Rubriky
Články

Objev LSD letos slaví 75 let, v Praze se chystá akce, jež se zúčastní pamětníci ze Sadské

Datum 19. dubna vešlo do historie jako Bicycle day - den, kdy si švýcarský chemik Albert Hofmann jako první člověk na světe záměrně aplikoval LSD a po cestě domů na kole pocítil jeho silné psychedelické účinky, letos tomu bude 75 let. Jak se později ukáže, tato látka nabízí také velké uplatnění v terapii i dalších oblastech života.

Beyond Psychedelics ve spolupráci s Magazínem Legalizace a Českou psychedelickou společností vás zvou dne 19. dubna do Továrny, abychom společně oslavili  narozeniny látky, jejíž potenciál pro medicínu zůstává nedoceněn. Připojte se i vy k odpolednímu sympoziu, kde vystoupí osobnosti z minulého i současného výzkumu LSD. O své poznatky a zkušenosti se podělí například renomovaná socioložka Jiřina Šiklová, adiktolog Kamil Kalina, psychoterapeut Michael Vančura. Sdílet budou i své osobní zkušenosti s LSD.

Cyklojízda po Praze - ale jen symbolická

Oslava započne symbolickou cyklojízdou po Praze. Proč? Pro zasvěcené je 19. duben notoricky známý jako Bicycle day. Uvádí se, že Albert Hofmann poté, co si aplikoval roztok LSD odcestoval domů na kole. Během cesty ho zastihly fantastické vize a zdála se nekonečná. Startovat se bude 16:30 na Náměstí Jiřího z Poděbrad a pevně věříme, že se obejde bez incidentů spojených s intoxikací, ke které v žádném případě nehodláme nabádat. V Továrně pak proběhne odpolední sympozium od 17:00, které představí témata výzkumu LSD v ČSSR i nynější České republice.

Jistě se ptáte, proč bychom to měli slavit…
LSD bylo vlivem událostí v 60. a 70. letech uvrženo do prohibice a stigmatizováno, nicméně od dob jeho objevení početné výzkumy poukazovaly na jeho obrovský terapeutický potenciál. V rozsáhlých výzkumech se podávalo pacientům s hlubokým traumatem, závislostmi, umírajícím pacientům, v rámci navození tzv. „modelové psychózy“ či dokonce k léčbě psychotických onemocnění. LSD bylo ve své době zkoumáno i na odbornících na duševní zdraví, studentech, vojácích či umělcích. Tisíce lidí si prošlo touto zkušeností za účelem léčby, poznání či osobního růstu. Současné výzkumy poukazují na léčbu traumat, depresí, úzkostí, a dokonce i na ke změnuě hodnotového žebříčku u osob s poruchou osobnosti.

Psychedelická renesance
Jako bývalá ČSSR jsme se zasloužili o prokázání jedinečných schopností LSD a dnes stojí Česká republika v čele psychedelické renesance, především díky výzkumníkům z Národního ústavu duševního zdraví, jako je prof. Jiří Horáček, dr. Tomáš Páleníček, dr. Petr Winkler a Mgr. Rita Kočárová. Všichni se připojí k odpolednímu sympoziu oslav 75. narozenin LSD a promluví o své aktuální práci.

Dalšími organizacemi, které šíří osvětu o psychedelikách jsou Beyond Psychedelics a Česká psychedelická společnost. Letos v červnu se bude konat mezinárodní konference Beyond Psychedelics 2018, kde vystoupí osobnosti výzkumu psychedelických látek z celého světa a tím dostává Českou republiku do středu pozornosti na výzkumném poli. Naše země patřila ke zlaté éře psychedelik v 60. letech a patří i k jejich znovuobjevování.

Vstupenky na tuto akci zakoupíte na portálu Goout a průběžné informace na facebookové události.

Cílem akce není nikoho nabádat ke konzumaci jakýchkoliv psychoaktivních látek. Informace sdělené budou mít pouze informativní charakter.

PROGRAM

17:30 Jiří Horáček - úvodní slovo

17:45 Petr Winkler - Autoexperimenty s LSD v ČSSR

18:00 Rita Kočárová - Lesk a bída psychedelického výzkumu v minulosti

18:15 Michael Vančura - Případ paní, která se v Sadské vyléčila z psychózy

18:30 Kamil Kalina - Výcvik terapeutů a zkušenosti z praxe / Výcvik a praxe v LSD terapii

18:45 Tomáš Páleníček - Zpět do psychedelické současnosti a dál