Rubriky
Události

Psychedelický duet

PSYCHEDELICKÝ DUET: 
Ingmar Gorman, PhD & MUDr. Filip Tylš, PhD

Již léta se tito dva staří kamarádi zabývají potenciálem psychedelik pro léčbu duševních onemocnění. Jeden v Praze, druhý v USA. Jedinečná příležitost zabrouzdat do hloubky soudobých psychedelických témat. Tzv. „Psychedelický duet“ dvou přátel, kteří si toho mají „hodně co říci“. Buďte u toho!
A jaká témata můžete očekávat?
Nahlídneme pod pokličku novinkám na poli psychedeliky asistované psychoterapie, otevřeme témata spojená s integrací i vize obou vědců do budoucna.
Věnovat se však budeme i aktuálním problémům v psychedelickém byznysu, spolupráci s psychedelickými farmaceutickými společnostmi, situaci v Oregonu, problémy s výcvikem terapeutů, otázkám důležitosti osobních psychedelických zážitků mezi terapeuty, nejnovějším vědeckým poznatkům atd.
Prostor bude věnován i dotazům návštěvníků.
FB // Vstupenky 
__________________________
Ingmar Gorman, PhD, je spoluzakladatelem Fluence, vzdělávací společnosti, která vzdělává a školí odborníky oblasti duševního zdraví v léčbě, která využívá psychedelik. Jako psycholog sdílí své odborné znalosti s klienty a praktikanty v rámci psychedeliky asistované léčby. Dr. Gorman absolvoval klinické školení v New Yorku na New School for Social Research, Mount Sinai Beth Israel Hospital, Columbia University a Bellevue Hospital. Absolvoval postdoktorandské stipendium NIH na New York University. Současně působil jako spoluřešitel 3. fáze klinického hodnocení schváleném FDA – MDMA asistované psychoterapie pro posttraumatickou stresovou poruchu. V současné době v této studii figuruje jako studijní terapeut, stejně jako v další klinické studii psilocybinu schválené FDA zaměřené na léčbu rezistentní deprese. Publikace Dr. Gormana zahrnují témata klasických psychedelik, ketaminu, MDMA, ale i psychedelické harm reduction a integrace.
MUDr. Filip Tylš, PhD pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP). Absolvoval jsem 1. LF UK (2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK (2017), kde se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuje. V NÚDZ jsem součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019)