se o toxikologii a metody charakterizace látek.

Mgr. Čestmír Vejmola

V současné době studentem magisterského oboru Fyziologie živočichů a člověka (PřF UK) a  pracuje v Národním Ústavu Duševního Zdraví jako pregraduální student. Věnuje se neurobiologii působení psychedelických látek, přesněji kvantitativním změnám EEG u potkanů.

Mgr. Martin Malec

Absolvent magisterského studia psychologie na FSS MU v Brně, grafik a ajťák na volné noze, praktikující vadžrajánového buddhismu a atijány-dzogčhenu. Zajímá se o pojetí změněných stavů vědomí dle tradičních škol buddhismu a v transpersonální psychologii, a o narativní a fenomenologický přístup v psychologickém výzkumu. Absolvoval dvouletý akreditovaný výcvik v muzikoterapii, má za sebou rok a půl sebezkušenostní skupiny v bioenergetice. Od května 2016 koordinátorem CZEPS. OpenPGP: B115 1BEF 0199 5CA4 F458 7CD8 0BB1 5B34 1ADD 5499

Mgr. Svatava Bardynová, DiS.

Vystudovala psychologii (Mgr.) a sociální práci (Bc., DiS.) v Brně. V současnosti pracuje jako psychoterapeutka v Terapeutickém centru Společnosti Podané ruce, o.p.s. v Brně, kde se věnuje terapii závislých. V Podaných rukou začínala před více jak deseti lety jako terénní sociální pracovnice s uživateli drog včetně harm reduction práce na tanečních akcích . Je absolventkou pětiletého integrativního výcviku ve skupinové psychoterapii (INSTEP), jež uplatňuje ve své terapeutické praxi. Svoji diplomovou práci věnovala tématu psychospirituální krize a tématem se dále zabývá. Dále se zajímá o léčivý potenciál změněných stavů vědomí (psychedelika, holotropní dýchání) a jejich využití nejen v terapii závislých. V České psychedelické společnosti se angažuje zejména na poli harm reduction aktivit.

Mgr. Jaroslav Farkaš

V súčasnosti sa venuje telovej psychoterapii a koučingu v súkromnej praxi, vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. O psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický potenciál sa zaujíma od roku 2004. Je frekventantom dlhodobého výcviku v Biodynamickej psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, tanspersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie.

Mgr. Vojtěch Viktorin

 

Kontrolní komise

Mgr. Leoš Ševčík

V současné době pracuje jako manažer kvality v Mezinárodním centru klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Je absolventem psychologie (FF MU). Zabývá se systémy řízení ve zdravotnických a výzkumných zařízeních a vlivu nefarmakologických proměnných při podání psychedelik.

Pavel Sládek

Martin Pažitný