Rubriky
Události

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

KDY: 22.4. 2018
KDE: ArtBar 2. Pád, BrnoPrednáška predstaví potenciál využitia psychedelických látok v terapii a osobnostnom rozvoji, pričom neopomenie i riziká spojené s nezodpovedným používaním týchto nástrojov. Účastníci sa dozvedia i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a o možnostiach jej následnej integrácie.

Psychedelické látky mali od počiatku ľudstva významné postavenie vo väčšine starobylých kultúr sveta. Po tisíce rokov boli využívané pre spirituálne a liečebné účely v rámci šamanských ceremónií, prechodových rituálov, či starovekých mystérií smrti a znovuzrodenia. Pre modernú západnú vedu a spoločnosť boli tieto mimoriadne látky až do polovice minulého storočia takmer neznáme. Objav psychoaktívnych účinkov LSD Albertom Hofmannom v roku 1943 strhol záujem vedcov po celom svete o výskum tejto skupiny látok vyvolávajúcich mimoriadne stavy vedomia. Masový rozmach ich rekreačného užívania v 60. rokoch a následná Vojna proti drogám prakticky zastavili ich výskum na 40 rokov. V súčasnosti sa ľady konečne prelomili a psychedelický výskum zažíva celosvetovú renesanciu. Psychedelické látky predstavujú pre súčasný výskum vedomia mimoriadny nástroj aký predstavuje napríklad mikroskop pre biológiu, či teleskop pre astronómiu.

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremónii s využitím týchto látok (predovšetkým ayahuascy). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Mgr. JAROSLAV FARKAŠ (*1986)

vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave a v súčasnosti pracuje s klientami v súkromnej praxi na Slovensku. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v Biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie. Je členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS) a spoluzakladal Slovenskú psychedelickú spoločnosť (SAPAS).

Viac o lektorovi na: www.celostnypristup.sk