Rubriky
Aktuality

Česká psychedelická společnost se zapojuje do PSYCHEDELICARE – Evropské občanské iniciativy za medicínské užití psychedelik v Evropské unii 

PsychedeliCare je první občanskou iniciativou za užití psychedelik v léčbě v EU.

Iniciativa upozorňuje na krizi duševního zdraví s tím, že pokud jde o léčbu duševních obtíží, konvenční způsoby naráží na své limity. Současně vědecký výzkum, probíhající po celém světě, poukazuje na léčebný potenciál psychedelických látek. 

Rubriky
Aktuality

První kroky legislativní pracovní skupiny

Autor: Tereza Dleštíková, legislativní pracovní skupina CZEPS, září 2023

Od září minulého roku jsem se za CZEPS účastnila pravidelných setkání expertní skupiny při Úřadu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí svolané za účelem prodiskutování odborných doporučení v souvislosti s dekriminalizací v různých oblastech drogové politiky.

Rubriky
Aktuality

Právní analýza: Doprovázení při užití psychedelické látky nelze považovat za trestný čin šíření toxikomanie

Legislativní skupina CZEPS zpracovala právní analýzu týkající se trestného činu šíření toxikomanie dle § 287 trestního zákoníku a sitterování (doprovázení při užití psychedelické látky). Dle našeho názoru jednání spočívající v doa téžprovázení při užití psychedelické látky, stejně jako jiné aktivity spočívající v provádění osvěty či poskytování informací o psychedelických látkách, nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.