Rubriky
Události

Psychedelika a subjektivní čas

Kdy: 29.3. 2022
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha Vršovice

Fb událost
Vstupenky
_______________
Přednáška Alexe Cilvikovskije o vlivu serotonergních psychedelik na temporální organizaci vědomí.
Je známo, že všechny psychoaktivní látky ovlivňují vnímání času. V rámci těchto percepčních změn může docházet ke zpomalování či zrychlování vnímané kontinuity. Čas se v psychedelické zkušenosti může jevit jako nepřetržitý proud, jako lineární, cyklický, nebo fraktální fenomén. Někdy ovšem dochází i k jeho plnému zastavení (bezčasovosti), což koreluje se změnami ve vnímání prostoru. Subjektivní čas a způsob jeho neurochemické regulace odpovídá za vytváření intra a intersubjektivních hranic. S jeho psychoaktivní dezintegrací, „objektivní“ svět přestává být čímsi odděleným, „vnějším“ ve vztahu k „já“, jelikož se zastaví i celá temporální struktura mysli –⁠ ego, myšlení a setrvačnost autobiografické minulosti. Přerušení kontinuity subjektivního času a psychologických mechanismů fungujících na jeho základě (psychologické obrany, konflikty, ruminace, strach), je pro psychiku vysoce regenerační stav, jehož psychoterapeutickou hodnotu lze spatřit třeba při léčbě PTSD, deprese, či existenciální krize.
Na přednášce budou zmíněny starší i současné studie, které se věnovaly vlivu psychedelik na časovou percepci, psychoaktivně indukovanou dezintegraci času a s tím související změny vědomí.
____________
Přednášející: Alex Cilvikovskij, PhD. psycholog, člen CZEPS. Od roku 1999 začal pořádat expedice do Jižní Ameriky, kde se věnoval výzkumu psychoaktivních rostlin, primárně ayahuasce a jejímu psychoregeneračnímu potenciálu. K hlavním zájmům přednášejícího patří: fenomenologie subjektivního času, korelace mezi kognitivní pružností a setrvačností rigidních vzorců myšlení, potenciál psychedelik v léčbě deprese a traumat.
Partner akce: Magazín Legalizace