Science Meets Tradition (in Prague)

SCIENCE MEETS TRADITION

Akce bude simultánně tlumočena do češtiny. 
28/11/2018 20:20 – 22:50
Faculty of Philosophy / Fakulta Filozofie

Nám. Jana Palacha 1/2, Prague

English below 
Event will be held in English with Czech translation 

Vstupenky/Tickets

Za účelem domluvy výzkumné expedice navštíví na konci listopadu Prahu neurovědec Eduardo Schenberg věnující se výzkumu ayahuasky a psychoterapii s využitím psychedelických látek spolu se zástupcem tradičních komunit – Ninawa Inu Huni Kui, který je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. Do projektu byl přizván i antropolog žijící ve Švýcarsku, Jeremy Narby, mj. autor knihy Kosmický had, který strávil několik let života s lidmi kmene Ašaninků v peruánské Amazonii, kde popsal původní způsoby užití zdrojů deštného pralesa. Všichni společně vystoupí v rámci přednáškového a diskuzního bloku na akci nazvané Science Meets Tradition, která proběhne na Filozofické Fakultě UK. Akci organizuje PSYRES – Nadační fond pro výzkum psychedelik za podpory Národního ústavu duševního zdraví a Nadačního fondu Neuron. Partneři akce: Česká psychedelická společnost, Beyond Psychedelics, Legalizace, Artikl.

Více informací o přednášejících a tématech ZDE.

In late November, we welcome in Prague neurologist Eduardo Schenberg, who is engaged in psychedelic research and psychedelic psychotherapy, together with a representative of traditional communities, Ninawa Inu Huni Kui, recently elected president of FPEHAC, an organization that brings together all Huni Kui residents living in extensive Acre area, deep in the Brazilian Amazon. The project will also join a well-known anthropologist living in Switzerland, Jeremy Narby, among others, author of the book The Cosmic Snake, who spent several years living with people in the Amazonia, where he described the original ways of using rainforest resources. The event is organised by PSYRES – Foundation for Psychedelic Research. Partnering organisations are Czech Psychedelic Society, Beyond Psychedelics, Legalizace and Artikl. The happening serves to raise up awareness of current research and to support the forthcoming expedition.

More information about speakers and abstracts of talks can be found HERE.