Rubriky
Události

Rita Kočárová: Psychedelika v Čechách

cssrV rámci multižánrového festivalu Žižkovská noc 2017 proběhne i přednáška Mgr. Rity Kočárové, vyzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví a spoluzakladatelky České psychedelické společnosti, ktera také stála v čele mezinárodní konference Beyond Psychedelics 2016. Ve sve práci se zabývá výzkumy psychedelik v bývalém Československu, psychickými změnami vyvolanými užitím psilocybinu a využitím psychedelik v léčbě závislostí v tradičním i moderním kontextu.

Psychedelika jsou látky užívané od nepaměti, ač v současnosti obklopené výraznou kontroverzí. O tom, že Česká země má v této skupině látek oblibu, svědčí i bohatá historie výzkumů z dob, kdy ČSSR byla jedním ze světových center tohoto výzkumu, a na tuto dobu se navazuje dodnes. Kromě výzkumných aktivit se s tématem psychedelik setkáváme i v řadě jiných, více či méně formálních, kontextů. Během přednášky se podíváme na historii i současnost jejich užívání na našem území, na výzkumy a jejich postavení ve společnosti, které je nejvýrazněji manifestováno na legislativní rovině.

Jakou u nás mají psychedeliak historii? Jak to vypadá dnes? A jakou mají budoucnost? Vydejte se s námi na cestu, kterou psychedelika kráčí v České zemi.

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/417475951937987/?fref=ts

https://www.facebook.com/zizkovskanoc/
https://www.facebook.com/events/1854260851517863/
https://www.facebook.com/events/1722025528115681/
https://www.facebook.com/czeps.org