Výkonný orgán

Jednotlivé členy můžete oslovit emailem ve tvaru [jmeno].[prijmeni]@czeps.org.

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Mgr. Martin Malec (garant odborné sekce)

Absolvent magisterského studia psychologie na FSS MU v Brně, grafik a ajťák na volné noze, praktikující vadžrajánového buddhismu a atijány-dzogčhenu. Zajímá se o pojetí změněných stavů vědomí dle tradičních škol buddhismu a v transpersonální psychologii, a o narativní a fenomenologický přístup v psychologickém výzkumu. Absolvoval dvouletý akreditovaný výcvik v muzikoterapii, má za sebou rok a půl sebezkušenostní skupiny v bioenergetice. Od května 2016 koordinátorem CZEPS. OpenPGP: B115 1BEF 0199 5CA4 F458 7CD8 0BB1 5B34 1ADD 5499

Mgr. Vojtěch Viktorin (garant harm reduction sekce)

V současné době pracuje v Národním Ústavu Duševního Zdraví jako výzkumný asistent v pracovní skupině zabývající se mimo jiné účinky psilocybinu a je postgraduálním studentem oboru Neurovědy (3. LF UK). Absolvoval bakalářský a magisterský obor psychologie na FSS MU v Brně.

Bc. Eva Césarová (garantka sekce externích vztahů)

V současné době dokončuje magisterský program oboru Adiktologie na 1LF UK, poté, co získala titul bakaláře z marketingu. Patří mezi spoluorganizátory mezinárodní konference Beyond Psychedelics 2018. Od prosince roku 2015 spolupracuje s mezinárodní organizací Youth Rise, která usiluje o změnu současné drogové politiky a posílení harm reduction služeb ve spolupráci s mladými uživateli drog.

Ostatní členové Jádra:

MUDr. Filip Tylš, Ph.D

V současnosti pracuje jako neurovědec a psychiatr v Národním Ústavu Duševního Zdraví, absolvuje terapeutický výcvik v modalitě gestalt (IVGT) a je postgraduálním studentem oboru Neurovědy (3. LF UK). Profesně se zabývá se neurobiologií účinku halucinogenních látek v translačním modelu (potkan – člověk), především změnami v elektroencefalografickém signálu mozku (kvantitativní EEG). V rámci pilotního podávání psilocybinu lidským subjektům působí jako psychedelický sitter.

Mgr. Čestmír Vejmola

V současné době studentem magisterského oboru Fyziologie živočichů a člověka (PřF UK) a  pracuje v Národním Ústavu Duševního Zdraví jako pregraduální student. Věnuje se neurobiologii působení psychedelických látek, přesněji kvantitativním změnám EEG u potkanů.

Mgr. Jaroslav Farkaš

V súčasnosti sa venuje telovej psychoterapii a koučingu v súkromnej praxi, vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. O psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický potenciál sa zaujíma od roku 2004. Je frekventantom dlhodobého výcviku v Biodynamickej psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, tanspersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie.

MUDr. Veronika Andrashko

Vystudovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, pracuje jelo lékařka v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zároveň věnuje výzkumu neurobiologie ketaminu v rámci postgraduálního studia neurověd. Působí jako sitter ve výzkumné studii s psilocybinem u zdravých dobrovolníků.

Bc. Daniela Koubková

Studuje magisterský program psychologie na Pedagogické fakultě UK. Je jednou z koordinátorů projektu PsyCare a v současné době pracuje s dětmi v česko-anglické Montessori škole.

Mgr. Michael Kyjonka

Revizní komise

Mgr. Leoš Ševčík

V současné době pracuje jako manažer kvality v Mezinárodním centru klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Je absolventem psychologie (FF MU). Zabývá se systémy řízení ve zdravotnických a výzkumných zařízeních a vlivu nefarmakologických proměnných při podání psychedelik.

Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský

Je absolventem jednooborové bakalářské a následně magisterské psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity. Tamtéž vystudoval i magisterský program Psychoterapeutická studia. Je frekventantem akreditovaného čtyřletého psychoterapeutického výcviku Person-Centered Approach v Brně. Při tvorbě své diplomové práce týkající se pilotního projektu podávání psilocybinu aktivně spolupracoval s Národním ústavem duševního zdraví, kde také působil jako psychedelický sitter. Jeho hlavním cílem je rozšíření péče pro osoby, které prožívají či v minulosti zažily náročnou zkušenost facilitovanou užitím psychedelik. V současnosti pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze.

Mgr. Pavel Sládek

Manažer a lektor na volné noze. V rámci své disertační práce zkoumá potenciál změněných stavů vědomí pro rozvoj psychofyzické a mentální kondice lidí.