Po LSD ti vykrvácí mozek aneb síla medií a její dopad na lidská práva.

Přijměte pozvání ke krátkému zamyšlení nad podstatou stereotypů pojících se k psychedelickým látkám.
„Výzkumníci zjistili, že jedinci, kteří v životě někdy užili LSD nebo jiné psychedelické látky, neměli zvýšené riziko rozvoje duševního onemocnění, ať už šlo o schizofrenii, psychózu, depresi, úzkostnou poruchu či sebevražedné pokusy.“