Rubriky
Události

Psychedelika: spása nebo zhouba?

Kdy: 1.11. 2021, 18.00 – 20.30
Kde: Hotel Dukla, Vyškov na Moravě
Událost: https://www.facebook.com/events/544592113439241
Vstupenky: goout.net/cs/psychedelika-spasa-nebo-zhouba/szpmgcs
„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“ Jan Amos Komenský
Přednáška představí základní psychedelické látky, mechanismy jejich účinku, známé kontexty užití, rizika spojená s jejich užíváním, potenciál využití v léčbě duševních onemocnění a seberozvoji, a nakonec i současný český psychedelický výzkum, probíhající aktivity v této oblasti, a vyhlídky a vize možného budoucího vývoje.
Psychedelika, psychotropní látky v současnosti klasifikované jako drogy bez léčebného využití, se globálně zkoumají pro jejich potenciální využití v rámci léčby celé škály duševních onemocnění, ale také pro seberozvoj člověka. Vědecké výzkumy probíhají i na půdě Národního ústavu duševního zdraví v Praze, kde se v současnosti zkoumá psilocybin, ketamin, MDMA a jejich využití v léčbě onemocnění jako jsou deprese, úzkosti, posttraumatická stresová porucha, a další. Světové výzkumy totiž ukazují, že v rámci asistované psychoterapie mohou do léčby vnést zcela nové vhledy poukazující na kořeny příčin onemocnění. Nutno dodat, že výzkumy obvykle probíhají na pacientech rezistentních vůči stávajícím léčebným přístupům, a i přesto přinášejí pozitivní výsledky. Obdobně i výzkumy jejich užití v kontextu rituálů poukazují na zvýšení kvality života účastníků i seberozvojový potenciál. Avšak stejně jako skalpel v rukou lékaře může zachránit život, ale v rukou jiného, může život vzít, i psychedelika mají své stinné stránky v případě neadekvátního užití.
Mgr. Eva Césarová vystudovala Marketingové komunikace ve Zlíně (bc.) a právě dokončila magisterské studium Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK, na které navazuje doktorským studiem (na FF UK). Před pěti lety se nachomýtla ke spoluzaložení České psychedelické společnosti a od té doby se takřka veškerý svůj zájem stočil k tématice změněných stavů vědomí. Několik let se aktivisticky podílela v organizacích zapojených do mezinárodní drogové politiky (aktivní účast na zasedáních OSN atp.). V současnosti pracuje v Národním ústavu duševního zdraví jako mediální zástupce psychedelického výzkumu, podílí se na běhu Nadačního fondu pro výzkum psychedelik a píše populárně vědecké články pro nejrůznější média.