Rubriky
Události

Mystici na tripu: Dějiny psychedelické spirituality – Mgr. Jan Blahůšek v Brně

Kdy: 7. 2. 2024, 18:30–21:00

Kde: Café Práh, Plotní 32/2a, Brno

FB Událost
Vstupenky

Psychedelická spiritualita je prastarým a celosvětovým jevem. Budeme sledovat její mlhavé počátky od starověkých mystérií v řecké Eleuzíně, rituálů spojených s božstvem Sóma ve védské Indii, bizarních hypotéz o halucinogenním původu křesťanství až po domněnky o užívání psychoaktivních hub starými Kelty, Slovany a Germány nebo spekulace o psychedelické amritě v tantrickém buddhismu. Představíme si současné hlavní živé podoby psychedelického šamanismu v Africe, Jižní, Střední a Severní Americe, jejich historii a mýtické příběhy.

Ukážeme si, jak na tyto dávné tradice navázaly různé směry moderní synkretické a západní psychedelické religiozity a představíme si mystické myšlenky průkopníků, jako byl Albert Hofmann, Aldous Huxley a další. Seznámíme se se současným psychedelickým křesťanstvím a buddhismem, jejich hlavními představiteli, experimentátory i kritiky. A v závěru otevřeme prostor pro dotazy a diskusi.

Mgr. Jan Blahůšek studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; zabývá se psychedelickou spiritualitou a psychedelickým buddhismem. Je členem České psychedelické společnosti, spoluautorem knihy V. Cink a kol., Psychedelika a psychonautika a v současnosti také spolupracuje se 3. lékařskou fakultou UK na projektu destigmatizace psychedelik podpořeným fondy EU (sociální inovace). V minulosti také pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti řízení dotačních programů Evropské unie.