A2larm.cz 20.9.2016 – Zatracovaná medicína

Eva Césarová se v úvaze věnuje tomu, není-li na čase přehodnotit přístup k lékům po dlouhá desetiletí považovaným za drogy.

„Na konci června se v Česku poprvé sešla vládní Pracovní skupina pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin. Oficiálně byla ustanovena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a nahradila tehdy právě zanikající Pracovní skupinu pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopím do praxe. Do skupiny byli přizváni odborníci zabývající se psychoaktivními látkami od výzkumníků a doktorů přes terapeuty a adiktology až po právníky a vládní experty.“ Pokračování na http://a2larm.cz/2016/09/zatracovana-medicina/