Psychospirituální krize: Může potkat každého z nás

Kde: 21.7. 2016 v 17:00–21:00
Kde: Centrum Diabasis, Boršov 2, 110 00 Praha 1

Seminář pořádaný Českou psychedelickou společností Psychospirituální krize: Může potkat každého z nás Určen pro poloodobornou veřejnost. Předpokládaná délka jsou 4 hodiny.

Lektorem tohoto semináře je Mgr. Michael Vančura, klinický psycholog a předseda sdružení Diabasis. Pan Vančura je odborníkem na koncept psychospirituální krize /PK/ v České republice a současně terapeutem aktivně pracujícím s lidmi s PK. Jedná se tedy o jedinečnou možnost získání informací o problematice úzce se týkající prožitků, které jsou obdobné zkušenostem, které známe z psychedelického výzkumu, a také o psychedelickém setu a settingu, který se může stát spouštěčem psychopirituální krize/zážitku.
Pro více informací: http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/kdo-pomaha/mgr-michael-vancura/

Během 4 hodinového semináře budou prezentovány informace o psychospirituální problematice z hlediska historie konceptu PK až po naznačení praktického diagnostického pohledu. Čas bude věnován formám pomoci lidem, kteří procházejí touto krizí, symptomům PK, jednotlivým formám PK, spouštěčům PK, včetně užití psychedelických látek v nevýhodném setu a settingu, důležitosti osobní historie osoby s PK, rizikům PK, důležitosti odborné pomoci.

K ilustraci problematiky poslouží několik kazuistických příběhů včetně takových, kde psychedelika byla spouštěčem a měla zásadní vliv na rozvoj a dynamiku krize.

Seminář je myšlen jako přiblížení problematiky, nikoli jako výcvik v praktických dovednostech nebo metodě práce s PK nebo v diagnostice PK.