Rubriky
Události

Psychedelika a subjektivní čas

Kdy: 29.3. 2022
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha Vršovice

Fb událost
Vstupenky
_______________
Přednáška Alexe Cilvikovskije o vlivu serotonergních psychedelik na temporální organizaci vědomí.
Je známo, že všechny psychoaktivní látky ovlivňují vnímání času. V rámci těchto percepčních změn může docházet ke zpomalování či zrychlování vnímané kontinuity. Čas se v psychedelické zkušenosti může jevit jako nepřetržitý proud, jako lineární, cyklický, nebo fraktální fenomén. Někdy ovšem dochází i k jeho plnému zastavení (bezčasovosti), což koreluje se změnami ve vnímání prostoru. Subjektivní čas a způsob jeho neurochemické regulace odpovídá za vytváření intra a intersubjektivních hranic. S jeho psychoaktivní dezintegrací, „objektivní“ svět přestává být čímsi odděleným, „vnějším“ ve vztahu k „já“, jelikož se zastaví i celá temporální struktura mysli –⁠ ego, myšlení a setrvačnost autobiografické minulosti. Přerušení kontinuity subjektivního času a psychologických mechanismů fungujících na jeho základě (psychologické obrany, konflikty, ruminace, strach), je pro psychiku vysoce regenerační stav, jehož psychoterapeutickou hodnotu lze spatřit třeba při léčbě PTSD, deprese, či existenciální krize.
Na přednášce budou zmíněny starší i současné studie, které se věnovaly vlivu psychedelik na časovou percepci, psychoaktivně indukovanou dezintegraci času a s tím související změny vědomí.
____________
Přednášející: Alex Cilvikovskij, PhD. psycholog, člen CZEPS. Od roku 1999 začal pořádat expedice do Jižní Ameriky, kde se věnoval výzkumu psychoaktivních rostlin, primárně ayahuasce a jejímu psychoregeneračnímu potenciálu. K hlavním zájmům přednášejícího patří: fenomenologie subjektivního času, korelace mezi kognitivní pružností a setrvačností rigidních vzorců myšlení, potenciál psychedelik v léčbě deprese a traumat.
Partner akce: Magazín Legalizace
Rubriky
Události

Psychedelická první pomoc a moje místo v ní / Benešov

Kdy: 10.12. 2021, 18:00 – 20:00
Kde: Pirátské centrum KoZa
Událost // Vstupenky

Téma psychedelik, mezi které patří látky jako LSD, psilocybin či MDMA, nabírá v dnešní době stále větší popularity. Mnoho lidí se tak rozhodne tyto látky vyzkoušet na vlastní pěst v nekontrolovaném prostředí (např. doma, na párty nebo v přírodě). Co ale dělat když se taková zkušenost vymkne z ruky?

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základy tzv. psychedelické první pomoci v rámci harm-reduction přístupu. Účastníci se na přednášce dozví charakteristiky bezpečného užívání, kde nejdůležitější roli hraje set, setting a dávka, specifika nejčastěji užívaných psychedelik, jejich rizika a kontraindikace, co dělat když se zkušenost vymkne z ruky a čemu se naopak vyvarovat, co je to příprava a integrace a proč jsou v rámci celé zkušenosti zásadní. Lektorky se také zmíní o technikách, jak zkušenost zpracovat a kde hledat pomoc. O základní principy psychedelické první pomoci se s posluchači podělí psycholožka Mgr. Hana Klabíková a studentka medicíny Tereza Klučková, které jsou součástí týmu Psycare, který nabízí pomoc účastníkům na hudebních akcích. Přednáška probíhá pod záštitou České psychedelické společnosti. Akce nenabádá účastníky k užívání psychoaktivních ani jiných návykových látek. Povaha přednášky má čistě edukativní charakter.

Tereza Klučková je studentka Všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě v Praze. V Národním ústavu duševního zdraví se zabývá výzkumem přetrvávajících účinků psilocybinu. Spolupracuje na vývoji aplikace iTrip, která má za cíl mapovat užívání psychedelik a informovat uživatele o bezpečném užívání. Harm reduction principům se také věnuje se službou Psycare na hudebních festivalech.

Hana Klabíková vystudovala psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, pracuje jako psycholog ve zdravotnictví, je zařazena do předatestační přípravy klinické psychologie a aktuálně navštěvuje psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě (Gestalt Studia). V rámci CZEPS působí v projektu Psycare jako koordinátorka indoorových akcí.

 

Rubriky
Události

Jan A. Kozák: Psychedelika a iniciace

Psychedelika a Iniciace

Kdy: 20.12. 2019

Kde: Prostor39, Řehořova 39, Praha 3

Vstupenky  Facebook

Iniciační, „zasvěcovací“, rituály a mýty jsou staré jako lidstvo samo. Iniciace obvykle doprovázely a pomáhaly symbolicky ošetřit zásadní životní změny – přechod do dospělosti, sňatek, rozloučení se se zemřelým. Provázely také zasvěcení šamana, kněze či krále do jeho úřadu a životní role.
Jejich tradiční třífázová struktura se skládá z:
1) odloučení, symbolicky podobného smrti
2) pobytu v Jiném světě
3) návratu zpět, symbolicky podobnému zrození do nové role. Iniciace nacházíme také v příbězích – tvoří dokonce jádro a páteř tzv. hrdinských mýtů a velké většiny pohádek, které spočívají v hrdinově „cestě tam a zase zpátky“. Proces psychedelické zkušenosti má celou řadu přirozených podobností s třífázovou iniciační strukturou a my si v přednášce ukážeme různé formy propojení obou forem – od teorií Lewise-Williamse o prehistorických jeskynních malbách jako iniciační psychedelické zkušenosti, přes historické iniciační zkušenosti s psychedelickým elementem (například Eleusínská mystéria) až po současné pokusy iniciaci a psychedelii propojit.

Bio
Mgr. Jan A. Kozák, PhD. vystudoval latinu a religionistiku na Filozofické fakultě UK, přeložil a vydal celou řadu primárních historických pramenů z latiny a staroseverštiny (vedle toho přeložil také dva Tolkienovy eposy) a věnuje se výzkumu otázky úlohy a funkce mýtu u starověkých indoevropských kultur. Jeho specializací je náboženství starých Skandinávců, ale komparativně se věnuje též mytologii Keltů, Slovanů, Římanů a Indů. V současné době je zaměstnán na Bergenské univerzitě v Norsku, kde provádí výzkum věnovaný metaforickému myšlení v předkřesťanské severské kultuře, zvláště pak symbolice lidského těla. Ve svém přístupu kombinuje kognitivní lingvistiku, sémiotiku, hlubinnou psychologii a filologicko-historické metody.