Rubriky
Články

Praha bude hostit setkání světových kapacit v oblasti výzkumu psychedelik

Expertní skupina Beyond Psychedelics a Národního ústavu duševního zdraví pořádají druhý ročník globální
multidisciplinární konference o psychedelických látkách, duševním zdraví a změněných stavech vědomí. Jde
o jednu z největších akcí tohoto typu na světě. Ve dnech 21.-24. června tak Praha přivítá na 120 předních
výzkumníků a odborníků z celého světa, kteří přijedou diskutovat potenciál, současné výzvy i budoucí
směřování oblasti výzkumu a využití psychedelik.

Návštěvníci se mohou těšit na nejnovější poznatky o stále
kontroverzní skupině. Konference bude vyvrcholením Prague Psychedelic Week 2018 , který během
doprovodných akcí přiblíží téma změněných stavů vědomí v týdnu 16.–24.6. široké veřejnosti.
Pomáhají, kde konvenční terapie selhává.„Psychedelika skýtají výjimečný terapeutický potenciál, a to často i u těch duševních potíží, kdy běžně dostupná konvenční terapie neposkytuje úlevu. Jsou unikátní v tom, že facilitují změnu psychiatrického
paradigmatu: namísto – často dlouhodobého – potlačování symptomů dokáží v kontrolovaných a správně
vedených podmínkách napomoci vyřešení příčiny potíží, a to již po 1-2 podáních,“ popisuje Rita Kočárová,
koordinátorka konference, která působí jako výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví.
Psychedelika vyvolávají spirituální zkušenost, která se zdá být jedním z hlavních terapeutických
mechanismů. Vedle klinického využití se ale jejich potenciál ukazuje být mnohem širší, a to například v
oblasti kreativity, produktivity, filozofie, postojů k ekologickým otázkám, či změny životních hodnot nebo
politických názorů. Jejich současné legislativní umístění jako zakázaných návykových látek naprosto
neodpovídá dostupné evidenci, jejich závislostní potenciál se ukazuje jako velmi nízký.​Upozornit i na rizika
Letošní ročník si klade za cíl osvětlit stinné stránky psychedelik, a aktuální výzvy, kterým je nutné čelit ve
snaze o bezpečnou integraci těchto látek do společnosti.
“Jakékoliv užívání psychedelik, ať už pod dohledem odborníka, nebo na vlastní pěst, s sebou nese také rizika.
Chceme o nich informovat a umožnit lidem lépe porozumět vhodnému užívání a smysluplné integraci,"
dodává Rita Kočárová.

Dalším důležitým cílem je také poskytnutí platformy pro celosvětovou spolupráci mezi lidmi s
profesionálním zájmem o tuto oblast. O tom svědčí i účast předních světových kapacit globálního
psychedelického hnutí, jako je Rick Doblin, zakladatel a ředitel MAPS, organizace, která stojí za brzkým
prosazením MDMA do lékařské péče, nebo William A. Richards z univerzity Johna Hopkinse, známý pro svůj
výzkum asistované psychoterapie s LSD, DMT, MDA a psilocybinem.
Světová vědecká špička

„Mezi další důležitá jména rozhodně patří například David Nichols, nebo první dáma psychedelického světa
Amanda Feilding, zakladatelka a ředitelka nadace Beckley Foundation, jež hraje jednu z hlavních rolí nejen
ve výzkumu konopí, psilocybinu, LSD, ayahuascy, DMT a MDMA , ale také v reformách celosvětové drogové
politiky. Za zmínku stojí i Matthew Johnson, který realizoval první studii zabývající se účinkem psilocybinu v
léčbě závislosti na tabáku. Letošní ročník opět navštíví i autor známé knihy The Psychedelic Renaissance
(Psychedelická renesance) Ben Sessa, jehož hlavním projektem je v současnosti celosvětově unikátní studie
léčby závislostí na alkoholu pomocí MDMA,“ uzavírá Rita Kočárová z Národního ústavu duševního zdraví.
Konference Beyond Psychedelics 2018 se koná ve Staré čistírně odpadních vod, Papírenská 6, 160 00 Praha
6, 21. – 24.6.2018.

Pro akreditaci a více informací, prosím, kontaktujte:
Michaela Plevková
press@beyondpsychedelics.cz
Tel.: +420 773 183 398
www.beyondpsychedelics.cz