Psychedelikatesy: Psychedelika a rekreační užívání

Kdy: 4.10. 18.30 - 21.00 

Kde: ArtBar,  Štefánikova 1, Brno

Fb událost

V České republice působí několik harm-reduction programů cílených na hudební festivaly, indoor akce a užívání látek měnících vědomí. Jedním z nich je program PsyCare, který zaštiťuje Česká psychedelická společnost. Tato panelová diskuze bude jakýmsi ohlédnutím za festivalovou sezónou 2018.

Čím je konzumace psychedelik a jiných psychoaktivních látek specifická pro letní open air párty a noční klubové akce? Liší se z hlediska preferencí uživatelů psychoaktivních látek malé psytrance akce od velkých multižánrových festivalů? Kolik extáze za jednu noc je akorát a kolik už příliš? 

Jak vypadá náročná psychedelická zkušenost, obecně známá jako “bad trip” a jak si s ní PsyCare dokáže poradit? 

Zkušenosti z harm reduction projektu Psycare, který letos působil na několika festivalech v ČR představí a na otazky budou odpovídat členové České psychedelické společnosti Mgr. Martin Malec, Bc. Daniela Koubková, MUC. Vojtěch Cink, Bc. Lucie Ráčková

Vojtěch Cink
Student všeobecného lékařství na LF MU. Psychedeliky se zabývá přibližně deset let. Zajímá se o využití psychedelik v tradičních kulturách, účastní se a pořádá expedice do Jižní Ameriky a je autorem článků s touto tématikou. V ČR se aktivně účastní výzkumu ayahuascy. Dále se zabývá syntetickými tryptaminy a psychedeliky obecně. V projektu PsyCare a v České psychedelické společnosti je zapojen asi rok a půl. Za tu dobu se zúčastnil například festivalů Psy High nebo Ufo Bufo, kde působil jako spolukoordinátor PsyCare. Dále se účastnil PsyCare na mnoha jednodenních indoor akcích.

Lucie Ráčková
Studuje magisterský program antropologie a bakalářský obor antropogenetika. O psychedelika se zajímá přes dva roky. Do projektu PsyCare a České psychedelické společnosti se zapojila asi před rokem a půl. Je například autorkou článku : “MDMA jako nástroj prenatálního programování” nebo factsheetu o možnostech použití různých suplementů při užívání MDMA, který vyšel pod názvem : “Dát si kouli je docela perda.” V projektu PsyCare se zúčastnila mnoha festivalů jako například Transform, Psy High, B4L a několika indoorových akcí. Zabývá se psychedeliky obecně a jejich vlivem na člověka, je velice aktivní v koordinaci brněnských akcí PsyCare. A je úžasná… 

Martin Malec
Absolvent mgr. studia psychologie na FSS MU, ajťák, grafik, praktikující nauky dzogčhenu a vášnivý zahrádkář. Spoluzakladatel České psychedelické společnosti, dobrovolník psycare na psytrance festivalech a aktuálně garant odborné sekce společnosti. Z psychedelik ho fascinuje jedinečnost atypického salvinorinu A, selektivního ĸ-opioidního agonisty nacházejícího se v šalvěji věštecké se zatím relativně málo prozkoumaným mechanismem účinku i terapeutickým potenciálem. Na toto téma několikrát přednášel na konferencích a samostatných přednáškách. 

Daniela Koubková
Studuje psychologii v magisterském programu na Pedagogické fakultě UK. Je aktivní členkou České psychedelické společnosti, jednou z koordinátorů projektu PsyCare. V letošní sezoně koordinovala projekt na festivalech Bionýsie a Masters of Puppets a zkušenosti s psychedelickou harm-reduction nabírala i na festivalech v Austrálii s projektem DanceWize. O změněné stavy vědomí a způsoby jejich dosahování se zajímá asi šest let, věří v silný terapeutický potenciál psychedelik a ráda by s nimi v budoucnosti pracovala v psychoterapeutickém kontextu.