Rubriky
Události

Michal Petr: Integrace psychedelické zkušenosti

 

INTEGRACE PSYCHEDELICKÉ ZKUŠENOSTI

Kdy: 31.10. 2019 18.30 – 20.30

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3

Facebook / Vstupenky

V terapeutické praxi se objevuje čím dál více lidí, kteří prožívají náročné stavy související s jejich psychedelickými zážitky, ať už v ceremoniálním nebo rekreačním kontextu. Účastníci se podívají na základní principy integrace této zkušenosti – jak udržet, přenést a zakotvit pozitivní prožitek do běžného fungování? Co si počít s místy v sobě, které jsou vnímány jako negativní?

Účastníci se zaměří na posílení odolnosti a rozšiřování kapacity pro rozšířené stavy vědomí, využijou přitom nejen obraz psychospirituální krize jako cesty k celistvosti, ale zejména principy a nástroje meditační praxe. Workshop je koncipován jako otevřený pro diskuzi a sdílení zkušeností.

Mgr. Michal Petr – psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání. Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS. Specializuje na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Zajímá se o psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.
Více na webu: https://www.michalpetr.com/