Rubriky
Články

Síť odborníků pro integraci psychedelické zkušenosti

Odkaz na síť: https://czeps.org/odborna-pomoc/

V České Republice existuje poměrně dobrá základna tzv. harm reduction služeb, což je přístup, který má za cíl minimalizovat rizika a škody plynoucí z rekreačního užívání psychoaktivních látek. To je dobrá zpráva pro nás všechny, neboť důsledky jejich absence mohou být pro společnost nežádoucí – od tabuizace drogového tématu a stigmatizace uživatelů až po rozvoj nemocí. Nicméně v současnosti zde existuje mezera, kterou se jako CZEPS snažíme vyplnit – psychedelická harm reduction (PHR). Při rekreačním užívání psychedelik totiž mohou občas vyvstat závažné nepříjemnosti, jejichž existenci nelze přehlížet a které mohou vyžadovat odbornou pomoc.

PHR nabývá více podob, ve kterých se angažujeme: distribuce informačních materiálů, poskytování psycare na hudebních akcích, ale i zprostředkování odborné pomoci pro osoby, které si prošly psychedelickým zážitkem, jejž je pro ně náročné vstřebat a integrovat. Věříme, že existence poslední zmíněné služby je velmi důležitá, protože již proběhlý bad trip (těžká zkušenost), který se nepodařilo dostatečně integrovat, může vyústit v nežádoucí osobnostní rozpoložení mající značně negativní dopad na osobní život uživatele. Nemluvě o dalších možných důsledcích pro společnost jako snížená práceschopnost, zvýšené ekonomické náklady na léčbu atp.

Posledních 9 měsíců jsme se domlouvali s jednotlivými terapeuty a tvořili prostor, aby vše mohlo úspěšně vzniknout. Teď již s radostí můžeme říci, že skromné, ale pevné základy byly položeny. S radostí vám představujeme Síť odborníků sloužící pro integraci psychedelické zkušenosti. Jedná se o síť terapeutů, kteří dle našeho názoru mají dostatečné zkušenosti a kvalifikaci pro práci s náročnou psychedelickou zkušeností. Pokud máte pocit, že podobnou pomoc potřebujete, neváhejte je kontaktovat. Nebudou vás soudit. Jsou na případy po užití psychedelik připraveni. Někteří mohou nabízet služby na pojišťovnu, někteří ne. Prozatím vám přinášíme pět terapeutů, ale už teď víme, že se jejich počet brzy minimálně zdvojnásobí.

Osobním doporučením je nenechávat si těžkou zkušenost pro sebe. Je důležité ji přijmout, transformovat. I ta nejtěžší může nakonec být velmi přínosná pro další osobní rozvoj. Dle mého názoru je mnohem cennější překonat se a třeba i investovat peníze za několik sezení do toho, abych vše vnitřně pochopil a zpracoval, než si pak v sobě po mnoho dalších let nést nepříjemnou tíhu. Stejně jako když si zlomíme ruku a jdeme za doktorem pro dlahu, aby se nám ruka lépe hojila, můžeme jít za terapeutem, aby nám pomohl k lepší léčbě našeho nitra. Je naprosto v pořádku nechat si poradit s psychickou bolestí, stejně jako to běžně děláme s fyzickou. Časy, kdy se do terapie chodilo jen s klinickými diagnózami, jsou už dávno pryč. Mít se v životě dobře je přeci snahou většiny z nás.

Co se týče terapeutů samotných: jedná se o naše velmi dobře míněné doporučení, se kterým jsme si dali velkou práci a věříme mu. Není však v naší moci nad terapeuty držet dohled. Tímto tedy apelujeme na vás: dávejte terapeutům (ale i nám) zpětnou vazbu ohledně kvality jejich služeb. Nicméně mějme na paměti, že jeden z nejvýznamnějších faktorů účinnosti terapie je klient samotný, jeho motivace, snaha i odhodlání. Proto vám doporučujeme jít do ní naplno.

Osobně si přeji, aby i jiní odborníci na duševní zdraví pohlíželi na užívání psychedelik jako na něco, od čeho se nadále nelze distancovat. Aby byli v této oblasti alespoň elementárně vzdělaní a neměli vůči potenciálním klientům předsudky bránící kvalitní péči, což je bohužel skutečnost, se kterou se i dnes běžně setkáváme. Během příštích 15 let budou psychedelika pravděpodobně legálně využívaná v medicíně i psychoterapii. Pojďme tedy už teď pokládat základy péče, která je i v nynějším ilegálním statusu psychedelik rozumná, prospěšná a potřebná.

Doufáme, že námi prezentovaná síť odborníků dobře poslouží. Že pomůže.

Mgr. Stanislav Milotinský
Garant sekce Harm Reduction