Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

Kdy: 27.6. 2019 18.30 – 21.00
Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3
Seminář je vhodný jako úvod do problematiky psychedelických látek.

Psychedelické látky měly od počátku lidstva významné postavení ve většině starobylých kultur světa. Po tisíce let byla využívána pro spirituální a léčebné účely v rámci šamanských ceremonií, přechodových rituálů, starověkých mystérií smrti a znovuzrození.

Pro moderní západní vědu a společnost byly tyto mimořádné látky až do poloviny minulého století téměř neznámé. Objev psychoaktivních účinků LSD Albertem Hofmannem v roce 1943 strhl zájem vědců po celém světě o výzkum této skupiny látek vyvolávajících mimořádné stavy vědomí. Masový rozmach jejich rekreačního užívání v 60. letech a následná “Válka proti drogám”prakticky zastavili jejich výzkum na 40 let. V současnosti se ledy konečně prolomily a psychedelický výzkum zažívá celosvětovou renesanci. Psychedelické látky představují pro současný výzkum vědomí mimořádný nástroj, jaký představuje například mikroskop pro biologii, či teleskop pro astronomii.

V rámci přednášky se seznámíme s neurobiologickými a psychologickými mechanismy účinku psychedelik, s výsledky historických i současných výzkumů a podíváme se i na terapeutický a osobnostně transformační potenciál mimořádných stavů vědomí vyvolaných těmito látkami. Poukážeme také na možná rizika nezodpovědného užívání psychedelik, či současného rozrůstajícího se fenomému víkendových šamanských ceremonií s využitím těchto látek (např. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Představíme si i praktické principy první pomoci při zvládání náročné psychedelické zkušenosti a možnosti její následné integrace.
____________________________
Mgr. Jaroslav Farkaš
vyštudoval psychológiu na FF UCM v Trnave a v súčasnosti pracuje s klientami v súkromnej praxi. V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientami sa inšpiruje tiež poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie.
Od akademického roku 2018/2019 pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu „Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie“ na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je autorom kapitoly o práci s telom počas psychedelickej skúsenosti v knižnej publikácii Fenomén psychedelie a členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS).
Viac o lektorovi na: www.celostnypristup.sk

Cena:
dospělí 202,- Kč
studenti / důchodci 166,- Kč
členové CZEPS a klubu Legalizace 122,- Kč