Rubriky
Události

Nyx Lopez: Šamanská cesta psychedelická

EN below


Nyx Lopez: Šamanská cesta psychedelická 

Kdy: 18.11. 2019 18.00 – 22:30

Kde: Hól, Železničářů 6, Praha – Holešovice

Vstupenky / Facebook 

Cesta šamana začíná v osudu, jež se nachází uvnitř jeho samotného, za hranicí strachu a omezení. Musí nechat zemřít ego a revitalizovat své nitro, znovu se zrodit v opuštění duchovních bran a předků.

Po přednášce bude následovat diskuze s odborníky na duševní zdraví, kdy se kromě jiného bude debatovat na téma adekvátních vlastností a kompetencí facilitátora psychedelik z pohledu šamanismu – nositelky tradice práce s psychedelickými medicínami – a záspadního lékařského diskurzu, který bude reprezentován psychologem a psychoterapeutem, spoluzakladatelem České psychedelické splečnosti Mgr. et Mgr. Stanislavem Milotinským.

Pakliže máte rádi hudbu a tanec, můžete se těšit, na menší jam po přednášce. Přineste si hudební nástroje!

Nyx Lopez pochází z rolnické rodiny v mexickém Michoacanu. Její rodina velmi lpěla na přírodě a na zvycích předků. Nyx byla vždy ve spojení s duchy a s duchovním světem. Ve 12 letech se setkala s bhakti jógou v ášramu v Indii, kde žila 5 let. Cítila jako své poslání býti kněžkou. Poté se učila u velké šamanky Marii Sabiny práci s medicínami.
Stala se aztéckou tanečnicí, také tanečnicí slunce a svými tanci čistí a otevírá portály mezi materiálním a duchovním světem. V Tibetu se setkala se svým dalším učitelem, mistrem Čhögjal rimponchem Namkhai Norbhu a s mistrem Maulana Kypru, kteří ji zasvětili do buddhismu, muslimského súfismu, kabaly a metafyziky. Prošla také přípravou na přirozený porod, práci s dětmi a dospívajícími.
Je „maestrou“ alternativních terapií, dynamické meditace a ajurvédy. Věnuje se také Atravez zpěvu, léčivým masážím (reiki, shiatzu, šamanské techniky, energetické čištění), ohňovým obřadům a kmenovým tancům Indů a Aztéků. Dále se zabývá zpěvem manter a šamanských písní, výkladem karet měsíčního orákula, aurickým a energetickým čištěním, meditací a očistou mysli skrze dýchání.
Akce bude v AJ překládaná do ČJ.


The Shaman’s Psychedelic Journey

When: 18/11 2019 18.00 – 22.30

Where: Hól, Železničářů 6, prague – Holešovice

Facebook / Tickets 

The shaman’s journey starts in the destiny found within himself, beyond all fears and limitations, letting the ego die and a rebirth with the desire to let go of the spiritual boundaries and reconnect to the ancestors.
After the talk a broad discussion is expected including experts on mental health to debate about the necessities one shall fulfill in order to become a psychedelic medicine facilitator.

In case you like to dance and sing, we are hoping for a little jam afterwards. Bring your own instruments:)

Nyx Lopez
Born in the Mexican family of indigenous Purèhpecha roots, with awake visions since small age Nyx López started her tranning on Shamanic path at 12 years old in the International Society of Krishna Consciousness (Iskcon) 17 years of bhakti practices, after she started the training of different alternative healing techniques ayurveda, Mexican traditional medicine, nutricion, massage shirodhara, abhyanga, thai, reiki master, traditional ?exican maya massage and ‚sobadas‘, tantric techniques of healing, Osho dynamic meditation for children and adults. Simultaneously developed the path with traditional ceremonies of Hikuri peyote with the Wirrarika community of San Andres Cohamiata. She studied the followers of Maria Sabina native Teonanacatl mushrooms Oaxaca, with the Native American Chief Leonard Crowdog South Lakota Sun dancers and tipi ceremonies, with the Mexican Azteca dancers like Sahumadora priest, medicine woman of temazcal hinipe sweat lodge. She is also serving kambo and ayahuasca amazonian medicine. With the suffi tradition of saint Maulana of Cyprus, and practices of Tibetan dzogchen of Chogyal Namkai Norbhu.

Mother of four sons and daughters, is aiming to create a consciousness between human beings in different disciplinary forms to reestablish the health of body, mind, emotions, and spirit. From new generations reestablish kindness humanity to make a better world.

Rubriky
Články

Vyjádření k zavádějícím informacím ohledně MDMA v pořadu Rozstřel na iDNEStv

Vážení a milí příznivci psychedelické tématiky,

v souvislosti s odvysílanou reportáží pořadu Rozstřel iDNEStv ze dne 23.8. s názvem „MDMA je bezpečnější než alkohol, říká psycholožka“ považujeme za důležité vyjádřit se k několika tvrzením, která v reportáži zazněla. V reportáži se uvádí, že není žádný spolehlivý důkaz, že by někdy došlo k úmrtí po předávkování extází a byl zmíněn ilustrativní příklad, kdy po požití 200 tablet extáze dotyčný pouze usnul. Dále bylo uvedeno, že na extázi nevzniká fyzická závislost.

Rubriky
Události

PSYCHEDELIKATESY// Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

PSYCHEDELIKATESY// Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji
Mgr. Jaroslav Farkaš
Kdy: 22.11. 2018, 18.30 – 21.30 
Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3, 130 00 

Facebook

Psychedelické látky měli od počátku lidstva významné postavení ve většině starobylých kultur světa. Po tisíce let byla využívána pro spirituální a léčebné účely v rámci šamanských ceremonií, přechodových rituálů, starověkých mystérií smrti a znovuzrození.

Pro moderní západní vědu a společnost byly tyto mimořádné látky až do poloviny minulého století téměř neznámé. Objev psychoaktivních účinků LSD Albertem Hofmannem v roce 1943 strhl zájem vědců po celém světě o výzkum této skupiny látek vyvolávajících mimořádné stavy vědomí. Masový rozmach jejich rekreačního užívání v 60. letech a následná “Válka proti drogám”prakticky zastavili jejich výzkum na 40 let. V současnosti se ledy konečně prolomily a psychedelický výzkum zažívá celosvětovou renesanci. Psychedelické látky představují pro současný výzkum vědomí mimořádný nástroj, jaký představuje například mikroskop pro biologii, či teleskop pro astronomii.

V rámci přednášky se seznámíme s neurobiologickými a psychologickými mechanismy účinku psychedelik, s výsledky historických i současných výzkumů a podíváme se i na terapeutický a osobnostně transformační potenciál mimořádných stavů vědomí vyvolaných těmito látkami. Poukážeme také na možná rizika nezodpovědného užívání psychedelik, či současného rozrůstajícího se fenomému víkendových šamanských ceremonií s využitím těchto látek (např. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Představíme si i praktické principy první pomoci při zvládání náročné psychedelické zkušenosti a možnosti její následné integrace.

Bio:
Mgr. JAROSLAV FARKAŠ (*1986)
vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave a v súčasnosti pracuje s klientami v súkromnej praxi na Slovensku. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v Biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie. Je členom vedenia České psychedelické společnosti (CZEPS).

Viac o lektorovi na:
www.celostnypristup.sk

Rubriky
Události

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

KDY: 22.4. 2018
KDE: ArtBar 2. Pád, BrnoPrednáška predstaví potenciál využitia psychedelických látok v terapii a osobnostnom rozvoji, pričom neopomenie i riziká spojené s nezodpovedným používaním týchto nástrojov. Účastníci sa dozvedia i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a o možnostiach jej následnej integrácie.

Psychedelické látky mali od počiatku ľudstva významné postavenie vo väčšine starobylých kultúr sveta. Po tisíce rokov boli využívané pre spirituálne a liečebné účely v rámci šamanských ceremónií, prechodových rituálov, či starovekých mystérií smrti a znovuzrodenia. Pre modernú západnú vedu a spoločnosť boli tieto mimoriadne látky až do polovice minulého storočia takmer neznáme. Objav psychoaktívnych účinkov LSD Albertom Hofmannom v roku 1943 strhol záujem vedcov po celom svete o výskum tejto skupiny látok vyvolávajúcich mimoriadne stavy vedomia. Masový rozmach ich rekreačného užívania v 60. rokoch a následná Vojna proti drogám prakticky zastavili ich výskum na 40 rokov. V súčasnosti sa ľady konečne prelomili a psychedelický výskum zažíva celosvetovú renesanciu. Psychedelické látky predstavujú pre súčasný výskum vedomia mimoriadny nástroj aký predstavuje napríklad mikroskop pre biológiu, či teleskop pre astronómiu.

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremónii s využitím týchto látok (predovšetkým ayahuascy). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Mgr. JAROSLAV FARKAŠ (*1986)

vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave a v súčasnosti pracuje s klientami v súkromnej praxi na Slovensku. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v Biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie. Je členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS) a spoluzakladal Slovenskú psychedelickú spoločnosť (SAPAS).

Viac o lektorovi na: www.celostnypristup.sk

Rubriky
Události

Psychedelika a svoboda biohackingu

V rámci komplexního přístupu k tématice jsme přijali pozvání do diskuze na téma „Psychedelika a svoboda biohackingu“, která se uskuteční v Paralelní Polis 13.března od 20:00 – 23:00.

Panelová diskuse na téma psychedelik a svobody člověka nakládat s vlastním tělem. Kdo má právo určovat, jaké látky si za jakým účelem vpravíme do těla? Dávají regulace smysl v době neregulovatelných darkmarketů a anonymních kryptoměn? Jaká je společenská nebezpečnost látek, které jsou často neprávem zařazené mezi návykové látky? Jsou vůbec použitelné pro rekreační účely? Jaký je jejich potenciál pro biohacking v kontextu evoluce lidského vědomí? Jaké jsou společenské dopady současného trendu mikrodávkování psychedelik pro zvyšování pracovního výkonu? Na tyto, ale i další otázky se pokusí odpovědět a v diskusi konfrontovat své názory zástupci České psychedelické společnosti a Paralelní Polis.

Vstupné na přednášku je bitcoinově – dobrovolné, ale kapacita sálu je omezená. V sále Institute of Cryptoanarchy je 80 míst, je tedy možné, že se na všechny nedostane. Pokud máte vážný zájem přijít nebo chcete projekt Paralelní Polis podpořit, doporučujeme vám zakoupit si rezervaci místa. Jak na to?
► online zde – btc / ltc /
► chápeme, že ne každý, kdo se o přednášku zajímá, má možnost platit kryptoměnami online. Registraci tak můžete zakoupit i osobně v Bitcoin Coffee.

Rubriky
Události

Svatava Bardynová: Psychedelika – přísliby a rizika // 10.11. 2017, Ostrava

Psychedelická tématika nyní i v Ostravě. Psycholožka a terapeutka Mgr. Svatava Bardynová, koordinátorka PsyCare projektu, bude přednášet v ostravském klubu Hlubina.

Kdy: 10. listopad v 18:00–20:00
Kde: Klub Hlubina, Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava

V bezpečném, strukturovaném setingu mohou mít psychedelika terapeutický, heurestický i spirituální potenciál a můžeme je využít k seberozvoji. V současné době se ale psychedelika užívají rovněž rekreačně, lidé s nimi experimentují na vlastní pěst a bez znalosti jejich rizik a bohužel také často bez zajištění vhodného setingu.
V přednášce a následné diskuzi se dozvíte, jak psychedelika využít k prospěchu nás samých, jak zajistit vhodný setting i jak dané zkušenosti integrovat. Na příkladu kazuistik z projektu Psycare - psychedelické první pomoci na festivalech uvidíte, jakých chyb se lidé dopouštějí při nezodpovědném přístupu k těmto látkám, jaká jsou jejich rizika pro psychiku a jak se jich vyvarovat.

Mgr. Svatava Bardynová je psycholožka, psychoterapeutka pracující v adiktologických službách s klienty se závislostí a v soukromé psychoterapeutické praxi.
Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v modalitě Gestalt a frekventantkou výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. Spolupracuje s Mezinárodním transpersonálním centrem Holos, kde se pracuje technikou holotropního dýchání. Je členka České psychedelické společnosti, kde koordinuje projekt Psycare, jehož smyslem je minimalizovat rizika plynoucí z rekreačního užívání psychedelických látek. Jedná se o zajištění speciálních zón klidu a vytvoření bezpečného prostředí pro lidi zažívající bad trip na hudebních festivalech typu psytrance/goa parties."

Upozorňujeme, že počet míst je omezen a proto je nutné provést rezervaci vašeho místa!
Rezervace je možno provést na mailu: Jakub@klubhlubina.cz.
Vstupné: 120 Kč.

Událost na fb ZDE

Rubriky
Události

Filip Tylš: Psychedelika v terapii a seberozvoji // 22.11. 2017, Praha

Garant odborné sekce naší společnosti, MUDr. Filip Tylš PhD., vystoupí 22. listopadu od 19:00–22:00 v besedě Studio 27.

Velká část společnosti má psychedelika v jednom pytli s ostatními drogami a spojuje si je s mnoha negativními charakteristikami. Dnešní experimentální psychiatři přitom v psychedelických látkách opět spatřují prostředek, jak pomoci duševně nemocným, a to zejména těm, kterým konvenční léčba pomoci nedokáže.

"Psychedelika mohou být pro psychiatrii tím, čím je mikroskop pro biologii či dalekohled pro astronomii."
(prof. Stanislav Grof v roce 1975)

Více než 40 let po výroku prof. Grofa nové výzkumy naznačují, že látky, které byly po celou tu dobu zakazovány a tabuizovány, by mohly mít vliv na neuroplastické pochody v lidském mozku.

Jedním z těch, kteří za psychedelika "kopou", je psychiatr a neurovědec Filip Tylš.

V besedě, kterou bude moderovat a natáčet Studio 27 "zaostřeno na duši", bude řeč o tom, jak mohou psychedelika pomoct v léčbě duševních onemocnění, ale i v běžném životě.
Filip Tylš nám prozradí nejčerstvější informace z výzkumu, svěří se, co experimentování s psilocybinem a ayahuaskou dalo jemu samotnému a jak vypadá "první psychedelická pomoc", kterou spolu s kolegy poskytuje na hudebních festivalech.

Zajímavý článek z Týdeník Respekt: https://www.respekt.cz/tydenik/2015/42/drogy-ktere-leci

Filip Tylš o sobě:
Pracuji jako psychiatr a neurovědec v Národní Ústav Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Od roku 2014 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (4. ročník). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou.
Absolvoval jsem 1. LF UK a navázal doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učím studenty. V NÚDZ jsem součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 jsme spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložili Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

Beseda je součástí projektu OKO - mobilní komunitní centrum. Hlavním organizátorem projektu je organizace Art Movement z.s., která se dlouhodobě věnuje destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Odborným garantem je Fokus Praha. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rubriky
Události

Filip Tylš: Expedice za hranice vědomí // 23.5. 2017

Kdy: 23.5. 2017
Kde: Kino Aero, Biskupcova 31, Praha

Výzkum vlivu psychedelických látek na lidské vědomí je významným směrem současné české neurovědy a psychiatrie. Mezi vědce, kteří těmito unikátními experimenty žijí, patří i Filip Tylš. Společně s ním se vydáme na cestu za hranice běžného vědomí a seznámíme se s popisy zážitků prvních psychonautů, kteří prošli experimentální intoxikací. Vydáme se ale také prozkoumat vliv rituálního kontextu v léčebném účinku psychedelik do pralesů peruánské Amazonie, kde budou již brzy oba neurovědci zkoumat vliv psychedelického nápoje ayahuascy na náladu a osobnostní rozvoj pomocí přenosného elektroencefalografu.

Filip Tylš je psychiatr a neurovědec působící v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde se věnuje výzkumu účinků psychedelických látek. Absolvoval 1. Lékařskou fakultu UK a získal specializaci v elektroenefalografii. Od roku 2014 se účastní výcviku v Gestalt psychoterapii (terapie zaměřená na přítomný okamžik) a příležitostně učí na 3. LF UK. Je zakládajícím členem České psychedelické společnosti. Jeho hlavní vědecký zájem je studium neurobiologie změněných stavu vědomí vyvolaných psychedeliky a jejich terapeutického i seberozvojového využití. V rámci doktorandského studia na 3. LF UK v oboru neurovědy se věnoval translačním farmakologicky indukovaným modelům akutní psychózy a neurobiologii změněného stavu vědomí. Studuje fenomenologické koreláty intoxikace a také vliv psychedelických látek na EEG aktivitu mozku. Je součástí týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidem (psychedelický sitter). Je autorem několika tuzemských a zahraničních publikací (např. přehledová práce Psilocybin – Summary of Knowledge) a populárně-vědeckých textů.

Rubriky
Články

Výjezdní zpráva z Interdisciplinární konference psychedelického výzkumu (ICPR), 3. – 5. 6. 2016, Amsterdam

Před týdnem, o víkendu ve dnech 3. – 5. 6., se 8 členů České Psychedelické Společnosti (CZEPS) zúčastnilo mezioborové, mezinárodní konference psychedelického výzkumu (ICPR – Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research), pořádanou nizozemskou nadací OPEN, jejíž cíle se shodují s cíli CZEPS. Konference se konala v domovině této nadace, v Amsterdamu, ve velice netradičně řešeném prosvětleném prostoru Het Sieraad.

Rubriky
Články

Friederike Meckel Fischer přijela přednášet o praktické psychedelické terapii

Doktorka a terapeutka Friederike Meckel Fischer v nás vzbudila hodně obdivu a respektu. Její návštěva byla svým způsobem turné z Bratislavy přes Brno až do Prahy. Jako Česká psychedelická společnost jsme organizovali přednášky na českém území a spolupořádali slovenskou část. V Brně se nám podařilo realizovat až vesmírný vzdělávací zážitek v brněnské Hvězdárně a planetáriu (12.5. 2016), další den pak neméně příjemné vystoupení v prostorech pražského experimentálního prostoru NoD.