Všechny aktuality a články

 • Pomozte nám sbírat data

  Pomozte nám sbírat data

  Explorativní dotazníkové online šetření: Fenomenologie změněných stavů vědomí po intoxikaci psychedelickou substancí

  Řešitelský tým: MUDr. Filip Tylš, PhD; MUDr. Veronika Andrashko; MUDr. Dominika Danielová; Mgr. Vojtěch Viktorin; Ing. Václava Piorecká; MUDr. Tomáš Páleníček, PhD

  Výzkum terapeutického využití psychedelických substancí je v poslední době opět předmětem zájmu na mnoha renomovaných pracovištích po celém světě. Psychedelika jsou ale užívána především v neklinickém prostředí, které doposud nemapuje dostatek studií. Podobně není známo, jak se tato zkušenost může lišit právě napříč různými kontexty.
  Tato explorativní studie si proto klade za cíl popsat jak kvalitativně (volný subjektivní popis zážitku), tak kvantitativně (dotazníkové baterie The Altered State of Consciousness Rating Scale 5D-ASC a Ego-Dissolution Inventory) fenomenologii změněného stavu vědomí pod vlivem různých psychedelických látek (klasických halucinogenů, disociativnch anestetik, nových syntetických drog). Dalším cílem projektu je popis komunity lidí, které psychedelika užívají: zjištění demografických charakteristik, osobnostních rysů, míry zneužívání dalších látek, motivace k užívání psychedelik a celková zkušenost se změněnými stavy vědomí. Zjištěná data o užívání budou porovnávány s daty z nejaktuálnější Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice a také s daty získanými od dobrovolníků ve studii Humánní model psychózy indukovaný psilocybinem v Národním ústavu duševního zdraví.
  Tento dotazník je určen jedincům starším 18-ti let, kteří v posledním roce užili některou psychedelickou substanci nebo jejich kombinaci. Dotazník se skládá z první části, kde budete požádáni o poskytnutí demografických údajů a informací o Vašich zkušenostech s drogami a druhé části, která se týká již konkrétní psychedelické zkušenosti. Celý dotazník zabere asi 30 minut. Druhou část můžete následně vyplnit opakovaně pro více konkrétních zkušeností. Veškeré údaje o vás jsou ale anonymní. Kdykoliv můžete vyplňování dotazníku přerušit a následně se k němu vrátit (po zadání unikátního kódu), případně vyplňování ukončit.

  Dotazník prosím začnete vyplňovat kliknutím na následující odkaz: http://forms.nudz.cz/fill/public/AYkrG5kSB7bppBF.

 • Psycare.cz crowdfunding

  Psycare.cz crowdfunding

  Spustili jsme crowdfundigovou kampaň na psychedelickou „první pomoc“ na festivalech, podpořte nás a přispějte i vy! Více o psycare na webu psycare.cz. [DETAILS IN ENGLISH HERE]

 • Konference Psychedelic Science 2017

  Konference Psychedelic Science 2017

  Po čtyřech letech se výzkumníci, terapeuti i nadšenci opět setkali v Oaklandu v Kalifornii, kde se během třídenní konference právě teď prezentují nejnovější výsledky výzkumů, nové přístupy i vize dalšího směřování s cílem navrátit psychedelické látky do terapeutického užití. Číst více…

 • Konference Psychedelic Science 2017

  Konference Psychedelic Science 2017

  Po čtyřech letech se výzkumníci, terapeuti i nadšenci opět setkali v Oaklandu v Kalifornii, kde se během třídenní konference právě teď prezentují nejnovější výsledky výzkumů, nové přístupy i vize dalšího směřování s cílem navrátit psychedelické látky do terapeutického užití.

  Celosvětovou renesanci výzkumu psychedelik podporuje i fakt, že se na konferenci sešlo na 2500 účastníků z více jak 40 zemí. Konference je navíc přístupnější než kdy dřív, zdarma zpřístupnila streaming většiny panelů.

  V roce 2013 byl Tomáš Páleníček jediným přednášejícím z České republiky. Na konferenci vystoupil i letos a to včera a díky streamingu se na jeho vystoupení můžete podívat i vy a to ZDE. Spolu s ním navíc prezentují na konferenci své postery Rita Kočárová a Filip Tylš.
  Martin Pažitný zase reprezentuje CZEPS na setkání iniciativy Global Psychedelic Society.

  Dlouholeté úsilí Ricka Doblina o navrácení psychedelik a MDMA zpět do terapie přináší výsledky a po ukončení druhé fáze klinických studií s MDMA pro lidi s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) se MAPS pouští do závěrečné, třetí fáze klinických studií. Pokud i ty ukáží potenciál této terapie, pak legalizace MDMA terapie v USA proběhne již v roce 2021.
  Kromě třetí fáze výzkumu s MDMA, která již byla schválena, je v procesu schvalování také třetí fáze výzkumu psilocybinu.

  Poslední 4 roky přinesly nejvyšší počet publikovaných vědeckých článků s psychedelickou tématikou od konce šedesátých let. V případě psilocybinu dokonce počet publikací překročil počet z padesátých a šedesátých let.

  Sledujte dění na této výjimečné události prostřednictvím live streamu (který je možné přehrát zpětně) a naplňte své hlavy nejnovějšími poznatky z psychedelického výzkumu a terapie.

  Live stream: http://psychedelicscience.org/live
  Program spolu s popisy k jednotlvým přednáškám najdete zde: http://psychedelicscience.org/conference

 • Hledáme dobrovolníky pro projekt psychedelické první pomoci – kvůli naplnění aktuální kapacity pozastaveno (díky za zájem o dobrou věc!)

  Hledáme dobrovolníky pro projekt psychedelické první pomoci – kvůli naplnění aktuální kapacity pozastaveno (díky za zájem o dobrou věc!)

  Do nového projektu psychedelické harm reduction (psychedelické první pomoci) hledáme dobrovolníky, kteří se nebojí přímé práce s lidmi pod vlivem psychedelických a psychoaktivních látek v prostředí hudebních akcí převážně typu psytrance/goa parties. Číst více…

 • Hledáme dobrovolníky pro projekt psychedelické první pomoci – kvůli naplnění aktuální kapacity pozastaveno (díky za zájem o dobrou věc!)

  Hledáme dobrovolníky pro projekt psychedelické první pomoci – kvůli naplnění aktuální kapacity pozastaveno (díky za zájem o dobrou věc!)

  [aktualizace] Moc nás těší velký zájem o dobrovolnictví v CZEPS PsyCare! Aktuálně se přihlásilo více než 80 osob, se kterými budeme navazovat tu či onu formu spolupráce. Do doby, než tuto dobrovolnickou základnu dostatečně stabilizujeme, vzděláme a připravíme na terénní práci, je nábor dalších dobrovolníků pozastaven. 

  Do nového projektu psychedelické harm reduction (psychedelické první pomoci) hledáme dobrovolníky, kteří se nebojí přímé práce s lidmi pod vlivem psychedelických a psychoaktivních látek v prostředí hudebních akcí převážně typu psytrance/goa parties.

  Obdobné projekty fungují již zhruba deset let v mezinárodním měřítku na velkých festivalech, kde se psychedelika užívají ve zvýšené míře. V USA jde mj. o festival Burning Man, v Evropě pak o Boom (Portugalsko) a Ozoru (Maďarsko). V České republice doposud funguje projekt Hard & Smart, který se však svým zaměřením i aktivitami poněkud liší.

  Psycare je místo, kde můžou spočinout lidé, kteří se dostali vlivem psychedelické či jiné psychoaktivní látky do stavu, kdy se sami necítí bezpečně a hledají zázemí pro svoji náročnou zkušenost. Někteří si potřebují o všem popovídat, jiní se spíše ponořit do svého vnitřního světa v bezpečném prostředí, mít možnost si lehnout, půjčit si deku a třeba vůbec nemluvit. Jiní přijdou naopak jen na skok, vezmou si nějaký harm reduction materiál (letáčky o drogách, kondomy, špunty do uší, šňupátka), pokecají o rizicích jednotlivých látek a brzy zase odcházejí.
  Psycare je útulné a příjemné místo, na letních festivalech vybavené matracemi, dekami, lampičkami a je příjemně zabydlené. Panuje v něm ticho a možnost zajistit intimní prostor pro zvládnutí náročné zkušenosti. Pro tyto účely plánujeme během měsíce dubna crowdfundingovou kampaň a zakoupení mongolské jurty.

  V plánovaném projektu bude prozatím vše fungovat na dobrovolné bázi. Uvítáme především odborníky z řad pomáhajících profesí, kteří jsou kompetentní pro práci s klienty, ale mohou se jimi stát i lidé s vlastními zkušenostmi s psychedeliky (což ale není podmínkou).
  Psycare spolupracuje s organizátory festivalu, s případnou bezpečnostní službou a pochopitelně hlavně se zdravotníky. Psycare funguje 24 hodin denně po celou dobu festivalu a dobrovolníci se v něm střídají po šestihodinových směnách. Dobrovolníci jsou na pracovních směnách střízliví.

  Naším cílem je v létě 2017 zajistit plnohodnotný Psycare minimálně na dvou větších festivalech v ČR. První akcí bude pravděpodobně psychedelický festival Ufo Bufo v termínu 22-25.6.2017.

  Tak třeba naviděnou v Psycare!

  Tým Psycare České psychedelické společnosti, z.s.

  www.psycare.cz

 • Reakce na článek: Jak porazit závislost; Respekt 1/2017

  Reakce na článek: Jak porazit závislost; Respekt 1/2017

  V prvním čísle časopisu Respekt letošního roku byl publikován článek s názvem: Jak porazit závislost. Rozhodli jsme se na něj reagovat a připomenout alternativní možnosti léčby, které zůstaly opomenuty: terapii za využití psychedelik. Číst více…

 • Reakce na článek: Jak porazit závislost; Respekt 1/2017

  V prvním čísle časopisu Respekt letošního roku byl publikován článek s názvem: Jak porazit závislost. Rozhodli jsme se na něj reagovat a připomenout alternativní možnosti léčby, které zůstaly opomenuty: terapii za využití psychedelik. Děkujeme Respektu, že naši reakci uveřejnil a tak se čtenáři můžou dozvědět o stále ilegální, nicméně dle výsledků výzkumů efektivní cestě, jak ze závislosti ven. 

  Článek, na který jsme reagovali zde

   

 • Novoroční přání

  Novoroční přání

  Rok 2016 je za námi a my bychom Vám všem chtěli poděkovat za přízeň, podporu i za Váš zájem o stigmatizovanou tématiku.Číst více…

 • Novoroční přání

  Novoroční přání

  Rok 2016 je za námi a my bychom Vám všem chtěli poděkovat za přízeň, podporu i za Váš zájem o stigmatizovanou tématiku.

  Také bychom chtěli poděkovat všem členům, pardálům i nováčkům, všem dobrovolníkům i nedobrovolným pomocníkům, těm, které jsme mohli potkat na přednáškách, workshopech, festivalech, ale i schůzkách a setkáních. Zkrátka všem, kteří s námi tvoří poměrně neobvyklou a rozmanitou komunitu s podobným zájmem. Díky.

  Naše díky patří i experimentálnímu prostoru NoD v Praze a Hvězdárně a planetáriu v Brně, kteří nám poskytují místo pro konání našich přednášek, kinu Bio Oko, kde můžeme promítat filmy, a klubu Centrála, kde se můžeme scházet, radit a konzultovat.

  Děkujeme Národnímu ústavu duševního zdraví za to, že za námi stojí jako naprosto unikátní opora a celému týmu Beyond Psychedelics 2016 za konferenci, která posunula věci kupředu, otevřela dveře dalším projektům a plánům, a na kterou se jen tak nezapomene.
  Děkujeme Václavu Dejčmarovi za velkorysou podporu naší věci a stejně tak i všem, kteří nám jakkoliv finančně přispěli. Díky. Naše činnost stále spočívá hlavně na dobrovolné bázi.

  Ohlédneme-li se zpět, jaký byl rok 2016, zdá se, že postavil statné pilíře pro rok 2017, že rozvířil vody, ale je na čase, aby se vody zklidnily, věci začaly plynout a dělo se jich více.

  Do Nového Roku bychom Vám všem chtěli popřát jen to, co sami chcete. Na nedávné přednášce Michael Vančura řekl: „Svět je jen projekce naší mysli.“, tak ať je Vaše mysl klidná a úmysly čisté. Těšíme se opět v Novém Roce!