Rubriky
Články

Otevřený dopis v záležitosti způsobu informování veřejnosti o zatčení polských občanů podezřelých z dovozu nelegálních substancí do ČR

Napsali jsme otevřený dopis vyjadřující znepokojení nad zavádějícími informacemi, jež byly publikovány v souvislosti s případem na Novojičínsku.

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/polaci-do-cr-dovazeli-ayahuascu-halucinogenni-napoj-podavali-pri-samanskych-seancich-40340041

ředitel – Generální ředitelství cel (Budějovická 7, Praha 4, IČ 71214011, DS 7puaa4c)
a Oddělení vztahů k veřejnosti Gen. řed. cel (plk. Ing. Martina Kaňková, media@cs.mfcr.cz)

ředitel – Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, IČ 26168685, DS ykbchcg)
a Tisková mluvčí Seznam.cz, a.s. (Mgr. Rita Gabrielová, rita.gabrielova@firma.seznam.cz)


Vážená paní, vážený pane,

Obracíme se na Vás ohledně k nedávné kauzy, kdy 22.10.2020 byla při celním zásahu na Novojičínsku zadržena skupina polských občanů, kteří se dle vyjádření mluvčí Celní správy Martiny Kaňkové „dopustili spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který jim hrozí trest odnětí svobody ve výši deset až osmnáct let“. Tyto „obzvlášť nebezpečné látky“ jsou v tomto případě rostliny a extrakty přírodního původu, ze kterých se vyrábí tzv. ayahuasca, o které mluvčí dále uvedla, že „Je to droga, při užívání dochází k negativním projevům a účinkům na zdraví člověka“.

Jako společnost odborníků se znalostí tématu, povahy citované skupiny látek i kontextu, v jakém bývá užívána, musíme vyjádřit hluboké znepokojení nad zavádějící rétorikou Celní správy.

Ayahuasca je již stovky let užívána v tradičních domorodých kulturách jako posvátný nápoj, o jejích účincích byly napsány desítky studií a převážná část z nich hovoří spíše ve prospěch užívání, pokud je prováděno ve vhodném prostředí a pod odborným dozorem. Dosud nebyly zjištěny žádné negativní dopady látky na lidské zdraví – studie naznačují spíše opak [1, 2]. Občasná úmrtí při ceremoniích jdou na vrub zejména otravám tropanovými alkaloidy při používání nezvyklých (a často nežádoucích) příměsí, srdečním selháním u jedinců, kteří by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu na ceremonii neměli být, případně otravám nikotinem (užívaným některými šamany ve formě tabákového macerátu k „vyčištění“ organismu). Smrt či vážné zdravotní komplikace v přímé souvislosti s podanou ayahuascou jsou ale extrémně vzácné a dochází k nim pravděpodobně v rámci neznámé idiosynkratické reakce. [6] 

Účinná látka ayahuascy, která z pohledu naší legislativy není legální, je DMT. Bylo mnohonásobně prokázáno, že látka nemá žádný návykový potenciál ani vedlejší účinky na zdraví a v současnosti je o jejím užití v prostředí péče o duševní zdraví  a seberozvoj celosvětově podporován výzkum. [3, 4, 5] V našich končinách tento výzkum zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). Pozastavujeme se nad tím, že za nakládání s lékařského hlediska neškodnou látkou, hrozí zadrženým lidem 10-18 let odnětí svobody.

Nerozporujeme skutkovou podstatu trestného činu dle znění současné legislativy,  podotýkáme však, že je nutná a naprosto nevyhnutelná revize úmluvy OSN o omamných látkách (a posléze i našich vnitrostátních právních předpisů), která neodpovídá vědeckým důkazům ani realitě, a ve které jsou do kategorie “návyková látka bez léčebného potenciálu” zařazeny i látky prokazatelně nenávykové a s možným užitím nejen v léčbě duševního zdraví.[7]

Trend dekriminalizace neškodných psychedelických substancí ve světě již započal, doufáme tedy, že k tomu při rozhodování o výši trestu po zadržené osoby přihlédne i náš soud. 

Celní správu, a zejména její mluvčí Martinu Kaňkovou, bychom tímto rádi požádali o opravu nepravdivých tvrzení a jejich uvedení na pravou míru. 

Za Českou psychedelickou společnost podepsáni:

MUDr. Filip Tylš, Ph.D. 

MUDr. Vojtěch Cink

Mgr. Michal Kyjonka

Bc. Eva Césarová

Bc. Jakub Guman


Odkazy na odborné studie: 

1] BARBOSA, Paulo Cesar Ribeiro, et al. Health status of ayahuasca users. Drug testing and analysis, 2012, 4.7-8: 601-609.

[2] GUIMARÃES DOS SANTOS, Rafael. Safety and side effects of ayahuasca in humans—an overview focusing on developmental toxicology. Journal of psychoactive drugs, 2013, 45.1: 68-78.

[3] FRECSKA, Ede; BOKOR, Petra; WINKELMAN, Michael. The therapeutic potentials of ayahuasca: possible effects against various diseases of civilization. Frontiers in Pharmacology, 2016, 7: 35.

[4] DOMÍNGUEZ-CLAVÉ, Elisabet, et al. Ayahuasca: pharmacology, neuroscience and therapeutic potential. Brain research bulletin, 2016, 126: 89-101.

[5] MCKENNA, Dennis; RIBA, Jordi. New world tryptamine hallucinogens and the neuroscience of ayahuasca. In: Behavioral Neurobiology of Psychedelic Drugs. Springer, Berlin, Heidelberg, 2016. p. 283-311.

[6] SKLEROV, Jason, et al. A fatal intoxication following the ingestion of 5-methoxy-N, N-dimethyltryptamine in an ayahuasca preparation. Journal of analytical toxicology, 2005, 29.8: 838-841.

[7]  MCKENNA, Dennis J. Clinical investigations of the therapeutic potential of ayahuasca: rationale and regulatory challenges. Pharmacology & therapeutics, 2004, 102.2: 111-129.