Rubriky
Události

Psychedelika a náboženství BRNO/OSTRAVA

 

BRNO: 23.5. 2022, 18:30 – 21:00, Art Bar II. Pád (Štefánikova 1) FB

OSTRAVA: 24.5. 2022, 18:30 – 21:00, Asaya (Kalvodova 2) FB
Souvisí nějak psychedelika s náboženstvím? Jak tomu bylo v minulosti? Co má psychedelická zkušenost společného s mytologií? Jakou roli hrál či hraje rituál? Co to vlastně je rituál a jak funguje? Souvisí psychedelická zkušenost s mystickou zkušeností? Jak souvisí šamanismus s psychedelií? Jaké jsou rozšířené omyly ohledně náboženství, šamanismu a mystické zkušenosti v populární kultuře? Na tyto a další otázky si budeme odpovídat v přednášce.
Mgr. Jan A. Kozák, PhD.
Český religionista a filolog se specializací na fungování mýtů, mytologie a symbolického jazyka. Nyní působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, donedávna pracoval na univerzitě v norském Bergenu, kde v rámci Marie Curie Fellowship zkoumal tělesnou symboliku v severských mýtech. Přeložil Tolkienovy eposy z angličtiny a řadu primárních pramenů z latiny a staroseverštiny. Textem o psychedelických rituálech se podílel na knize Fenomén psychedelie a přednáší o tématu psychedelik a náboženství v rámci univerzitního kurzu CZEPS.
Rubriky
Události

Psychedelika a zenový buddhismus

Kdy: 21.4. 2022, 18:30 – 21:00
Kde: Ze Mě, Na louži 7, Praha Vršovice
Vstupenky: https://goout.net/cs/psychedelika-a-zen-budhismus/szuukct/
FB: https://fb.me/e/37HtHXsZD

Mohl by buddhismus vytvářet syntézy s psychedelickou kulturou podobně jako třeba ayahuaskové křesťanství? Již se tak děje.

Teolog a religionista Mgr. Jan Blahůšek nám představí probíhající rozhovor mezi psychedelickým hnutím a mahajánovým buddhismem, zejména zenem. Ten je sám syntézou (buddhismu a taoismu) a byl v kontaktu s psychedelií od počátků svého působení na Západě. Shrneme si historii jejich vztahů a myšlenky hlavních osobností jejich prolínání, D. T. Suzukiho, Alana Wattse, Aldouse Huxleyho, Vanji Palmerse atd. Porovnáme si psychedelickou a zenovou definice mystické zkušenosti a ukážeme si první pokusy o integraci psychedelik do buddhistické praxe, včetně jejich kritiky z pozic tradicionalistů. Provedeme analýzu této kritiky ve světle buddhistického chápání reality a pokusíme se aplikovat mahajánový koncept dvou opačných přístupů k sebepoznání (tzv. brána existence a brána prázdnoty) i na psychedelickou spiritualitu. Návazně na to vytyčíme hlavní oblasti, kde se mohou psychedelická a meditativní praxe (typu zenu, tantrického buddhismu atd.) synergicky doplňovat a kde mohou být naopak kontraindikací.

Mgr. Jan Blahůšek absolvoval evangelickou teologii a postgraduálně studoval religionistiku. Celoživotně se zabývá světovou mystikou, zenovým a mahajánovým buddhismem, hinduismem a nověji také psychedelickou spiritualitou. Vyučuje buddhistickou meditaci, jógu a čchi-kung, které praktikoval u řady českých i zahraničních učitelů (Bohumil Houser, Jan Žlábek, Kemmyo Taira Sato atd.). Dlouhodobě pracuje v sociální oblasti. Publikuje články v religionistickém časopise DINGIR, na blogu České psychedelické společnosti atd.

Partner akce: Magazín Legalizace

Rubriky
Události

Psychedelika a náboženství

Kdy: 19.10. 2021, 18.30 – 21.00
Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3
Událost: https://www.facebook.com/events/148493590747645
Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/psychedelika-a-nabozenstvi/rjbk/

Souvisí nějak psychedelika s náboženstvím? Jak tomu bylo v minulosti? Co má psychedelická zkušenost společného s mytologií? Jakou roli hrál či hraje rituál? Co to vlastně je rituál a jak funguje? Souvisí psychedelická zkušenost s mystickou zkušeností? Jak souvisí šamanismus s psychedelií? Jaké jsou rozšířené omyly ohledně náboženství, šamanismu a mystické zkušenosti v populární kultuře? Na tyto a další otázky si budeme odpovídat v přednášce.

Mgr. Jan A. Kozák, PhD.
Český religionista a filolog se specializací na fungování mýtů, mytologie a symbolického jazyka. Nyní působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, donedávna pracoval na univerzitě v norském Bergenu, kde v rámci Marie Curie Fellowship zkoumal tělesnou symboliku v severských mýtech. Přeložil Tolkienovy eposy z angličtiny a řadu primárních pramenů z latiny a staroseverštiny. Textem o psychedelických rituálech se podílel na knize Fenomén psychedelie a přednáší o tématu psychedelik a náboženství v rámci univerzitního kurzu CZEPSu.