Rubriky
Události

Křest knihy Psychedelika a psychonautika

Drazí přátelé, kolegové a příznivci naší tématiky,

srdečně vás zveme na křest dvouknihy Vojtěcha Cinka a dalších členů naší společnosti: Psychedelika a psychonautika I. a II.

Je nám velkou ctí, že můžeme společně oslavit zrození tohoto díla složeného (nejen) z upravených, zkrácených a doplněných článků našeho blogu, který v letošním roce oslaví dobrých sedm let. Přijďte si pro své vlastní podepsané výtisky, a taky se spolu s námi zaradovat z dobře odvedené práce, oslavit dokončení projektu, pohladit svou duši hudbou Expand Collapse a zatančit na krále rytmů Omniona.

Akce v Praze: 27.9. 2022 od 18:00, Ze Mě, Na louži 7, Vršovice

Událost na fb: https://fb.me/e/3JXYyYUAe

Těšíme se na společné setkání!

18-19 Příchod
19-20 Expand Collapse
20-21 Křest
21-23 Omnion
čao

Pro zajímavost sdílíme, že je to právě letos, kdy jsme blog přesunuli z platformy Aktuálně na naši vlastní a pokračujeme v přinášení dalších témat: https://blog.czeps.org

No entry fee!

Rubriky
Události

Asistovaná psychonautika: Zásady bezpečné facilitace mimořádných stavů vědomí

Karel Fuller & Ondřej Bahník

Zajistit změněnému stavu vědomí bezpečné prostředí a pojistit tak potenciální rizika, která s sebou intenzivní psychedelická zkušenost může nést, je velmi důležitý aspekt přípravy adekvátního settingu. Je důležité mít na paměti, že ani to nejlépe připravené prostředí nezajistí hladký průběh zkušenosti. Bude se mluvit o tom, jaké jsou základní faktory setu a settingu, jak přistupovat k přípravě a integraci, a součástí bude i sdílení vlastních zkušeností a zážitků s náročnějším průběhem. Prezentovat bude Karel Fuller, zkušený facilitátor holotropního dýchání, který se věnuje přístupům transpersonální psychologie a šamanským technikám. Po přendášce bude následovat beseda s Ondřejem Bahníkem, který je také facilitátorem holotropního dýchání a praktik šamanismu.

Akci organizuje Česká psychedelická společnost ve spolupráci s centrem Asaya.

Facebook

Vstupenky
Dospělí: 140,-
Studenti: 120,-
Členové CZEPS: 90,-

Rubriky
Události

Psychedelikatesy: Počátky moderní psychonautiky

Kdy: 25.1., 18.30 – 20.30
Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3

Vstupenky ZDE

Úvod do dějin moderní psychonautiky
Moderní psychonautika je experimentální a teoretická praxe spojená s užíváním psychoaktivních látek. Souvisí s dovozem, výrobou a posléze studiem těchto látek v Evropě od konce 18. století do současnosti. Dějiny psychonautiky ve smyslu psaní o psychotropních substancích se odvíjely v několika fázích počínaje první polovinou 19. století a konče současnou psychedelickou renesancí. Každá z těchto fází byla spojena s jinými látkami: s opiem a hašišem, s rajským plynem a meskalinem, s psilocybinem a LSD, případně s kokainem. Užívání a reflexe těchto látek je úzce spjata s rozvojem moderního umění a literatury od dob romantismu, ale zasahuje také do věd o člověku, zejména do psychologie a psychiatrie, ale také do filosofie nebo antropologie. Psaní o drogách se postupně vyvinulo ve specifický žánr na pomezí vědy, umění a literatury. Cílem přednášky je představit základní fáze psychonautiky, hlavní díla a osobnosti, jež přispěly k jejímu rozvoji, a zamyslet se nad vztahem drogového experimentu a moderní kultury.

Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia – Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě výuky na KPF UJEP působí také v Oddělení současné kontinetální filosofie Filosofického ústavu AV ČR. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory – filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.