Rubriky
Události

Lukáš Karas: Sny a psychedelika

Kdy: 11.3. 2020 18.30 – 21.00

Kde: Prostor 39, Řehořova 39, Praha

Vstupenky // Facebook

Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše.
Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů.
Kam tento indviduační proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

V přednášce Lukáše Karase, se společně podíváme na spojení snů a psychedelické terapie.
V čem se podobají rozšířené stavy vědomí a sny? Lze skrze sen predikovat psychedelický zážitek?
A kdy nás sny upozorňují na možné riziko užití psychedelik?
Jak integrovat psychedelický zážitek prostřednictvím práce se sny?
Co vyjevuje sen, a co psychedelický zážitek?
Může být snící psychounautem?
Kde se propojuje šamanská praxe, práce se sny a psychedelická terapie?

Na tyto a jiné otázky společně odpovíme.

Lukáš Karas
Ve snaze porozumět fascinujícímu procesu duševního růstu se Lukáš Karas dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti.
Avšak nejčastěji, ve snaze osvětlit duševní obsahy, pracoval s vlastními sny. A právě skrze úsilí porozumět vlastním snům, dospěl k závěru, že práce se sny, může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.