Rubriky
Články

Profesor Stanislav Grof se stal čestným členem České psychedelické společnosti

Při své poslední návštěvě České republiky na přelomu dubna a května bylo nabídnuto čestné členství v České psychedelické společnosti profesoru Stanislavu Grofovi, jedné z nejvýznamnějších postav psychedelického výzkumu v historii české země. Nabídku přijal.

Prof. Grof se narodil v roce 1931 v Praze, kde získal titul Ph.D. Mezi lety 1960 a 1967 byl hlavním vyšetřovatelem v psychedelickém výzkumném programu v Psychiatrickém centru Praha (PCP) v Československu. PCP se v roce transformovalo na Národní ústav duševního zdraví a pokračuje v tradici psychedelického výzkumu, kterou započal právě Stanislav Grof.

Své první LSD sezení podstoupil pod vedením psychiatra Roubíčka. Své zkoumání začal v roce 1956 s LSD v Psychiatrickém centru Praha (který spoluzaložil) jako přesvědčený a oddaný psychoanalytik. V roce 1967 se přestěhoval do Marylandského Psychiatrického centra v Baltimoru, kde pracoval s alkoholiky, narkomany, neurotiky, odborníky na duševní zdraví a lidmi umírajícími na rakovinu. Rozhodl se zůstat v USA, kde se setkal se svojí manželkou Christinou, se kterou společně vyvinuli holotropní dýchání.
Na začátku výzkumného úsilí byl hlavní zájem Grofova týmu o model užívání psychedelik jako experimentální psychózy. Během prvních jedenácti letech používal Grof psycholytický přístup, což znamená sérii intoxikací v rozmezí 15 až 80 sezení s LSD se středními dávkami (100 až 250 µg) v rámci psychoanalyticky orientované psychoterapie. Postupem času, jak probíhal výzkum, získával Grof hlubší pochopení účinků LSD a čistě psycholytický přístup se na základě jeho klinických zkušeností ukazoval jako nedostačující. Techniky tak byly postupně vyvíjeny a neustále modifikovány. Po svém příchodu do Spojených států v roce 1967 začal používat hlavně psychedelický přístup, který používá omezený počet sezení vysokými dávkami (300 až 500 µg) s cílem usnadnit mystický zážitek. Jeho zkušenosti s oběma technikami ho přesvědčily, že tyto dva přístupy nejsou tak neslučitelné, jak se často předpokládá a to ho vedlo k více integrativnímu přístupu, kde se snažil kombinovat výhody psycholytické a psychedelické psychoterapie a minimalizovat jejich nedostatky.

Kromě LSD má zkušenosti s klinickým použitím i jiných psychedelických látek jako jsou meskalin, psilocybin, dipropyltryptamin (DPT) a methylendioxyamphetamine (MDA).
Poté, co bylo LSD umístěno do ilegality, se Grof stal také propagátorem metod bez drog, které umožní stav vědomí často nerozlišitelný od mnoha psychedelických zážitků.

Rita Kočárová, 2015
(MM 2020: dodatečně opraveny dílčí chyby – mg → µg; DPT)

Bibliografie Stanislava Grofa:
• Grof, Stanislav; Grof, Christina: Holotropní dýchání. Opava, Holos 2011Grof, Stanislav: Lidské vědomí a tajemství smrti. Praha, Argo 2009
• Grof, Stanislav: Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Argo 2007
• Grof, Stanislav: Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii : pozorování z moderního výzkumu vědomí. Praha, Moraviapress, 2007 (brož.)
• Grof, Stanislav: Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Perla 2004
• Grof, Stanislav: Za hranice mozku : narození, smrt, transcendence. Praha, Perla 1999
• Grof, Stanislav; Grof, Christina: Krize duchovního vývoje. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999
• Grof, Stanislav; Grof, Christina: Nesnadné hledání vlastního já. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999
• Grof, Stanislav: Kosmická hra : zkoumání hranic lidského vědomí. Praha, Perla 1998
• Grof, Stanislav: Za hranice mozku. Gemma89, Praha 1993
• Grof, Stanislav: Dobrodružství sebeobjevování. Praha, Gemma89, 1992
• Grof, Stanislav; Hal Zina Bennett: The Holotropic Mind. Harper San Francisco 1992
• Grof, Stanislav: LSD Psychotherapy (1980)