Rubriky
Události

Psychedelika a zenový buddhismus

Kdy: 21.4. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha Vršovice
Vstupenky: https://goout.net/cs/psychedelika-a-zen-budhismus/szuukct/
FB: https://fb.me/e/37HtHXsZD

Mohl by buddhismus vytvářet syntézy s psychedelickou kulturou podobně jako třeba ayahuaskové křesťanství? Již se tak děje.

Teolog a religionista Mgr. Jan Blahůšek nám představí probíhající rozhovor mezi psychedelickým hnutím a mahajánovým buddhismem, zejména zenem. Ten je sám syntézou (buddhismu a taoismu) a byl v kontaktu s psychedelií od počátků svého působení na Západě. Shrneme si historii jejich vztahů a myšlenky hlavních osobností jejich prolínání, D. T. Suzukiho, Alana Wattse, Aldouse Huxleyho, Vanji Palmerse atd. Porovnáme si psychedelickou a zenovou definice mystické zkušenosti a ukážeme si první pokusy o integraci psychedelik do buddhistické praxe, včetně jejich kritiky z pozic tradicionalistů. Provedeme analýzu této kritiky ve světle buddhistického chápání reality a pokusíme se aplikovat mahajánový koncept dvou opačných přístupů k sebepoznání (tzv. brána existence a brána prázdnoty) i na psychedelickou spiritualitu. Návazně na to vytyčíme hlavní oblasti, kde se mohou psychedelická a meditativní praxe (typu zenu, tantrického buddhismu atd.) synergicky doplňovat a kde mohou být naopak kontraindikací.

Mgr. Jan Blahůšek absolvoval evangelickou teologii a postgraduálně studoval religionistiku. Celoživotně se zabývá světovou mystikou, zenovým a mahajánovým buddhismem, hinduismem a nověji také psychedelickou spiritualitou. Vyučuje buddhistickou meditaci, jógu a čchi-kung, které praktikoval u řady českých i zahraničních učitelů (Bohumil Houser, Jan Žlábek, Kemmyo Taira Sato atd.). Dlouhodobě pracuje v sociální oblasti. Publikuje články v religionistickém časopise DINGIR, na blogu České psychedelické společnosti atd.

Partner akce: Magazín Legalizace