Jiří Horáček: Dekonstrukce vědomí, aneb cesta tam a zase zpátky

Ve čtvrtek 9.2. 2017 se v Hvězdárně a planetáriu Brno uskuteční přednáška profesora Jiřího Horáčka, psychiatra, který se mj. zabývá i psychedelikama. 

Psychedelika (halucinogeny) představují skupinu psychotropních látek, které navozují charakteristické kognitivní, percepční a emoční příznaky. Mezi halucinogeny zařazujeme jednoduché halucinogenně působící indolaminy (např. psilocybin a DMT), ergolinové deriváty s indolovým jádrem (LSD) a některé substituované fenylethylaminy (meskalin). Výsledkem působení psychedelik jsou kvantitativní a/nebo kvalitativní změny funkce talamu a porucha reprezentace reality na úrovni neokortexu. Studium mechanismu působení halucinogenů poskytuje nástroj výzkumu neurobiologie fyziologických mechanismů zpracování informací nervovým systémem a kvalitativní složky vědomí. Současně přispívá k porozumění patofyziologie duševních poruch, včetně nových možností léčby.

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Jiří Horáček absolvoval v roce 1991 Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, hodnost Ph.D. obdržel v r. 2002, docentem psychiatrie od r. 2004 a profesorem psychiatrie byl jmenován v roce 2009.
Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku pomocí magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie (PET). Dále se zabývá neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.
Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS). Autor nebo spoluautor několika monografií a více nežli 200 článků v odborných periodicích.
Nejvýznamnější publikace profesora Horáčka byly věnovány neurobiologii léčby sluchových halucinací, neurobiologií schizofrenie, mechanismu účinku psychedelik a souvislostí mezi náladou, aktivitou serotoninu v mozku a citlivostí k inzulínu.