Rubriky
Články

Pomozte nám sbírat data

Explorativní dotazníkové online šetření: Fenomenologie změněných stavů vědomí po intoxikaci psychedelickou substancí

Řešitelský tým: MUDr. Filip Tylš, PhD; MUDr. Veronika Andrashko; MUDr. Dominika Danielová; Mgr. Vojtěch Viktorin; Ing. Václava Piorecká; MUDr. Tomáš Páleníček, PhD