Rubriky
Události

MUDr. Filip Tylš, PhD: Od houby k psychedelické psychoterapii

Kdy: 3.12. 2019 18.30 – 21.00

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3

Vstupenky / Facebook

Přehled informací o molekule psilocybinu obsažené v magických houbách od starověku do technologického věku. Cesta neurovědce, psychiatra a pychoterapeuta MUDr. Filipa Tylše, PhD, od jeho raných aktivit spojených s praktickým zkoumáním psychedelických látek až k výzkumu psychedelických látek v rámci projektu Národního ústavu duševního zdraví.

MUDr. Filip Tylš, Ph.D pracuje jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Na jeho cestě k psychoterapii ho ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou. Absolvoval 1. LF UK a navázal na to doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učí studenty. V NÚDZ je součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost a od roku 2017 pomáhá lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.