PSYCHEDELIKATESY//Miroslav Horák: Ayahuasca v Peru a České republice

Kde: NoD, Praha

Termín: 2.3.2016, 19:00

 

O ayahuasce v léčbě závislostí v Peru, ale i o situaci užívání tohoto tradičního nápoje se silnými psychedelickými účinky v České republice.

V této přednášce budou prezentovány jak výsledky dlouhodobého terénního výzkumu aplikace tradiční amazonské medicíny v léčbě drogové závislosti, jenž byl v letech 2007-2010 realizován v peruánském centru Takiwasi, tak aktuální poznatky získané ze sběru dat mezi jejími českými uživateli. Přednáška nebude pouze o ayahuasce, ale také o dalších rostlinných přípravcích, které se v rámci tradiční amazonské medicíny podávají pacientům, o jejich účincích a používaných léčitelských technikách. Kromě toho budou během přednášky představeny rozmanité skupiny účastníků ceremonií pořádaných na našem území, jež jsou organizovány domorodými léčiteli, neošamany a synkretickými církvemi. Následná diskuse bude věnována možnostem využití psychoaktivních látek v terapii, internacionalizaci ayahuasky a lokálním aspektům jejího užívání.

Miroslav Horák (1981, Zlín), vedoucí Ústavu jazykových a kulturních studií na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. V letech 2007-2009 realizoval terénní výzkum v centru Takiwasi (Tarapoto, San Martín), kde se při rehabilitaci závislých používá tradiční amazonská medicína. Vystudoval magisterské obory: Učitelství pro střední školy se zaměřením na výuku Českého jazyka a Základů společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (diplomová práce: Ekopoetika Garyho Snydera) a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce: Rostliny transformace: Užití rostlinných halucinogenů mexickými indiány v Oaxace a mestici v Peru). V roce 2010 dokončil na téže fakultě doktorské studium v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka (dizertační práce: Případ Takiwasi. Specifický výzkum léčby drogové závislosti tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie). Přepracovaná dizertační práce vyšla v roce 2013 knižně pod názvem "Dům, kde se zpívá". V minulém roce Dr. Horák vydal knihu "A reader on ethnobotany and phytotherapy".
V současné době se specializuje na etnobotaniku, rozvojovou antropologii a zabývá se léčbou drogové závislosti v interkulturní perspektivě.

Přednáška je určena široké veřejnosti, po ní bude následovat prostor pro Vaše otázky. Poté bude možnost zůstat v NoDu a pokračovat dále v diskuzích a setkávání s hudebním doprovodem.

Odkaz na událost na stránkách NoDu:
http://nod.roxy.cz/cs/program/events/928-psychedelikatesy-brezen-01/2016-03-02

Odkaz na fb událost:

https://www.facebook.com/events/1134466853230041/

Vstupné: 90,-