Rubriky
Události

Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 14.4. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha 4

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

Premiéra filmu Fantastická terapie + beseda

Kdy: 15.3. 2023, 20:30 

Kde: BIO OKO, Praha

Vstupenky

FB Událost 

Pražská premiéra dokumentárního filmu představí velmi slibný způsob léčby některých duševních onemocnění, který je založen na psychoterapii a na užití psychedelicky působící látky, přesněji řečeno jde o psychedeliky asistovanou psychoterapii. Za pár let bude tato forma terapie nejspíš pevně zakotvena mezi zavedenými léčebnými postupy a už nyní ji hradí některé zdravotní pojišťovny.

Dokument byl natočen ve spolupráci s Psyonem, jedinou klinikou v České republice, ve které je v rámci psychedeliky asistované psychoterapie legálně využívána látka ketamin.

Vystupující psychoterapeuti, psychologové a lékaři zmiňují i ostatní psychedelické látky, které se v Česku oficiálně využívají zatím jen v experimentálních studiích. U rezistentní deprese, kde veškerá běžná léčba selhává, se tato forma terapie ukazuje jako naprosto průlomová.

Ve snímku zaznívají také výpovědi klientů, kteří ketaminem asistovanou psychoterapií prošli. Mluví o svých zážitcích při psychedelickém sezení i o tom, co jim léčba přinesla.

Po filmu bude následovat beseda s režisérkou a aktéry z filmu (a psychedelické kliniky). Moderuje Petr Bouška (Balanc podcast na Radiu Wave).

Trailer: https://youtu.be/tVmWwHpbT7g

FB stránka filmu:https://www.facebook.com/Fantastickaterapie

Dokument vznikl jako absolventský film oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě.

Rubriky
Události

Terapeutický potenciál amazonské diety

Kdy: 20.10. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze-Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice

Událost fb: https://fb.me/e/1Y2Ha8uB1
Vstupenky: https://bit.ly/3xVqedI

Léčebný potenciál rostlinných diet znali v Amazonii již od nepaměti. Je možné využít proces diety i v současné době? Dieta je považována za jednu z nejdůležitějších metod v tradiční amazonské medicíně. Jsou při ní využívány rostliny učitelky, jedinec pobývá v osamocení a dodržuje mnohé restrikce. V přednášce vás seznámím s tímto konceptem a to především s procesem diety v peruánském centru Takiwasi. Dozvíte se, jaké jsou prožitky jedinců po absolvování diety a zda jsou s odstupem času od procesu vnímány změny v rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu.

Mgr. Tereza Rumlerová, Ph.D. se výzkumně věnuje tradiční amazonské medicíně. Absolvovala výzkumné stáže v centru Takiwasi, na základě kterých vznikla její disertační práce zabývající se dietou jednou z metod tradiční amazonské medicíny. Je frekventantkou analytického výcviku. Pracuje, jako psycholog v ambulanci klinické psychologie. Dále se věnuje psychologickému poradenství pro ženy v nouzi.

Rubriky
Události

2 roky Psyonu: Ketaminem asistovaná psychoterapie v ČR

Kdy: 21.2. 2023, 18:30 – 21:00
Kde: Ze Mě, Na louži 7

Ketamin je látka známá člověku už po desítky let. Zprve používaná čistě jako anestetikum ukázala širší potenciál účinku na psychiku člověka, což dokládají mnohé studie. Kromě antidepresivního účinku, nabízí také psychotropní efekt měnící vědomí stejně léčivý jako jiná přírodní psychedelika. Svým účinkem často výrazně podporuje a urychluje psychoterapeutickou práci. Již dva roky patří ketaminem asistovaná psychoterapie k léčebným metodám dostupným na Psyonu, první české psychedelické klinice, kde obě přednášející od jejího začátku působí. 

V přednášce přiblíží biologický efekt ketaminu a subjektivní prožitky typické pro nižší (subanestetické) dávky. Popíšou, v čem může ketamin usnadnit terapeutický proces, pro koho je a není vhodný, jak vypadá běžný průběh ketaminem asistované psychoterapie a role terapeutů v celém procesu. Prostřednictvím případových studií – zkušeností s pacienty ukážou, že přestože je ketamin často užívaný jako party droga nebo je spojovaný se strohým medicínským prostředím, má kvality, které mohou zasahovat hluboké roviny prožívání a emocí.

Mgr. Barbora Šouláková
Barbora pracovala několik let jako vedoucí projektu aplikovaného výzkumu v Národního ústavu duševního zdraví. Její vědecká práce byla postavena okolo technik podporujících duševní zdraví člověka. V nynější době má soukromou terapeutickou praxi, pořádá workshopy a semináře především na téma imaginace. Pracuje jako terapeutka Ketaminem asistované psychoterapie na klinice Psyon. Prošla různými terapeutickými výcviky mezi které patří Dasseinanalytický výcvik, výcvik Kognitivně behaviorální terapie a Schématerapie. Vystudovala jednooborovou psychologii a výtvarné umění ve skotském městě Glasgow. Samotnou terapii vnímá jako umění a je pro ni důležité terapeutický proces přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka.

Během terapeutických konzultací ráda kombinuje rozmanité terapeutické pohledy na práci s emocemi a myšlenkami. Často využívá imaginativní techniky propojené s práci s tělem. 

Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.
Od roku 2015 pracuje jako psycholožka a neurovědkyně v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ), kde se aktuálně věnuje výzkumu srovnávající efektivitu ketaminu a psilocybinu u farmakorezistentní deprese a také výzkumu prožívání self u schizofrenie. V těchto studiích se zabývá propojením subjektivního prožívání a aktivity mozku. .  Získala doktorát na FF UK v oboru Klinická psychologie a absolvovala psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (Gestalt-Dialog). Na psychedelické klinice Psyon pracuje zejména jako terapeutka v rámci ketaminem asistované psychoterapie. Kromě práce v NÚDZ a Psyonu má vlastní terapeutickou praxi. V práci a terapii ji fascinuje rozmanitost prožívání a toho, jak si konstruujeme vnímání světa a sebe sama a jak toto prožívání můžeme měnit a obohacovat. Je členkou České psychedelické společnosti.


Událost
Vstupenky

Rubriky
Události

Křest knihy Psychedelika a psychonautika

Drazí přátelé, kolegové a příznivci naší tématiky,

srdečně vás zveme na křest dvouknihy Vojtěcha Cinka a dalších členů naší společnosti: Psychedelika a psychonautika I. a II.

Je nám velkou ctí, že můžeme společně oslavit zrození tohoto díla složeného (nejen) z upravených, zkrácených a doplněných článků našeho blogu, který v letošním roce oslaví dobrých sedm let. Přijďte si pro své vlastní podepsané výtisky, a taky se spolu s námi zaradovat z dobře odvedené práce, oslavit dokončení projektu, pohladit svou duši hudbou Expand Collapse a zatančit na krále rytmů Omniona.

Akce v Praze: 27.9. 2022 od 18:00, Ze Mě, Na louži 7, Vršovice

Událost na fb: https://fb.me/e/3JXYyYUAe

Těšíme se na společné setkání!

18-19 Příchod
19-20 Expand Collapse
20-21 Křest
21-23 Omnion
čao

Pro zajímavost sdílíme, že je to právě letos, kdy jsme blog přesunuli z platformy Aktuálně na naši vlastní a pokračujeme v přinášení dalších témat: https://blog.czeps.org

No entry fee!

Rubriky
Události

5-MeO-DMT – exploring the science, history and phenomenology of this fascinating compound

Datum: 26.1. 2023, 18:30 – 21:00

Místo: Na louži 7, Ze – mě, Praha

Událost

Vstupenky

The Czech Psychedelic Society invites you to the lecture that will dive deep into the history and science behind 5-methoxy-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT), a naturally occurring tryptamine psychedelic found in a variety of plants and most notably toad Incilius (formerly Bufo) alvarius. Plants containing 5-MeO-DMT have been used throughout history for ritual and spiritual purposes. Currently there is a growing recreational/spiritual use of both synthetic 5-MeO-DMT, as well as toad ‘venom’, and several clinical studies are underway to study this fascinating molecule. 5-MeO-DMT is a classic serotonergic psychedelic, and is chemically similar to another short-lasting tryptamine, DMT. However, despite the similarities in the intensity and the duration of the experience, subjective effects are markedly different. Yet clinical research and understanding of the mechanisms of action of this entheogen are just beginning. In fact, so far only one clinical trial in healthy volunteers has been published, indicating the safety of up to 18mg of vapourised 5-MeO-DMT.

In this talk the current state of knowledge on 5-MeO-DMT will be summarized, covering pharmacokinetics, pharmacodynamics, and epidemiological research of recreational/spiritual use. Later on, the ongoing clinical research will be reviewed into this compound’s fascinating properties and potential therapeutic applications.

Anya Ermakova, PhD
Anya is interested in nature conservation, ethnobotany, neuroscience and psychiatry, interweaving these diverse paths through psychedelic science. Deep love for nature motivated Anya to study biology at the University of Edinburgh, while a quest to understand altered states of consciousness prompted her to complete PhD in psychiatry at Cambridge. Anya worked at the forefront of psychedelic science, starting in 2015 as a science officer for the Beckley Foundation. She then decided to pursue her passion for nature, researching peyote ecology and conservation at Imperial College London. Anya is a board member of the Chacruna Institute and a research consultant currently working on the clinical trials of 5-MeO-DMT. She is particularly interested in the phenomenology of 5-MeO-DMT experiences.

Rubriky
Události

BRNO: Psychedelika v klinické praxi

Kdy: 31.1. 2023, 18:30 – 21:00 

Kde: Zóna nezávislého umění CO.Labs, BRNO 

Vstupenky / Událost

První část přednášky má za cíl vysvětlit základní neurovědné pojmy a jejich vztah k patogenezi onemocnění, která psychedelika léčí a princip, jak je psychedelika ovlivňují. V druhé části přednášky budou představeny základní pojmy, které se využívají v psychoterapii, nejčastější psychoterapeutické směry užívané v psychedeliky asistované psychoterapii (PAP) a principy PAP obecně. Na závěr bude nastíněn současný výzkum psychedelik, který probíhá v České republice, léčba na klinice Psyon a aktivity České psychedelické společnosti.

MUDr. Vojtěch Cink je psychiatr pracující v Psychiatrické nemocnici Brno. Psychedelickými látkami se zabývá od roku 2008. Na výzkumu psychedelik, zejména ayahuascy, spolupracuje s NUDZ a VŠCHT. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv včetně ketaminu. Je hlavním autorem dvoudílné knihy Psychedelika a psychonautika.

Rubriky
Události

Režisér tripu: psychedelie a křesťanství – Mgr. Jan Blahůšek

Kdy: 5.12. 2022

Kde: Ze Mě, Na louži 7

UDÁLOST

VSTUPENKY

Mají psychedelické tripy nějakého režiséra? A kdo nebo co by to mohlo být? Podle jedné z koncepcí pocházející z komunity českých psychonautů řídí tripy tak zvaný „Režisér tripu“.

Skutečně by mohla psychedelické prožitky řídit nějaká vyšší inteligence, která se nachází mimo člověka? Nebo je řídí naše vlastní duše (psýché)? Anebo snad platí, jak učí mystikové všech náboženství, že Bůh je jakási přirozená „hlubina bytí“, která se nachází v nitru každého člověka? V této přednášce nás teolog, religionista a člen České psychedelické společnosti Honza Blahůšek provede pozoruhodnými vztahy mezi psychedelií a křesťanstvím, vztahy inkvizičně konfliktními i mysticky intimními.

Mgr. Jan Blahůšek absolvoval evangelickou teologii a postgraduálně studoval religionistiku. Celoživotně se zabývá světovou mystikou, zenovým a mahajánovým buddhismem, hinduismem a nověji také psychedelickou spiritualitou. Vyučuje buddhistickou meditaci, jógu a čchi-kung, které praktikoval u řady českých i zahraničních učitelů (Bohumil Houser, Jan Žlábek, Kemmyo Taira Sato atd.). Dlouhodobě pracuje v sociální oblasti. Publikuje články v religionistickém časopise DINGIR, na blogu České psychedelické společnosti atd.

Rubriky
Události

Psychedelika přeložena do lidské řeči

Kdy: 13.9. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze-Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice

Působení psychedelik na člověka je složité a je snadné se v něm ztratit – pokud se ale dobře vysvětlí, pochopí jej každý. Cílem této přednášky je přiblížit laickému publiku co nejpřístupnější formou farmakologické, neurologické a fenomenologické principy toho, co se děje, když se člověk ‚ztripuje‘. Pokud jste vždycky chtěli pochopit, co to jsou neurotransmitery, mozkové receptory, nebo třeba smrt ega, ale neměli jste čas nebo energii probírat se odbornou literaturou, tahle přednáška je právě pro vás.

Martin Duřt je expert na drogovou problematiku, publicista a umělec. Je jedním ze spolutvůrců Czeched Substance, největší české harm-reduction platformy působící v online prostoru, člen mezinárodního fenomenologického projektu EffectIndex.com, člen České psychedelické společnosti a autor blogu utheraptor.art. Je studentem filozofie na FF UK.

Událost
Vstupenky

Rubriky
Události

Císař je nahý – válka proti drogám a její selhání

Kdy: 5.1. 2023, 18:30 – 21:00 

Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice 

VSTUPENKY

UDÁLOST

Vznikla z pochybných ideologických důvodů, nenaplnila svoje cíle a zničila miliony životů. Válka proti drogám stála a nadále stojí svět absurdní množství peněz, které by bylo daleko lepší využít někde jinde – třeba na ukončení světového hladu nebo jiné projekty, které skutečně pomáhají. Kriminalizace psychoaktivních látek je marnou snahou, ve které nelze uspět, protože lidské braní drog je součástí lidské přirozenosti. V této přednášce se vám pokusíme ukázat, že k tvrdé kriminalizaci psychoaktivních látek existují daleko lepší alternativy, jež na rozdíl od současného přístupu zachovávají lidskou svobodu a důstojnost a mohou dosáhnout lepších výsledků. Válka proti drogám je jeden z nejhorších zločinů v historii lidstva. Čas ukončit ji je právě teď.

Martin Duřt je vědecký výzkumník psychoaktivních látek, publicista a umělec. Konzultuje pro společnost Mindstate Design Labs, vede informační sekci harm reduction platformy Czeched Substance, spolupracuje s testovací službou Drugs Info Site, je členem České psychedelické společnosti a autorem blogu utheraptor.art. Ve své práci se zaměřuje na snižování rizik užívání psychotropních látek a jejich destigmatizaci.