Rubriky
Události

Jan A. Kozák: Psychedelika a iniciace

Psychedelika a Iniciace

Kdy: 20.12. 2019

Kde: Prostor39, Řehořova 39, Praha 3

Vstupenky  Facebook

Iniciační, „zasvěcovací“, rituály a mýty jsou staré jako lidstvo samo. Iniciace obvykle doprovázely a pomáhaly symbolicky ošetřit zásadní životní změny – přechod do dospělosti, sňatek, rozloučení se se zemřelým. Provázely také zasvěcení šamana, kněze či krále do jeho úřadu a životní role.
Jejich tradiční třífázová struktura se skládá z:
1) odloučení, symbolicky podobného smrti
2) pobytu v Jiném světě
3) návratu zpět, symbolicky podobnému zrození do nové role. Iniciace nacházíme také v příbězích – tvoří dokonce jádro a páteř tzv. hrdinských mýtů a velké většiny pohádek, které spočívají v hrdinově „cestě tam a zase zpátky“. Proces psychedelické zkušenosti má celou řadu přirozených podobností s třífázovou iniciační strukturou a my si v přednášce ukážeme různé formy propojení obou forem – od teorií Lewise-Williamse o prehistorických jeskynních malbách jako iniciační psychedelické zkušenosti, přes historické iniciační zkušenosti s psychedelickým elementem (například Eleusínská mystéria) až po současné pokusy iniciaci a psychedelii propojit.

Bio
Mgr. Jan A. Kozák, PhD. vystudoval latinu a religionistiku na Filozofické fakultě UK, přeložil a vydal celou řadu primárních historických pramenů z latiny a staroseverštiny (vedle toho přeložil také dva Tolkienovy eposy) a věnuje se výzkumu otázky úlohy a funkce mýtu u starověkých indoevropských kultur. Jeho specializací je náboženství starých Skandinávců, ale komparativně se věnuje též mytologii Keltů, Slovanů, Římanů a Indů. V současné době je zaměstnán na Bergenské univerzitě v Norsku, kde provádí výzkum věnovaný metaforickému myšlení v předkřesťanské severské kultuře, zvláště pak symbolice lidského těla. Ve svém přístupu kombinuje kognitivní lingvistiku, sémiotiku, hlubinnou psychologii a filologicko-historické metody.