Všechny aktuality a články

 • Pomozte nám sbírat data

  Pomozte nám sbírat data

  Zapojte se do sběru dat prostřednictvím dotazníku, který připravili členové naší společnosti ve spolupráci s pracovníky Národního ústavu duševního zdraví. Za pomoc se šířením velmi děkujeme. Číst více

 • Praha bude hostit setkání světových kapacit v oblasti výzkumu psychedelik

  Praha bude hostit setkání světových kapacit v oblasti výzkumu psychedelik

  Expertní skupina Beyond Psychedelics a Národního ústavu duševního zdraví pořádají druhý ročník globální
  multidisciplinární konference o psychedelických látkách, duševním zdraví a změněných stavech vědomí.
  Číst více

 • Praha bude hostit setkání světových kapacit v oblasti výzkumu psychedelik

  Praha bude hostit setkání světových kapacit v oblasti výzkumu psychedelik

  Expertní skupina Beyond Psychedelics a Národního ústavu duševního zdraví pořádají druhý ročník globální
  multidisciplinární konference o psychedelických látkách, duševním zdraví a změněných stavech vědomí. Jde
  o jednu z největších akcí tohoto typu na světě. Ve dnech 21.-24. června tak Praha přivítá na 120 předních
  výzkumníků a odborníků z celého světa, kteří přijedou diskutovat potenciál, současné výzvy i budoucí
  směřování oblasti výzkumu a využití psychedelik.
 • Objev LSD letos slaví 75 let, v Praze se chystá akce, jež se zúčastní pamětníci ze Sadské

  Objev LSD letos slaví 75 let, v Praze se chystá akce, jež se zúčastní pamětníci ze Sadské

  Datum 19. dubna vešlo do historie jako Bicycle day – den, kdy si švýcarský chemik Albert Hofmann jako první člověk na světe záměrně aplikoval LSD a po cestě domů na kole pocítil jeho silné psychedelické účinky, letos tomu bude 75 let.
  Číst více

 • Objev LSD letos slaví 75 let, v Praze se chystá akce, jež se zúčastní pamětníci ze Sadské

  Objev LSD letos slaví 75 let, v Praze se chystá akce, jež se zúčastní pamětníci ze Sadské

  Datum 19. dubna vešlo do historie jako Bicycle day – den, kdy si švýcarský chemik Albert Hofmann jako první člověk na světe záměrně aplikoval LSD a po cestě domů na kole pocítil jeho silné psychedelické účinky, letos tomu bude 75 let. Jak se později ukáže, tato látka nabízí také velké uplatnění v terapii i dalších oblastech života.

  Beyond Psychedelics ve spolupráci s Magazínem Legalizace a Českou psychedelickou společností vás zvou dne 19. dubna do Továrny, abychom společně oslavili  narozeniny látky, jejíž potenciál pro medicínu zůstává nedoceněn. Připojte se i vy k odpolednímu sympoziu, kde vystoupí osobnosti z minulého i současného výzkumu LSD. O své poznatky a zkušenosti se podělí například renomovaná socioložka Jiřina Šiklová, adiktolog Kamil Kalina, psychoterapeut Michael Vančura. Sdílet budou i své osobní zkušenosti s LSD.

  Cyklojízda po Praze – ale jen symbolická

  Oslava započne symbolickou cyklojízdou po Praze. Proč? Pro zasvěcené je 19. duben notoricky známý jako Bicycle day. Uvádí se, že Albert Hofmann poté, co si aplikoval roztok LSD odcestoval domů na kole. Během cesty ho zastihly fantastické vize a zdála se nekonečná. Startovat se bude 16:30 na Náměstí Jiřího z Poděbrad a pevně věříme, že se obejde bez incidentů spojených s intoxikací, ke které v žádném případě nehodláme nabádat. V Továrně pak proběhne odpolední sympozium od 17:00, které představí témata výzkumu LSD v ČSSR i nynější České republice.

  Jistě se ptáte, proč bychom to měli slavit…
  LSD bylo vlivem událostí v 60. a 70. letech uvrženo do prohibice a stigmatizováno, nicméně od dob jeho objevení početné výzkumy poukazovaly na jeho obrovský terapeutický potenciál. V rozsáhlých výzkumech se podávalo pacientům s hlubokým traumatem, závislostmi, umírajícím pacientům, v rámci navození tzv. „modelové psychózy“ či dokonce k léčbě psychotických onemocnění. LSD bylo ve své době zkoumáno i na odbornících na duševní zdraví, studentech, vojácích či umělcích. Tisíce lidí si prošlo touto zkušeností za účelem léčby, poznání či osobního růstu. Současné výzkumy poukazují na léčbu traumat, depresí, úzkostí, a dokonce i na ke změnuě hodnotového žebříčku u osob s poruchou osobnosti.

  Psychedelická renesance
  Jako bývalá ČSSR jsme se zasloužili o prokázání jedinečných schopností LSD a dnes stojí Česká republika v čele psychedelické renesance, především díky výzkumníkům z Národního ústavu duševního zdraví, jako je prof. Jiří Horáček, dr. Tomáš Páleníček, dr. Petr Winkler a Mgr. Rita Kočárová. Všichni se připojí k odpolednímu sympoziu oslav 75. narozenin LSD a promluví o své aktuální práci.

  Dalšími organizacemi, které šíří osvětu o psychedelikách jsou Beyond Psychedelics a Česká psychedelická společnost. Letos v červnu se bude konat mezinárodní konference Beyond Psychedelics 2018, kde vystoupí osobnosti výzkumu psychedelických látek z celého světa a tím dostává Českou republiku do středu pozornosti na výzkumném poli. Naše země patřila ke zlaté éře psychedelik v 60. letech a patří i k jejich znovuobjevování.

  Vstupenky na tuto akci zakoupíte na portálu Goout a průběžné informace na facebookové události.

  Cílem akce není nikoho nabádat ke konzumaci jakýchkoliv psychoaktivních látek. Informace sdělené budou mít pouze informativní charakter.

  PROGRAM

  17:30 Jiří Horáček – úvodní slovo

  17:45 Petr Winkler – Autoexperimenty s LSD v ČSSR

  18:00 Rita Kočárová – Lesk a bída psychedelického výzkumu v minulosti

  18:15 Michael Vančura – Případ paní, která se v Sadské vyléčila z psychózy

  18:30 Kamil Kalina – Výcvik terapeutů a zkušenosti z praxe / Výcvik a praxe v LSD terapii

  18:45 Tomáš Páleníček – Zpět do psychedelické současnosti a dál

 • Šalvěj divotvorná – neobvyklé psychedelikum se skrytým terapeutickým potenciálem

  Šalvěj divotvorná – neobvyklé psychedelikum se skrytým terapeutickým potenciálem

  Šalvěj divotvorná (nebo také šalvěj věštecká) patří mezi nejsilnější psychedelické rostliny s možným terapeutickým a osobnostně-rozvojovým potenciálem. Uvědomuje si jej západní kultura a dokáže jej vhodně využít? Číst více

 • Šalvěj divotvorná – neobvyklé psychedelikum se skrytým terapeutickým potenciálem

  Šalvěj divotvorná – neobvyklé psychedelikum se skrytým terapeutickým potenciálem

  Na první únorový den proběhne v Brně pod záštitou České psychedelické společnosti přednáška Mgr. Martina Malce s názvem „Microdosing šalvěje věštecké a potenciál terapeutického využití“. Šalvěj divotvorná (nebo také šalvěj věštecká) patří mezi nejsilnější psychedelické rostliny s možným terapeutickým a osobnostně-rozvojovým potenciálem. Uvědomuje si jej západní kultura a dokáže jej vhodně využít?

 • Pomozte nám sbírat data

  Pomozte nám sbírat data

  Explorativní dotazníkové online šetření: Fenomenologie změněných stavů vědomí po intoxikaci psychedelickou substancí

  Řešitelský tým: MUDr. Filip Tylš, PhD; MUDr. Veronika Andrashko; MUDr. Dominika Danielová; Mgr. Vojtěch Viktorin; Ing. Václava Piorecká; MUDr. Tomáš Páleníček, PhD

  Výzkum terapeutického využití psychedelických substancí je v poslední době opět předmětem zájmu na mnoha renomovaných pracovištích po celém světě. Psychedelika jsou ale užívána především v neklinickém prostředí, které doposud nemapuje dostatek studií. Podobně není známo, jak se tato zkušenost může lišit právě napříč různými kontexty.
  Tato explorativní studie si proto klade za cíl popsat jak kvalitativně (volný subjektivní popis zážitku), tak kvantitativně (dotazníkové baterie The Altered State of Consciousness Rating Scale 5D-ASC a Ego-Dissolution Inventory) fenomenologii změněného stavu vědomí pod vlivem různých psychedelických látek (klasických halucinogenů, disociativnch anestetik, nových syntetických drog). Dalším cílem projektu je popis komunity lidí, které psychedelika užívají: zjištění demografických charakteristik, osobnostních rysů, míry zneužívání dalších látek, motivace k užívání psychedelik a celková zkušenost se změněnými stavy vědomí. Zjištěná data o užívání budou porovnávány s daty z nejaktuálnější Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice a také s daty získanými od dobrovolníků ve studii Humánní model psychózy indukovaný psilocybinem v Národním ústavu duševního zdraví.
  Tento dotazník je určen jedincům starším 18-ti let, kteří v posledním roce užili některou psychedelickou substanci nebo jejich kombinaci. Dotazník se skládá z první části, kde budete požádáni o poskytnutí demografických údajů a informací o Vašich zkušenostech s drogami a druhé části, která se týká již konkrétní psychedelické zkušenosti. Celý dotazník zabere asi 30 minut. Druhou část můžete následně vyplnit opakovaně pro více konkrétních zkušeností. Veškeré údaje o vás jsou ale anonymní. Kdykoliv můžete vyplňování dotazníku přerušit a následně se k němu vrátit (po zadání unikátního kódu), případně vyplňování ukončit.

  Dotazník prosím začnete vyplňovat kliknutím na následující odkaz: http://forms.nudz.cz/fill/public/AYkrG5kSB7bppBF.

 • Psycare.cz crowdfunding

  Psycare.cz crowdfunding

  Spustili jsme crowdfundigovou kampaň na psychedelickou „první pomoc“ na festivalech, podpořte nás a přispějte i vy! Více o psycare na webu psycare.cz. [DETAILS IN ENGLISH HERE]

 • Konference Psychedelic Science 2017

  Konference Psychedelic Science 2017

  Po čtyřech letech se výzkumníci, terapeuti i nadšenci opět setkali v Oaklandu v Kalifornii, kde se během třídenní konference právě teď prezentují nejnovější výsledky výzkumů, nové přístupy i vize dalšího směřování s cílem navrátit psychedelické látky do terapeutického užití. Číst více…