Rubriky
Události

Psychedelika a závislosti

Mgr. Eva Césarová: Psychedelika a jejich potenciál pro léčbu závislostí
Kdy: 11.4. 2022
Kde: Asaya, Kalvodova 2, Ostrava
Fb: ZDE
Rezervace míst na: info@asaya.cz

Psychedelika a jejich potenciál pro léčbu závislostí
„Neptejte se, proč závislost, ale proč tolik bolesti.“ – Gábor Maté
Závislost patří mezi nejrozšířenější fenomén způsobující strádání v naší společnosti. Pohlížet na ni můžeme jako na sebedestruktivně laděné chování, kdy člověk nadužívá nějaké látky, či vyvíjí aktivity v takové míře, že jemu samotnému způsobují újmu, narušují kvalitu jeho života a eventuálně se stává více či méně neschopným fungovat v naší společnosti, v běžné realitě života.
Přednáška nejprve nastíní, jak se v průběhu let vyvíjely teorie závislosti, jak moderní přístupy propojují závislosti s poznáním o traumatu, a jaké formy léčby jsou dnes dostupné, a co pacientům nabízejí. Dále představí léčebné mechanismy účinku psychedelik, nejzásadnější výsledky současného psychedelického výzkumu – českého i světového, a nastíní potenciál využití psychedelik v léčbě závislostí a možnosti, které psychedelika pro vystoupení z bludného kruhu nabízejí. Jak to, že někdo i přes to, že zažije opojením nemá tendenci se k prožitku náruživě vracet? Čím to, že jiní v opětovném užívání pokračují i přes evidentní újmy na psychickém i fyzickém zdraví?
Mgr. Eva Césarová vystudovala obor Adiktologie na 1LF UK, kde nyní pokračuje v navazujícím PhD studiu, kde se věnuje potenciálu změněných stavů vědomí pro léčbu závislostí. Je jednou ze zakladatelek České psychedelické společnosti, kde zastává pozici garantky externích vztahů, mediálně zastupuje psychedelický výzkum v Národním ústavu duševního zdraví, a pracuje na pozici PR/média/fundraising v PSYRES Nadačním fondu pro výzkum psychedelik, který slouží ke sbírání finanční podpory zabezpečující realizaci výzkumu. S překonáním závislosti s využitím psychedelik má osobní zkušenost.