Rubriky
Aktuality

Česká psychedelická společnost se zapojuje do PSYCHEDELICARE – Evropské občanské iniciativy za medicínské užití psychedelik v Evropské unii 

PsychedeliCare je první občanskou iniciativou za užití psychedelik v léčbě v EU.

Iniciativa upozorňuje na krizi duševního zdraví s tím, že pokud jde o léčbu duševních obtíží, konvenční způsoby naráží na své limity. Současně vědecký výzkum, probíhající po celém světě, poukazuje na léčebný potenciál psychedelických látek. 

Iniciativa chce během roční nadnárodní kampaně otevírat debaty o možnostech využití psychedelik v léčbě duševních obtíží. Jejím cílem je prosadit v EU zavedení psychedeliky asitované terapie. Na podporu této myšlenky je však nutné sesbírat dostatečný počet podpisů napříč členskými státy EU.  

Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy lze požádat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy nebo jiná opatření v oblastech, které spadají do její působnosti. Základem je mít pro návrh dostatečnou podporu v členských státech EU. Podmínkou představení návrhu Evropské komisi je získat pro něj podporu milionu lidí z nejméně sedmi států EU s tím, že v každém členském státě musí iniciativa získat minimální potřebný počet podpisů. Evropská občanská iniciativa tak není jen pouhou peticí, je demokratickým nástrojem, díky němuž mohou občané členských států EU legitimně požadovat po Evropské komisi, aby jednala. 

Pokud i my, jako občané EU, poskytneme iniciativě PsychedeliCare potřebnou podporu, pak navrhne Evropské komisi, aby: 

1. navrhla iniciativu zaměřenou na stanovení pokynů pro postupné zavádění psychedeliky asistované terapie v EU, 

2. posílila výzkum psychedelických látek financovaný EU, 

3. koordinovala práci členských států, které chtějí předložit příslušná doporučení k Úmluvě OSN z roku 1971.

Cílem iniciativy PsychedeliCare je tedy v rámci celoroční mezinárodní kampaně podnítit v Evropské unii zavedení psychedeliky asistované terapie a s tím související právní rámec. 

Více na: https://www.psychedelicare.eu 

Více o Pracovní skupině pro legislativu a veřejnou politiku CZEPS: https://czeps.org/legislativa/