Rubriky
Události

Jak fungují psychedelika?

Kdy: 27. 3. 2024, 18:30–21:00

Kde: Café Práh, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno

FB Událost
Vstupenky

Proč psychedelika vyvolávají spirituální prožitky? Jak působí na lidský mozek a čím se liší od jiných psychotropních látek? Právě těmto a mnoha dalším otázkám se budeme věnovat. Povíme si, co se v člověku během působení psychedelik děje, od úrovně jednotlivých mozkových receptorů až po konečné změny v jeho vědomí. Přednáška je určena jak pro úplné laiky, tak pro pokročilejší publikum.

Martin Duřt

Martin je výzkumník farmakofenomenologie psychedelik, garant informační sekce harm reduction platformy Czeched Substance a dobrovolník projektu PsyCare, starající se o lidi pod vlivem psychedelik a jiných látek na festivalech. V rámci CZEPSu se zaměřuje na prevenci a osvětu.

Rubriky
Události

BRNO: Psilocybin vs Ketamin ve studii PSIKET001 českých vědců

Kdy: 22.9. 2023, 18:30 – 21:00 
Kde: Co.Labs, Kounicova 686/22, Brno

FB Událost
Vstupenky

Vědci z nově založeného Centra pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví již po dvě dekády provádějí pionýrské výzkumy v oblasti psychedelických látek a změněných stavů vědomí a možností jejich využití v psychiatrii a psychoterapii. 

V roce 2022 spustili i právě probíhající klinickou studii PSIKET001, která je celosvětově prvním výzkumem porovnávajícím antidepresivní účinek dvou psychedelických látek léčebným potenciálem – psilocybin a ketamin. 
Jaký je rozdíl mezi terapeutickým účinkem psilocybinu – klasického psychedelika, které se přirozeně vyskytuje v lysohlávkách a synteticky vyráběného disociativního anestetika ketaminu? Má psilocybin silnější a vytrvalejší antidepresivní účinek, než ketamin? Jaké jsou rozdíly v prožívání pacientů při terapeutickém sezení s psilocybinem a ketaminem? Jak pracovat terapeuticky s psilocybinem a jak s ketaminem? Tyto a další otázky má studie PSIKET001 pomoci zodpovědět. Do studie již bylo zařazeno 20 z celkem 60 pacientů s rezistentní depresí. 

V této přednášce se dozvíte detaily o studii PSIKET001 a hypotézách, které má studie pomoci objasnit. Více informací o studii a také možnostech, jak podpořit realizaci studie: https://psyres.eu/project/medicina/

MUDr. Vivian Winkler (studijní psychiatr) a Mgr. Marek Nikolič (studijní psycholog) budou také mluvit o zkušenostech z provedení první části pacientů s rezistentní depresí psychedeliky asistovanou terapii.

MUDr. Vivian Winkler 
Psychiatrička, neurovědkyně a terapeutka v Centru výzkumu psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V klinických studiích s psychedeliky doprovází jako studijní psychiatr pacienty od zařazení do studie až po poslední kontrolní vyšetření. Ve své disertační práci zkoumá antidepresivní účinek psilocybinu na depresi a úzkost u onkologicky nemocných. Studovala kulturní a sociální antropologii na Vídeňské Univerzitě.

Rubriky
Události

Život až do konce: paliativní péče a psychedelika

Kdy: 27.4. 2023, 18:30 -21:00
Kde: Ze Mě, Na Louži 7, Praha Vršovice

Vstupenky
Událost

Psychedeliky asistovaná psychoterapie představuje pro paliativní péči velkou naději. Zároveň přináší mnoho otázek a nemalé nároky. Cílem paliativní péče je zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Psychedelická zkušenost spolu s psychoterapií může pomoci kvalitu života výrazně pozitivně ovlivnit zmírněním deprese a úzkosti.

V přednášce budou představeny výsledky zahraničních klinických studií. Jan Soukup přiblíží, jak zkušenost psychedeliky asistované psychoterapie vnímali účastníci studií – lidé, jejichž život ohrožuje vážná nemoc. A pokusí se odpovědět na některé z důležitých otázek: Co vlastně zmírňuje psychosociální utrpení spojené s umíráním a smrtí? Pro koho jsou psychedelika vhodná? Co brání jejich využití u hospicových pacientů? Jak dobře školit terapeuty? Pomůže ketamin? Jsou potřeba větší ambice nebo spíš respekt a pokora?

Po úvodní přednášce bude následovat panelová diskuse s hosty. Naše pozvání přijali RNDr. Nikola Leca, Ph.D., koordinátorka výzkumné studie PSIKET002 z Národního ústavu duševního zdraví a MUDr. Jan Kořenek, lékař z domácího hospice Cesta domů.

Mgr. Jan Soukup je psycholog a psychoterapeut. Pracoval v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích a v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Během uplynulých šesti let mluvil s více než šesti sty lidmi na konci života a se čtyřmi stovkami jejich rodinných příslušníků. Nyní má soukromou praxi. Je také členem týmu terapeutů výzkumné studie PSIKET002 Národního ústavu duševního zdraví zaměřené na psychedeliky asistovanou psychoterapii pro lidi s onkologickým onemocněním. Studoval psychologii na FF MU a psychoterapii v Institutu pro Gestalt terapii a v Gestalt plus. V České psychedelické společnosti se věnuje hlavně paliativní péči a legislativě.

Rubriky
Události

Křest knihy Psychedelika a psychonautika

Drazí přátelé, kolegové a příznivci naší tématiky,

srdečně vás zveme na křest dvouknihy Vojtěcha Cinka a dalších členů naší společnosti: Psychedelika a psychonautika I. a II.

Je nám velkou ctí, že můžeme společně oslavit zrození tohoto díla složeného (nejen) z upravených, zkrácených a doplněných článků našeho blogu, který v letošním roce oslaví dobrých sedm let. Přijďte si pro své vlastní podepsané výtisky, a taky se spolu s námi zaradovat z dobře odvedené práce, oslavit dokončení projektu, pohladit svou duši hudbou Expand Collapse a zatančit na krále rytmů Omniona.

Akce v Praze: 27.9. 2022 od 18:00, Ze Mě, Na louži 7, Vršovice

Událost na fb: https://fb.me/e/3JXYyYUAe

Těšíme se na společné setkání!

18-19 Příchod
19-20 Expand Collapse
20-21 Křest
21-23 Omnion
čao

Pro zajímavost sdílíme, že je to právě letos, kdy jsme blog přesunuli z platformy Aktuálně na naši vlastní a pokračujeme v přinášení dalších témat: https://blog.czeps.org

No entry fee!

Rubriky
Události

BRNO: Psychedelika v klinické praxi

Kdy: 31.1. 2023, 18:30 – 21:00 

Kde: Zóna nezávislého umění CO.Labs, BRNO 

Vstupenky / Událost

První část přednášky má za cíl vysvětlit základní neurovědné pojmy a jejich vztah k patogenezi onemocnění, která psychedelika léčí a princip, jak je psychedelika ovlivňují. V druhé části přednášky budou představeny základní pojmy, které se využívají v psychoterapii, nejčastější psychoterapeutické směry užívané v psychedeliky asistované psychoterapii (PAP) a principy PAP obecně. Na závěr bude nastíněn současný výzkum psychedelik, který probíhá v České republice, léčba na klinice Psyon a aktivity České psychedelické společnosti.

MUDr. Vojtěch Cink je psychiatr pracující v Psychiatrické nemocnici Brno. Psychedelickými látkami se zabývá od roku 2008. Na výzkumu psychedelik, zejména ayahuascy, spolupracuje s NUDZ a VŠCHT. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv včetně ketaminu. Je hlavním autorem dvoudílné knihy Psychedelika a psychonautika.

Rubriky
Události

Psychedelika přeložena do lidské řeči

Kdy: 13.9. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze-Mě, Na louži 7, Praha – Vršovice

Působení psychedelik na člověka je složité a je snadné se v něm ztratit – pokud se ale dobře vysvětlí, pochopí jej každý. Cílem této přednášky je přiblížit laickému publiku co nejpřístupnější formou farmakologické, neurologické a fenomenologické principy toho, co se děje, když se člověk ‚ztripuje‘. Pokud jste vždycky chtěli pochopit, co to jsou neurotransmitery, mozkové receptory, nebo třeba smrt ega, ale neměli jste čas nebo energii probírat se odbornou literaturou, tahle přednáška je právě pro vás.

Martin Duřt je expert na drogovou problematiku, publicista a umělec. Je jedním ze spolutvůrců Czeched Substance, největší české harm-reduction platformy působící v online prostoru, člen mezinárodního fenomenologického projektu EffectIndex.com, člen České psychedelické společnosti a autor blogu utheraptor.art. Je studentem filozofie na FF UK.

Událost
Vstupenky

Rubriky
Události

Psychedelický duet

PSYCHEDELICKÝ DUET: 
Ingmar Gorman, PhD & MUDr. Filip Tylš, PhD

Již léta se tito dva staří kamarádi zabývají potenciálem psychedelik pro léčbu duševních onemocnění. Jeden v Praze, druhý v USA. Jedinečná příležitost zabrouzdat do hloubky soudobých psychedelických témat. Tzv. „Psychedelický duet“ dvou přátel, kteří si toho mají „hodně co říci“. Buďte u toho!
A jaká témata můžete očekávat?
Nahlídneme pod pokličku novinkám na poli psychedeliky asistované psychoterapie, otevřeme témata spojená s integrací i vize obou vědců do budoucna.
Věnovat se však budeme i aktuálním problémům v psychedelickém byznysu, spolupráci s psychedelickými farmaceutickými společnostmi, situaci v Oregonu, problémy s výcvikem terapeutů, otázkám důležitosti osobních psychedelických zážitků mezi terapeuty, nejnovějším vědeckým poznatkům atd.
Prostor bude věnován i dotazům návštěvníků.
FB // Vstupenky 
__________________________
Ingmar Gorman, PhD, je spoluzakladatelem Fluence, vzdělávací společnosti, která vzdělává a školí odborníky oblasti duševního zdraví v léčbě, která využívá psychedelik. Jako psycholog sdílí své odborné znalosti s klienty a praktikanty v rámci psychedeliky asistované léčby. Dr. Gorman absolvoval klinické školení v New Yorku na New School for Social Research, Mount Sinai Beth Israel Hospital, Columbia University a Bellevue Hospital. Absolvoval postdoktorandské stipendium NIH na New York University. Současně působil jako spoluřešitel 3. fáze klinického hodnocení schváleném FDA – MDMA asistované psychoterapie pro posttraumatickou stresovou poruchu. V současné době v této studii figuruje jako studijní terapeut, stejně jako v další klinické studii psilocybinu schválené FDA zaměřené na léčbu rezistentní deprese. Publikace Dr. Gormana zahrnují témata klasických psychedelik, ketaminu, MDMA, ale i psychedelické harm reduction a integrace.
MUDr. Filip Tylš, PhD pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP). Absolvoval jsem 1. LF UK (2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK (2017), kde se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuje. V NÚDZ jsem součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019)
Rubriky
Události

Psychedelika a subjektivní čas

Kdy: 29.3. 2022
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha Vršovice

Fb událost
Vstupenky
_______________
Přednáška Alexe Cilvikovskije o vlivu serotonergních psychedelik na temporální organizaci vědomí.
Je známo, že všechny psychoaktivní látky ovlivňují vnímání času. V rámci těchto percepčních změn může docházet ke zpomalování či zrychlování vnímané kontinuity. Čas se v psychedelické zkušenosti může jevit jako nepřetržitý proud, jako lineární, cyklický, nebo fraktální fenomén. Někdy ovšem dochází i k jeho plnému zastavení (bezčasovosti), což koreluje se změnami ve vnímání prostoru. Subjektivní čas a způsob jeho neurochemické regulace odpovídá za vytváření intra a intersubjektivních hranic. S jeho psychoaktivní dezintegrací, „objektivní“ svět přestává být čímsi odděleným, „vnějším“ ve vztahu k „já“, jelikož se zastaví i celá temporální struktura mysli –⁠ ego, myšlení a setrvačnost autobiografické minulosti. Přerušení kontinuity subjektivního času a psychologických mechanismů fungujících na jeho základě (psychologické obrany, konflikty, ruminace, strach), je pro psychiku vysoce regenerační stav, jehož psychoterapeutickou hodnotu lze spatřit třeba při léčbě PTSD, deprese, či existenciální krize.
Na přednášce budou zmíněny starší i současné studie, které se věnovaly vlivu psychedelik na časovou percepci, psychoaktivně indukovanou dezintegraci času a s tím související změny vědomí.
____________
Přednášející: Alex Cilvikovskij, PhD. psycholog, člen CZEPS. Od roku 1999 začal pořádat expedice do Jižní Ameriky, kde se věnoval výzkumu psychoaktivních rostlin, primárně ayahuasce a jejímu psychoregeneračnímu potenciálu. K hlavním zájmům přednášejícího patří: fenomenologie subjektivního času, korelace mezi kognitivní pružností a setrvačností rigidních vzorců myšlení, potenciál psychedelik v léčbě deprese a traumat.
Partner akce: Magazín Legalizace
Rubriky
Události

Psychedelika: spása nebo zhouba?

Kdy: 1.11. 2021, 18.00 – 20.30
Kde: Hotel Dukla, Vyškov na Moravě
Událost: https://www.facebook.com/events/544592113439241
Vstupenky: goout.net/cs/psychedelika-spasa-nebo-zhouba/szpmgcs
„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“ Jan Amos Komenský
Přednáška představí základní psychedelické látky, mechanismy jejich účinku, známé kontexty užití, rizika spojená s jejich užíváním, potenciál využití v léčbě duševních onemocnění a seberozvoji, a nakonec i současný český psychedelický výzkum, probíhající aktivity v této oblasti, a vyhlídky a vize možného budoucího vývoje.
Psychedelika, psychotropní látky v současnosti klasifikované jako drogy bez léčebného využití, se globálně zkoumají pro jejich potenciální využití v rámci léčby celé škály duševních onemocnění, ale také pro seberozvoj člověka. Vědecké výzkumy probíhají i na půdě Národního ústavu duševního zdraví v Praze, kde se v současnosti zkoumá psilocybin, ketamin, MDMA a jejich využití v léčbě onemocnění jako jsou deprese, úzkosti, posttraumatická stresová porucha, a další. Světové výzkumy totiž ukazují, že v rámci asistované psychoterapie mohou do léčby vnést zcela nové vhledy poukazující na kořeny příčin onemocnění. Nutno dodat, že výzkumy obvykle probíhají na pacientech rezistentních vůči stávajícím léčebným přístupům, a i přesto přinášejí pozitivní výsledky. Obdobně i výzkumy jejich užití v kontextu rituálů poukazují na zvýšení kvality života účastníků i seberozvojový potenciál. Avšak stejně jako skalpel v rukou lékaře může zachránit život, ale v rukou jiného, může život vzít, i psychedelika mají své stinné stránky v případě neadekvátního užití.
Mgr. Eva Césarová vystudovala Marketingové komunikace ve Zlíně (bc.) a právě dokončila magisterské studium Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK, na které navazuje doktorským studiem (na FF UK). Před pěti lety se nachomýtla ke spoluzaložení České psychedelické společnosti a od té doby se takřka veškerý svůj zájem stočil k tématice změněných stavů vědomí. Několik let se aktivisticky podílela v organizacích zapojených do mezinárodní drogové politiky (aktivní účast na zasedáních OSN atp.). V současnosti pracuje v Národním ústavu duševního zdraví jako mediální zástupce psychedelického výzkumu, podílí se na běhu Nadačního fondu pro výzkum psychedelik a píše populárně vědecké články pro nejrůznější média.
Rubriky
Události

Jan A. Kozák: Psychedelika a iniciace

Psychedelika a Iniciace

Kdy: 20.12. 2019

Kde: Prostor39, Řehořova 39, Praha 3

Vstupenky  Facebook

Iniciační, „zasvěcovací“, rituály a mýty jsou staré jako lidstvo samo. Iniciace obvykle doprovázely a pomáhaly symbolicky ošetřit zásadní životní změny – přechod do dospělosti, sňatek, rozloučení se se zemřelým. Provázely také zasvěcení šamana, kněze či krále do jeho úřadu a životní role.
Jejich tradiční třífázová struktura se skládá z:
1) odloučení, symbolicky podobného smrti
2) pobytu v Jiném světě
3) návratu zpět, symbolicky podobnému zrození do nové role. Iniciace nacházíme také v příbězích – tvoří dokonce jádro a páteř tzv. hrdinských mýtů a velké většiny pohádek, které spočívají v hrdinově „cestě tam a zase zpátky“. Proces psychedelické zkušenosti má celou řadu přirozených podobností s třífázovou iniciační strukturou a my si v přednášce ukážeme různé formy propojení obou forem – od teorií Lewise-Williamse o prehistorických jeskynních malbách jako iniciační psychedelické zkušenosti, přes historické iniciační zkušenosti s psychedelickým elementem (například Eleusínská mystéria) až po současné pokusy iniciaci a psychedelii propojit.

Bio
Mgr. Jan A. Kozák, PhD. vystudoval latinu a religionistiku na Filozofické fakultě UK, přeložil a vydal celou řadu primárních historických pramenů z latiny a staroseverštiny (vedle toho přeložil také dva Tolkienovy eposy) a věnuje se výzkumu otázky úlohy a funkce mýtu u starověkých indoevropských kultur. Jeho specializací je náboženství starých Skandinávců, ale komparativně se věnuje též mytologii Keltů, Slovanů, Římanů a Indů. V současné době je zaměstnán na Bergenské univerzitě v Norsku, kde provádí výzkum věnovaný metaforickému myšlení v předkřesťanské severské kultuře, zvláště pak symbolice lidského těla. Ve svém přístupu kombinuje kognitivní lingvistiku, sémiotiku, hlubinnou psychologii a filologicko-historické metody.