Rubriky
Články

Vyjádření k článku magazínu Reporér: Na vlastní žábost

Vážení čtenáři FB České psychedelické společnosti, z.s.,

V letošním říjnovém čísle magazínu Reportér magazín byl zveřejněn článek “Na vlastní žábost” od spisovatelky a hudebnice Evy Turnové.
Článek přináší řadu hodnotných vhledů do současné nevhodné regulace psychedelické léčby. Cítíme ale potřebu reagovat především na jeden potenciálně zavádějící úryvek: “Dostávala jsem dotazníky od psychedelické společnosti, ve kterých jsem měla zaškrtnout, jestli jsem o.k. či zda mám deprese či sebevražedné sklony. Ale na maily, že potřebuji pomoct, odpovědi nepřicházely.”

Naši reakci jsme strukturovali v tématických bodech:

1) Organizace či osoba, která byla paní Turnovou kontaktována, nebyla Česká psychedelická společnost, z.s. (CZEPS). Nebyl kontaktován ani žádný její člen.
Paní Turnovou jsme proaktivně oslovili až poté, co vyšel článek v rámci snahy o pochopení situace. Paní Eva Turnová v tomto případě neměla na mysli CZEPS, což nám později potvrdila i v emailové komunikaci.
Pokud by se paní Turnová na nás obrátila, což bychom v její tehdejší situaci maximálně uvítali, zcela jistě bychom ji doporučili kontakt na některého z kolegů a kolegyň v naší Síti odborníků pro integraci psychedelické zkušenosti https://czeps.org/odborna-pomoc/, kterou jsme právě pro takové situace vytvořili. Pokud by paní Turnová preferovala anonymní komunikaci, je k dispozici naše poradna https://czeps.org/zeptej-se/

2) CZEPS neprovádí a neprováděl žádnou studii týkající se výhradně Bufo Alvarius ani 5-MeO-DMT a dotazníky na toto téma nerozesílá.
K samotnému fenoménu Bufo Alvarius, a konkrétně také podávání této medicíny pod vedením Dr. Octavio Rittiga, zaujali přední členové CZEPS konstruktivně-kritický postoj již před několika měsíci. Lze jej najít zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-kysely.php?itemid=30781 nebo zde: https://wave.rozhlas.cz/zaba-se-nelize-zaba-se-kouri-zaba-o…
S ohledem na vyznění článku paní Turnerové lze konstatovat, že naše obavy ohledně nevhodně regulovaného podávání se spíše potvrzují.

3) Psychedelické látky jsou stále rozšiřující se fenomén a počet organizací, které se mu věnují, postupně narůstá. Věříme, že nemusí být úplně snadné se mezi nimi zorientovat. Proto níže nabízíme přehled organizací zabývajících se psychedelickými látkami v současné době v České republice.

Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Chceme zprostředkovávat přístup k novým poznatkům a podporovat výzkum v této oblasti. Naší aktivitou bychom rádi navázali na odkaz ČR jako jednoho z center psychedelického výzkumu z 60. let minulého století. Našimi záměry jsou: destigmatizace psychedelik (poskytování informací o psychedelických látkách, vytvoření prostoru pro diskuzi podporovatelů, ale i odpůrců těchto látek), sdružení odborníků zabývajících se psychedeliky (mezioborová odborná diskuze o psychedelických látkách (ve výzkumu i terapii), podpora psychedelického výzkumu), redukce rizik a negativních důsledků pojících se se zneužíváním psychedelických látek a současnou represivní drogovou politikou, příprava podkladů pro změnu legislativy ohledně kontrolovaného výzkumného a terapeutického využití psychedelik v ČR.
Projektem CZEPS je také PsyCare – harm reduction program snažící se o minimalizaci rizik spojených s užíváním psychoaktivních látek.
https://czeps.org

Beyond Psychedelics se prezentuje jako skupina expertů, která produkuje inovativní diskuse ohledně přístupů k psychedelickým látkám a změněným stavům vědomí a jejich významu pro nové tisíciletí za účelem zlepšení kvality duševního zdraví společnosti i jedince. Jejich hlavní aktivitou je mezinárodní multidisciplinární konference, která se koná každé dva roky v České republice.
http://beyondpsychedelics.cz

PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik je fond na podporu výzkumu a studia psychedelických látek a jejich využití ve farmakologii, psychologii, adiktologii a psychiatrii.
http://psyresfoundation.eu

Národní ústav duševního zdraví NUDZ), pod jehož jménem a půdě se realizují výzkumy cílené na psychedelické látky (psilocybin a ketamin). Jeho činností je tedy výzkumná činnost, ale i klinická péče a výuková činnost.
http://www.nudz.cz

Přesto, že v některých případech tyto organizace navazují spolupráci, pracují každá z nich nezávisle.

Jsme rádi, že dlouho potřebná diskuze o metodách a způsobech využití psychedelik je živá. CZEPS existuje za účelem přinášení ověřených informací a prosazování bezpečného přístupu k tématu nakládání s psychedeliky. Proto v případě Vašeho zájmu o psychedelika můžete navštvit naše stránky https://czeps.org/, náš FB https://www.facebook.com/czeps.org/ nebo nás přímo oslovit na info@czeps.org či podpořit viz https://czeps.org/zapoj-se/. Podobně se lze také obrátit na kolegy z Výše uvedených organizací.

S pozdravem

Česká psychedelická společnost, z.s.