Lea Petříková: The Path – Mýtus ayahuascy ve filmu

KDY: 4.3. 2019
KDE: Artbar 2. pád, Brno (Štefánikova 836/1)
The Path je americký webový seriál, vysílaný ve třech řadách v letech 2016 až 2018 prostřednictvím poskytovatele Hulu. Seriál vypráví o fiktivním novém náboženském hnutí „Meyerismu”, které v sobě nese znaky různých existujících hnutí a sekt. Kromě dalších motivů se v mytologii The Path objevuje také ayahuasca. Přednáška tyto dva fenomény – současnou seriálovou produkci a tradiční amazonský nápoj – vzájemně propojuje a kontextualizuje. Rituál ayahuascy je představen jako dvojitý mýtus, existující jak v tradiční jihoamerické kultuře, tak v současném západním myšlení. Seriál The Path, reflektující mimo jiné tradici new age, pak zastupuje právě tuto ambivalenci uvažování o ayahuasce. Jakou roli hraje v seriálu mýtus ayahuascy? Jakým způsobem je s ním v průběhu sérií pracováno? A jaký význam je těmito prostředky generován? Přednášku doplní ukázky ze seriálu The Path.
Lea Petříková je vizuální umělkyně a teoretička. Absolvovala studia v Centru audiovizuálních studií na FAMU a v Ateliéru supermédií na UMPRUM. V současné době působí jako doktorandka na FAMU, kde se věnuje projektu zaměřenému na změněné stavy vědomí ve filmu. Od roku 2016 pracuje na výzkumu uměleckých filmů produkovaných farmaceutickou společností Sandoz, v roce 2017 jí vyšla původní studie na na toto téma v odborném časopise Iluminace. Pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích, např. Seeking the Marvellous, UK; Beyond Psychedelics, Praha, nebo SURREALISMS: Inaugural Conference of the ISSS, USA.
Více na: www.leapetrikova.com.