Rubriky
Události

Filip Tylš: Psychedelika v terapii a seberozvoji // 22.11. 2017, Praha

Garant odborné sekce naší společnosti, MUDr. Filip Tylš PhD., vystoupí 22. listopadu od 19:00–22:00 v besedě Studio 27.

Velká část společnosti má psychedelika v jednom pytli s ostatními drogami a spojuje si je s mnoha negativními charakteristikami. Dnešní experimentální psychiatři přitom v psychedelických látkách opět spatřují prostředek, jak pomoci duševně nemocným, a to zejména těm, kterým konvenční léčba pomoci nedokáže.

"Psychedelika mohou být pro psychiatrii tím, čím je mikroskop pro biologii či dalekohled pro astronomii."
(prof. Stanislav Grof v roce 1975)

Více než 40 let po výroku prof. Grofa nové výzkumy naznačují, že látky, které byly po celou tu dobu zakazovány a tabuizovány, by mohly mít vliv na neuroplastické pochody v lidském mozku.

Jedním z těch, kteří za psychedelika "kopou", je psychiatr a neurovědec Filip Tylš.

V besedě, kterou bude moderovat a natáčet Studio 27 "zaostřeno na duši", bude řeč o tom, jak mohou psychedelika pomoct v léčbě duševních onemocnění, ale i v běžném životě.
Filip Tylš nám prozradí nejčerstvější informace z výzkumu, svěří se, co experimentování s psilocybinem a ayahuaskou dalo jemu samotnému a jak vypadá "první psychedelická pomoc", kterou spolu s kolegy poskytuje na hudebních festivalech.

Zajímavý článek z Týdeník Respekt: https://www.respekt.cz/tydenik/2015/42/drogy-ktere-leci

Filip Tylš o sobě:
Pracuji jako psychiatr a neurovědec v Národní Ústav Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Od roku 2014 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii (4. ročník). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou.
Absolvoval jsem 1. LF UK a navázal doktorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učím studenty. V NÚDZ jsem součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 jsme spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložili Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

Beseda je součástí projektu OKO - mobilní komunitní centrum. Hlavním organizátorem projektu je organizace Art Movement z.s., která se dlouhodobě věnuje destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Odborným garantem je Fokus Praha. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.