Rubriky
Události

Psychedelický duet

PSYCHEDELICKÝ DUET: 
Ingmar Gorman, PhD & MUDr. Filip Tylš, PhD

Již léta se tito dva staří kamarádi zabývají potenciálem psychedelik pro léčbu duševních onemocnění. Jeden v Praze, druhý v USA. Jedinečná příležitost zabrouzdat do hloubky soudobých psychedelických témat. Tzv. „Psychedelický duet“ dvou přátel, kteří si toho mají „hodně co říci“. Buďte u toho!
A jaká témata můžete očekávat?
Nahlídneme pod pokličku novinkám na poli psychedeliky asistované psychoterapie, otevřeme témata spojená s integrací i vize obou vědců do budoucna.
Věnovat se však budeme i aktuálním problémům v psychedelickém byznysu, spolupráci s psychedelickými farmaceutickými společnostmi, situaci v Oregonu, problémy s výcvikem terapeutů, otázkám důležitosti osobních psychedelických zážitků mezi terapeuty, nejnovějším vědeckým poznatkům atd.
Prostor bude věnován i dotazům návštěvníků.
FB // Vstupenky 
__________________________
Ingmar Gorman, PhD, je spoluzakladatelem Fluence, vzdělávací společnosti, která vzdělává a školí odborníky oblasti duševního zdraví v léčbě, která využívá psychedelik. Jako psycholog sdílí své odborné znalosti s klienty a praktikanty v rámci psychedeliky asistované léčby. Dr. Gorman absolvoval klinické školení v New Yorku na New School for Social Research, Mount Sinai Beth Israel Hospital, Columbia University a Bellevue Hospital. Absolvoval postdoktorandské stipendium NIH na New York University. Současně působil jako spoluřešitel 3. fáze klinického hodnocení schváleném FDA – MDMA asistované psychoterapie pro posttraumatickou stresovou poruchu. V současné době v této studii figuruje jako studijní terapeut, stejně jako v další klinické studii psilocybinu schválené FDA zaměřené na léčbu rezistentní deprese. Publikace Dr. Gormana zahrnují témata klasických psychedelik, ketaminu, MDMA, ale i psychedelické harm reduction a integrace.
MUDr. Filip Tylš, PhD pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti) a především psychedeliky-asistované psychoterapii (PAP). Absolvoval jsem 1. LF UK (2012) a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK (2017), kde se stal asistentem psychiatrie a nyní zde vyučuje. V NÚDZ jsem součástí týmu pilotních studií podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti. Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT Praha 2014 – 2020), vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program” (2018) výcvik v MDMA-asistované psychoterapii (MAPS USA, 2019)
Rubriky
Události

Michal Petr: Integrace psychedelické zkušenosti

 

INTEGRACE PSYCHEDELICKÉ ZKUŠENOSTI

Kdy: 31.10. 2019 18.30 – 20.30

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3

Facebook / Vstupenky

V terapeutické praxi se objevuje čím dál více lidí, kteří prožívají náročné stavy související s jejich psychedelickými zážitky, ať už v ceremoniálním nebo rekreačním kontextu. Účastníci se podívají na základní principy integrace této zkušenosti – jak udržet, přenést a zakotvit pozitivní prožitek do běžného fungování? Co si počít s místy v sobě, které jsou vnímány jako negativní?

Účastníci se zaměří na posílení odolnosti a rozšiřování kapacity pro rozšířené stavy vědomí, využijou přitom nejen obraz psychospirituální krize jako cesty k celistvosti, ale zejména principy a nástroje meditační praxe. Workshop je koncipován jako otevřený pro diskuzi a sdílení zkušeností.

Mgr. Michal Petr – psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání. Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Zajímá se o psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.
Více na webu: https://www.michalpetr.com/

 

 

Rubriky
Články

Síť odborníků pro integraci psychedelické zkušenosti

Odkaz na síť: https://czeps.org/odborna-pomoc/

V České Republice existuje poměrně dobrá základna tzv. harm reduction služeb, což je přístup, který má za cíl minimalizovat rizika a škody plynoucí z rekreačního užívání psychoaktivních látek. To je dobrá zpráva pro nás všechny, neboť důsledky jejich absence mohou být pro společnost nežádoucí – od tabuizace drogového tématu a stigmatizace uživatelů až po rozvoj nemocí. Nicméně v současnosti zde existuje mezera, kterou se jako CZEPS snažíme vyplnit – psychedelická harm reduction (PHR). Při rekreačním užívání psychedelik totiž mohou občas vyvstat závažné nepříjemnosti, jejichž existenci nelze přehlížet a které mohou vyžadovat odbornou pomoc.