Rubriky
Články

Prohlášení CZEPS ke kauze ayahuasca

Naše prohlášení pro podporu aktivit platformy www.kauza-ayahuasca.cz

Krajským soudem v Ostravě byl obžalovanému Jaroslawu Kordysovi odsuzujícím rozsudkem uložen trest odnětí svobody v délce 8 let a 6 měsíců, propadnutí části majetku, vyhoštění z území ČR, a obžalované Karolině Kordys trest odnětí svobody v délce 5 let a 6 měsíců, propadnutí věci, vyhoštění z ČR, a obžalovanému Piotru Kanawkovi trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku a 6 měsíců, s podmíněným odkladem na dobu 3 let, propadnutí věci a vyhoštění z ČR. Výše uvedení byli odsouzeni na základě organizace a pořádání ceremonií s ayahuaskou na území České republiky, což bylo právně kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (ustanovení § 283 odst. 1, odst. 3 písm. b), písm. c) trestního zákoníku).

Rubriky
Události

Merkádo diskuze: Moudrost Amazonie


Událost:
https://fb.me/e/1fpIOar1G

Vstupenky: https://goout.net/en/tickets/moudrost-amazonie-curanderos+debata/ofqn/
____________________________________________

Proč bychom měli usilovat o zachování moudrosti domorodých kmenů?
Co nám říkají? Co se od nich můžeme naučit?
Tradiční kmeny Jižní Ameriky patří k navštěvovaným oblastem, a to nejen pro přírodní bohatství, kterým oplývají, ale i pro moudrost, které si některé tamější kmeny předávají z generace na generaci a tak ji uchovaly až do dnešní doby. Sem patří i moudrost spojená s užíváním rostlinných medicín jako jsou tabák, ayahuasca či kaktusy Peyotl nebo San Pedro.
Do diskuze na téma Moudrost Amazonie jsme přizvali zástupce projektů usilujících o podporu indiánských kmenů a jejich území, a také dva doktory zabývajících se tématikou užití psychoaktivních látek a rostlin z vědeckého hlediska.
Pojďme společně nahlédnout na průsečíky i rozdíly v jejich náhledu a přístupu k moudrosti indiánů, práce a využití psychedelických rostlin a implementace těchto jevů do naší západní kultury.
Účinkující:
Lucie Havlínová (Sarava),
Petra Hlaváčová (Forest.ink),
Alex Cilvikovskij, PhD (CZEPS),
Laura Victoria Delgado (Kolumbijská umělkyně, CZEPS)
Moderuje: Eva Césarová (CZEPS, Sarava)
Diskuze bude trvat cca 18:00 – 20:30.
Po skončení diskuze proběhne promítání filmu (v rámci letního kina) Curanderos režiséra Egora Indianiho (21:00 – 21:40) 
Rubriky
Události

Madre de Dios – Cesta do Amazonie 2019

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Vojtěch Cink zorganizoval v červenci 2019 expedici do peruánské amazonie. V regionu Madre de Dios zkoumal léčivé rostliny, zejména ayahuascu. V přednášce shrne své nové poznatky a zážitky. Tato přednáška se bude od jeho předchozích přednášek lišit – nebude se věnovat pouze ayahuasce a přírodním zdrojům psychedelických látek. Přednáška se bude snažit zasadit problematiku do širšího kontextu – tedy kontextu místní kultury, léčivých rostlin a etnobotaniky, ale také do kontextu ekologie a současné situace Amazonie. Přednáška proběhne formou prezentace fotografií, odborného komentáře a následné delší diskuzí zaměřenou na libovolná témata džungle, etnobotaniky, léčivých rostlin apod.

MUDr. Vojtěch Cink je lékař, psychiatr a neurovědec. Od roku 2008 se zabývá psychedelickými látkami a léčivými rostlinami. Opakovaně organizuje expedice do Jižní Ameriky, kde zkoumá léčivé rostliny a to zejména rostliny, jejichž účinné látky interagují s nervovým systémem. Jeho největší specializací je ayahuasca. Zabývá se jejím složením, přípravou a její interakcí s lidským organismem. Spolupracuje na významných výzkumných projektech s etnobotanickou tématikou a o problematice přednáší a publikuje.

Kdy: 3.9. 2019, 18.30 – 21.00

Kde: Art Bar Druhý pád, Brno

Fb: https://www.facebook.com/events/869716420078779/

Vstupenky: https://goout.net/en/other-events/expedice-amazonie-2019/maqoe/+iqocn/

 

Rubriky
Události

Lea Petříková: The Path – Mýtus ayahuascy ve filmu

KDY: 4.3. 2019
KDE: Artbar 2. pád, Brno (Štefánikova 836/1)
The Path je americký webový seriál, vysílaný ve třech řadách v letech 2016 až 2018 prostřednictvím poskytovatele Hulu. Seriál vypráví o fiktivním novém náboženském hnutí „Meyerismu”, které v sobě nese znaky různých existujících hnutí a sekt. Kromě dalších motivů se v mytologii The Path objevuje také ayahuasca. Přednáška tyto dva fenomény – současnou seriálovou produkci a tradiční amazonský nápoj – vzájemně propojuje a kontextualizuje. Rituál ayahuascy je představen jako dvojitý mýtus, existující jak v tradiční jihoamerické kultuře, tak v současném západním myšlení. Seriál The Path, reflektující mimo jiné tradici new age, pak zastupuje právě tuto ambivalenci uvažování o ayahuasce. Jakou roli hraje v seriálu mýtus ayahuascy? Jakým způsobem je s ním v průběhu sérií pracováno? A jaký význam je těmito prostředky generován? Přednášku doplní ukázky ze seriálu The Path.
Lea Petříková je vizuální umělkyně a teoretička. Absolvovala studia v Centru audiovizuálních studií na FAMU a v Ateliéru supermédií na UMPRUM. V současné době působí jako doktorandka na FAMU, kde se věnuje projektu zaměřenému na změněné stavy vědomí ve filmu. Od roku 2016 pracuje na výzkumu uměleckých filmů produkovaných farmaceutickou společností Sandoz, v roce 2017 jí vyšla původní studie na na toto téma v odborném časopise Iluminace. Pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, např. Seeking the Marvellous, UK; Beyond Psychedelics, Praha, nebo SURREALISMS: Inaugural Conference of the ISSS, USA.
Více na: www.leapetrikova.com.
Rubriky
Události

Hana Simonová: Ayahuasca-nástroj pomoci nebo lukrativní byznys?

Fenomén užívání ayahuascy, tradičního vědomí měnícího nápoje z amazonské džungle, se v poslední době stále více rozpíná v globálním měřítku. Jaká to s sebou nese benefity a rizika? Přijďte si poslechnout psycholožku Hanu Simonovou. Do následné diskuze přijal pozvání zkušený učitel šamanismu Zdeněk Ordelt.
-------------------------------------------------------------------------
Amazonský psychoaktivní odvar nazývaný ayahuasca (yagé) tradičně podávaný domorodými kurandery, léčiteli, a dnes již nejen těmi, je aktuálně kontroverzním tématem. Její globalizace ovlivnila životy nespočetnému množství lidí z různorodých kultur mimo Amazonii, kterým se otevírají jiné a nové způsoby vnímání reality i sebe sama. Z domorodých posvátných tradic se rodí tzv. „spirituální byznys“, neboť těm, kteří zkušenost s ayahuaskou nabízejí, se při setkávání s cizinci otevírají nové dimenze možnosti vysokého výdělku.
Během přednášky bude autorka informovat o výsledcích výzkumu, který byl zaměřený na zkušenost cizinců s ayahuaskou v kontextu „šamanského“ rituálu. Cílem výzkumu bylo zmapovat, jakým způsobem ayahuaskový šamanský turismus probíhá – motivaci osob, které tento druh zkušenosti vyhledávají, přínosy, rizika a následnou integraci této neobvyklé zkušenosti. Dále byly zkoumány osobnostní styly účastníků výzkumu.
--------------------------------------------------------------------------
Psycholožka Mgr. Hana Simonová je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, dále absolvovala studijní pobyt na University of Groningen v Nizozemském království a v Bogotě (Kolumbie) na Universidad Nacional de Colombia. Účastnila se výzkumného projektu o ayahuaskovém turismu v peruánské Amazonii společně s Dr. Veronikou Kavenskou (2013/2014) a podílela se na publikování výsledků výzkumu v mezinárodních recenzovaných časopisech.
Hana strávila rok a půl v peruánském amazonském městě Tarapoto, které je známé pro rostoucí ayahuaskový turismus. Na tomto místě mj. organizovala a vedla semináře pro cizince založené na svém výzkumu, informovala o přínosech a rizicích užívání ayahuasky a dále daný fenomén mapovala. Je členkou České společnosti pro analytickou psychologii a frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Jungovské psychologii v Brně. V říjnu 2015 započala v Limě (Peru) psychoterapeutický výcvik v Nových rodinných konstelacích. Jako psycholožka a muzikantka využívá expresivních technik a metod analytické psychologie při práci s dětmi i dospělými.

Zdeněk Ordelt se narodil v roce 1976 ve Zlíně. Pochází z moravské rodiny, která měla blízko k umění a také k léčitelství. Od svých 13 let Zdeněk začíná objevovat tajemství mystiky a magie. Svoje první šamanské zkušenosti skrze potní chýši a práci se šamanským bubnem získává ve svých dvaceti letech u Borise Davida ve Skřidlech. Tam začala jeho šamanská cesta. Spolupracoval s třináctou babičkou - mamou Julií z Mexika, aztéckými, huicholskými a mayskými šamany. V roce 2013 je zasvěcen Donem Manuelem a jeho chotí jako A´jkij, mayský kněz v komunitě Chichicastenango, v Guatemale. Před deseti lety založil organizaci Oko Bohů, v rámci které dělá výukové programy v oblasti šamanismu, meditace a jógy v ČR i v zahraničí. Také působí jako průvodce ve střední a jižní Americe. V dnešní době se aktivně podílí na obnově naší domácí šamanské tradice v rámci odkazu Slovanství. Je zakladatelem organizace Slovanský kruh, v rámci které organizoval tento rok mezinárodní kongresy zástupců domorodých evropských a světových spirituálních tradic.

Cena: 90,-
Odkaz na akci na webu NoD: http://nod.roxy.cz/cs/program/events/999-psychedelikatesy-mgr-hana-simonova-a

Rubriky
Aktuality

Expedice Neuron 2016: projekt neurovědce Tomáše Páleníčka získal „divokou kartu“

V soutěži Expedice Neuron 2016 vyhlášené Nadačním fondem Neuron obdržel tým Tomáše Páleníčka obdobnou výši ocenění jako ostatní, a to díky „divoké kartě“, kterou projektu udělil mecenáš fondu, který Expedice Neuron finančně podporuje – Václav Dejčmar. Číst více…