Česká psychedelická společnost

Zprostředkováváme informace o přínosech a rizicích psychedelik. Usilujeme o jejich destigmatizaci, uvedení do terapie a snižování rizik spojených s jejich užíváním. Propojujeme odborníky s veřejností.