Rubriky
Aktuality

Revize šíření toxikomanie – světlo na konci tunelu?

Poslední březnový týden odešla do meziresortního připomínkového řízení dlouho připravovaná novela trestního zákoníku, jež se poměrně rozsáhle dotýká i tzv. drogových trestných činů (ust. § 283 – 289 tr. zákoníku). Tato novela mimo jiné zohledňuje odborné debaty vedené v rámci pracovních setkání k tématu Dekriminalizace drogové politiky v ČR, kde měla zastoupení i Česká psychedelická společnost (CZEPS). 

Rubriky
Události

Legislativní dobrodružství psychedelické renesance

Kdy: 25. 3. 2024, 18:30–21:00

Kde: KKAFE, Střelecký ostrov 336, 110 00 Praha 1

FB Událost
Vstupenky

Proč jsou psychedelika řazena mezi vysoce nebezpečné návykové látky bez možnosti medicínského využití, i když se jedná o látky s vysokým terapeutickým potenciálem? Co je to šíření toxikomanie? Proč v případě manželů Kordysových padly nepřiměřeně vysoké tresty odnětí svobody za pořádání ceremonií s Ayahuascou? Jak je možné, že česká policie na svých sociálních sítích proklamuje, že člověk, u něhož byla nalezena zavařovačka s lysohlávkami tzv. „trestu neujde“, zatímco v Oregonu je již možné podstoupit psilocybinem asistovanou terapii? Pražská psychedelická klinika Psyon nabízí možnost ketaminem asistované terapie, avšak s klasickými psychedeliky to legálně možné není. Jakto? Víte, že psychedeliky asistovaná terapie není jediný model regulace psychedelických látek? Víte, že již na podzim tohoto roku budete moct podepsat petici Evropské občanské iniciativy PsychedeliCare? A k čemu to vlastně bude?

Odpovědi nejen na tyto otázky se můžete dozvědět na přednášce Terezy Dleštíkové z České psychedelické společnosti o psychedelickém právu, které je dobrodružstvím plným paradoxů a frustrace, ale i naděje.

JUDr. Tereza Dleštíková, PhD.

Tereza je právnička, která se zabývá problematikou psychedelik a návykových látek, ale i vězeňstvím či konceptem restorativní justice. Dále se věnuje právu původních obyvatel Latinské Ameriky. Část života strávila ve Španělsku a zemích Jižní Ameriky, kam se ráda vrací. Působila v advokacii, justici i akademickém prostředí. V současnosti se realizuje především v neziskovém sektoru – působí v Asociaci organizací v oblasti vězeňství, Rubikon centru či v iniciativě Snížit kultuře práh. Jako členka České psychedelické společnosti koordinuje pracovní skupinu pro legislativu a veřejnou politiku a podporuje snahy o racionální drogovou politiku a legislativu vycházející z vědeckého poznání, s vidinou nejen legálně dostupné psychedeliky asistované terapie. Je také dobrovolnicí v Psycare.

Rubriky
Aktuality

Česká psychedelická společnost se zapojuje do PSYCHEDELICARE – Evropské občanské iniciativy za medicínské užití psychedelik v Evropské unii 

PsychedeliCare je první občanskou iniciativou za užití psychedelik v léčbě v EU.

Iniciativa upozorňuje na krizi duševního zdraví s tím, že pokud jde o léčbu duševních obtíží, konvenční způsoby naráží na své limity. Současně vědecký výzkum, probíhající po celém světě, poukazuje na léčebný potenciál psychedelických látek. 

Rubriky
Aktuality

První kroky legislativní pracovní skupiny

Autor: Tereza Dleštíková, legislativní pracovní skupina CZEPS, září 2023

Od září minulého roku jsem se za CZEPS účastnila pravidelných setkání expertní skupiny při Úřadu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí svolané za účelem prodiskutování odborných doporučení v souvislosti s dekriminalizací v různých oblastech drogové politiky.

Rubriky
Aktuality

Právní analýza: Doprovázení při užití psychedelické látky nelze považovat za trestný čin šíření toxikomanie

Legislativní skupina CZEPS zpracovala právní analýzu týkající se trestného činu šíření toxikomanie dle § 287 trestního zákoníku a sitterování (doprovázení při užití psychedelické látky). Dle našeho názoru jednání spočívající v doa téžprovázení při užití psychedelické látky, stejně jako jiné aktivity spočívající v provádění osvěty či poskytování informací o psychedelických látkách, nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie.